tel: 585 508 111, email: posta@olkraj.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deskaZveřejňování smluvInformace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Provozní doba pro veřejnost

PO: 08:00 - 17:00
ÚT: 08:00 - 15:00
ST: 08:00 - 17:00
ČT: 08:00 - 14:00
PÁ: 08:00 - 14:00

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Archiv úřední desky

Název dokumentu Zobrazeno od Zobrazeno do Číslo jednací
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-usnesení o delegaci příslušnosti č.j. KUOK 31661-2023
Kategorie: Správní řízení
16.03.2023 16.03.2023 KUOK 33951/2023
EIA - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ- Chvalkovice - FORT II ZEMNÍ VAL A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.03.2023 23.03.2023 KUOK 27410/2023
Ukončení mimořádných veterinárních opatření - aviární influenza
Kategorie: Ostatní
07.03.2023 22.03.2023 KUOK 29299/2023
EIA - ZZŘ "Vedení 2x110 kV Šternberk - Moravský Beroun"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
07.03.2023 22.03.2023 KUOK 1395/2023
usnesení o pověření
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.03.2023 24.03.2023 KUOK 27998/2023
Oznámení o zahájení řízení
Kategorie: Stavební řízení
03.03.2023 20.03.2023 KUOK 29107/2023
Vyrozumění o spojení řízení
Kategorie: Stavební řízení
03.03.2023 20.03.2023 KUOK 29033/2023
VŘ - referent vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství na OŽPZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
02.03.2023 21.03.2023 KUOK 28913/2023
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
02.03.2023 20.03.2023 KUOK 29072/2023
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
02.03.2023 19.03.2023 KUOK 28683/2023
VŘ - účetní a metodik účetnictví PO oddělení ekonomického řízení a analytických činností na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
01.03.2023 18.03.2023 KUOK 28400/2023
Usnesení zahájení přezkumného řízení o OOP
Kategorie: Územně plánovací dokumentace
01.03.2023 18.03.2023 KUOK 28650/2023
VŘ - investiční referent oddělení přípravy a realizace investic na OI
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
28.02.2023 16.03.2023 KUOK 27346/2023
Veřejnoprávní smlouva Litovel x Náklo
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
27.02.2023 14.03.2023 KUOK 27603/2023
Veřejnoprávní smlouva Litovel x Bouzov
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
27.02.2023 14.03.2023 KUOK 27690/2023
VŘ - investiční referent oddělení přípravy a realizace investic na OI
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
27.02.2023 28.02.2023 KUOK 27346/2023
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
24.02.2023 10.03.2023 KUOK 26299/2023
VŘ - vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
23.02.2023 16.03.2023 KUOK 26497/2023
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Kategorie: Správní řízení
23.02.2023 16.03.2023 KUOK 25471/2023
VPS Prostějov x Přemyslovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
23.02.2023 10.03.2023 KUOK 26486/2023
VŘ - referent přezkoumávání lékařských posudků oddělení zdravotní péče na OZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
22.02.2023 16.03.2023 KUOK 25878/2023
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - změna IP č. 41 Siemens,s.r.o. - Slévárna
Kategorie: IPPC
21.02.2023 23.03.2023 KUOK 24181/2023
rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.02.2023 10.03.2023 KUOK 21681/2023
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
21.02.2023 09.03.2023 KUOK 25424/2023
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
21.02.2023 09.03.2023 KUOK 17665/2023
výzva Krajského soudu Ostrava, pobočka v Olomouci čj. 73A_2_2023_8
Kategorie: Územně plánovací dokumentace
20.02.2023 08.03.2023 KUOK 24718/2023
výzva Krajského soudu Ostrava, pobočka v Olomouci čj. 73A_1_2023_8
Kategorie: Územně plánovací dokumentace
20.02.2023 08.03.2023 KUOK 24691/2023
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
20.02.2023 08.03.2023 KUOK 23790/2023
Vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
17.02.2023 13.03.2023 KUOK 24312/2023
EL - 2x DS - 2. kolo - Sdělení k vyhlášení elektronické aukce (EAS) - SMP, Ol. kraj (p.č. 264, k.ú.
Kategorie: Ostatní
16.02.2023 09.03.2023 KUOK 23963/2023
Stanovení.
Kategorie: Ostatní
16.02.2023 04.03.2023 KUOK 22885/2023
Litovelská cukrovarna, a.s. čištění OV a eliminace zápachu kalových polí_změna stavby před dokončení
Kategorie: Ostatní
15.02.2023 03.03.2023 KUOK 21642/2023
06_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomo
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.02.2023 15.02.2023 KUOK 23308/2023
Oznámení o nabytí PM změny IP - Litovelská cukrovarna a.s.
Kategorie: IPPC
14.02.2023 16.03.2023 KUOK 14821/2023
VV o zahájení projednání návrhu Zprávy o upl ZÚR OK
Kategorie: Územně plánovací dokumentace
14.02.2023 16.03.2023 KUOK 21432/2023
Územní rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.02.2023 03.03.2023 KUOK 20058/2023
STANOVENÍ PÚP-OOP_I/43_I/11_I/44 - Rizikové kácení Šula 2023
Kategorie: Správní řízení
14.02.2023 02.03.2023 KUOK 22385/2023
Návrh programu zasedání ZOK 20-02-23 – úprava návrhu programu po ROK 13-02-23
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
14.02.2023 22.02.2023 KUOK 23077/2023
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
13.02.2023 01.03.2023 KUOK 21712/2023
seznámení s podklady rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
10.02.2023 27.02.2023 KUOK 21656/2023
VŘ - referent pro energetický management oddělení regionálního rozvoje na OSR
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
09.02.2023 04.03.2023 KUOK 21193/2023
Vyrozumění účastníků řízení doplnění podkladů pro rozhodnutí
Kategorie: Ostatní
09.02.2023 25.02.2023 KUOK 18585/2023
Závěr zj.ř.-EIA-Areál pro výrobu živičných směsí Bělotín
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.02.2023 25.02.2023 KUOK 18220/2023
Vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů pro rozhodnutí
Kategorie: Ostatní
09.02.2023 25.02.2023 KUOK 18557/2023
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (8. 2. - 10. 3. 2023)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
08.02.2023 11.03.2023 KUOK 20237/2023
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (8. 2. - 10. 3. 2023)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
08.02.2023 11.03.2023 KUOK 20229/2023
Rozhodnutí přezkumu ÚP Teplice nad Bečvou
Kategorie: Územně plánovací dokumentace
08.02.2023 24.02.2023 KUOK 11561/2023
VŘ - ředitel/ka příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník
Kategorie: Ostatní
07.02.2023 11.03.2023 KUOK 20351/2023
EL - DS - 3.kolo-Sdělení k vyhlášení elektronické aukce (EAS) - vyvěšení aukční vyhlášky
Kategorie: Ostatní
07.02.2023 02.03.2023 KUOK 20012/2023
EL - 2x DS - 2. kolo - Sdělení k vyhlášení elektronické aukce (EAS) - SMP, Ol. kraj (p.č. 263, k.ú.
Kategorie: Ostatní
07.02.2023 02.03.2023 KUOK 19370/2023
Návrh programu zasedání ZOK 20-02-23
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
07.02.2023 22.02.2023 KUOK 19953/2023
SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Dopravní sektorové strategie 3.fáze, pro období 2024-2030 s výhledem.."
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
07.02.2023 22.02.2023 KUOK 19753/2023
Vyhlášení výberového řízení - klinický psycgolog, Olomouc - 17720
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
06.02.2023 22.03.2023 KUOK 18391/2023
Vyhlášení výběrového řízení - všeobecné praktické lékařství, Jeseník - 17492 (RBP)
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
06.02.2023 22.03.2023 KUOK 18590/2023
Vyhlášení výběrového řízení - paliativní medicína, Šumperk - 17071
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
06.02.2023 22.03.2023 KUOK 18429/2023
STANOVENÍ PÚP-OOP_I/44, I/11 - Údržbové práce na ŽP 2023
Kategorie: Správní řízení
03.02.2023 20.02.2023 KUOK 17986/2023
VŘ - referent pro další vzdělávání, dotace a projekty ve vzdělávání na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
02.02.2023 21.02.2023 KUOK 17579/2023
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.02.2023 20.02.2023 KUOK 17041/2023
Vyrozumění účastníků řízení o podkladech pro rozhodnutí - doplnění
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.02.2023 18.02.2023 KUOK 17693/2023
Oznámení o zahájení řízení § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší - Obalovna Lipník nad Bečvou
Kategorie: Ostatní
02.02.2023 17.02.2023 KUOK 12918/2023
Vyhlášení výběrového řízení - otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Zábřeh - 13570
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
01.02.2023 17.03.2023 KUOK 15052/2023
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - změna IP - Závod ZORA
Kategorie: IPPC
01.02.2023 03.03.2023 KUOK 12210/2023
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - změna IP - OLMA Zábřeh
Kategorie: IPPC
01.02.2023 03.03.2023 KUOK 12154/2023
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
01.02.2023 17.02.2023 KUOK 16159/2023
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
01.02.2023 17.02.2023 KUOK 16444/2023
IPPC - oznámení o vydání roznhodnutí - změna IP - OLMA a.s.
Kategorie: IPPC
31.01.2023 02.03.2023 KUOK 12066/2023
Doložka o nabytí právní moci rozhodnutí IP-Wienerberger s.r.o.-Jezernice
Kategorie: IPPC
31.01.2023 02.03.2023 KUOK 14698/2023
usnesení o delagaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.01.2023 17.02.2023 KUOK 16273/2023
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.01.2023 17.02.2023 KUOK 16197/2023
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.01.2023 17.02.2023 KUOK 16124/2023
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.01.2023 16.02.2023 KUOK 15666/2023
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.01.2023 16.02.2023 KUOK 15184/2023
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.01.2023 16.02.2023 KUOK 15599/2023
EIA - Oznámení záměru - Chvalkovice - FORT II ZEMNÍ VAL A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
31.01.2023 16.02.2023 KUOK 7738/2023
EIA - Oznámení záměru "Vedení 2x110 kV Šternberk - Moravský Beroun"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
31.01.2023 15.02.2023 KUOK 14643/2023
ÚVS nařízení SVS MVO,ukončující nařízení č.j.SVS/2022/037830-G ze dne 16.3.22
Kategorie: Ostatní
31.01.2023 15.02.2023 KUOK 14949/2023
EIA - Závěr zjišťovacího řízení - Retail park Lutín
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
31.01.2023 15.02.2023 KUOK 10271/2023
Vyhlášení výběrového řízení - zubní lékařství, Javorník - 5209
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
30.01.2023 15.03.2023 KUOK 13014/2023
Vyhlášení výběrového řízení - kardiologie, Olomouc - 13575
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
30.01.2023 15.03.2023 KUOK 13787/2023
Vyjádření k žádosti o 4. změnu integrovaného povolení společnosti UCED Elektrárna Prostějov s.r.o.,
Kategorie: IPPC
30.01.2023 01.03.2023 KUOK 12145/2023
Veřejnoprávní smlouva Konice x Přemyslovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
30.01.2023 14.02.2023 KUOK 14560/2023
EIA - Oznámení záměru - Chvalkovice - FORT II ZEMNÍ VAL A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
30.01.2023 30.01.2023 KUOK 7738/2023
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - změna IP č. 12 - Špišková výtopna Olomouc
Kategorie: IPPC
27.01.2023 26.02.2023 KUOK 10378/2023
Výzva a poučení žalovaného o právech a povinnostech
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.01.2023 15.02.2023 KUOK 12885/2023
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí - Teplárna Olomouc - Z23
Kategorie: IPPC
26.01.2023 25.02.2023 KUOK 10457/2023
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.01.2023 13.02.2023 KUOK 10869/2023
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.01.2023 13.02.2023 KUOK 10821/2023
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.01.2023 13.02.2023 KUOK 11091/2023
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.01.2023 13.02.2023 KUOK 11059/2023
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.01.2023 13.02.2023 KUOK 11204/2023
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.01.2023 13.02.2023 KUOK 11187/2023
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.01.2023 13.02.2023 KUOK 11087/2023
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.01.2023 13.02.2023 KUOK 11167/2023
Usnesení o pověření
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
25.01.2023 14.02.2023 KUOK 8958/2023
STANOVENÍ PÚP-OOP - Havárie na NN,VN okr. Šumperk, Jeseník 2023-MSEM
Kategorie: Správní řízení
25.01.2023 10.02.2023 KUOK 11301/2023
Návrh opatření obecné povahy.
Kategorie: Ostatní
25.01.2023 10.02.2023 KUOK 9744/2023
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
25.01.2023 07.02.2023 KUOK 10185/2023
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
25.01.2023 25.01.2023 KUOK 10821/2023
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
25.01.2023 25.01.2023 KUOK 10869/2023
zveřejnění informace
Kategorie: Zákon č.106/1999 Sb.
25.01.2023 24.01.2023 KUOK 9178/2023
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Změna IP č. 12 - UNEX Slévárna s.r.o.
Kategorie: IPPC
23.01.2023 22.02.2023 KUOK 8933/2023
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.01.2023 08.02.2023 KUOK 10123/2023
Oznámení o zahájení řízení
Kategorie: Stavební řízení
23.01.2023 08.02.2023 KUOK 5046/2023
IPPC - oznámení o vydání rozhonutí - Z1 - GALVYS - Zdeněk Vysloužil, galvanovna Prostějov
Kategorie: IPPC
20.01.2023 19.02.2023 KUOK 9208/2023
Konkurzní řízení na ředitele Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
20.01.2023 17.02.2023 KUOK 9549/2023
Povolení odstranění stavby části stavby silnice I/48 realizované v rámci stavebního stavby I/35 Lešn
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.01.2023 04.02.2023 KUOK 131154/2022
Opatrovník Hanák
Kategorie: Správní řízení
18.01.2023 06.02.2023 KUOK 6559/2023
Vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů pro rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.01.2023 03.02.2023 KUOK 8648/2023
Rozhodnutí-ZZŘ - Recycling oil
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
18.01.2023 02.02.2023 KUOK 7535/2023
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
17.01.2023 02.02.2023 KUOK 8084/2023
EIA - Oznámení záměru - Chvalkovice - FORT II ZEMNÍ VAL A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
17.01.2023 30.01.2023 KUOK 7738/2023
Vyhlášení výběrového řízení - zubní lékařství, okres Olomouc - 4694
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
16.01.2023 01.03.2023 KUOK 5760/2023
Vyhlášení výběrového řízení - zubní lékařství, Nový Malín - 4385
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
16.01.2023 01.03.2023 KUOK 5805/2023
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
16.01.2023 01.02.2023 KUOK 6289/2023
Usnesení ustnovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
13.01.2023 01.02.2023 KUOK 6675/2023
Usnesení ustnovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
13.01.2023 01.02.2023 KUOK 6675/2023
STANOVENÍ PÚP-OOP - PÚP_I/11 - Těžba a úklid dřeva, Loučení 2023
Kategorie: Správní řízení
13.01.2023 30.01.2023 KUOK 6307/2023
usnesení o delegaci - Olomouc (multifunkční dům)
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.01.2023 30.01.2023 KUOK 5702/2023
usnesení o delegaci - Přerov (FVE Bolelouc)
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.01.2023 30.01.2023 KUOK 5652/2023
usnesení o delegaci - Olomouc (MŠ Charváty)
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.01.2023 30.01.2023 KUOK 5684/2023
NRD Kokory - Chytil
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.01.2023 30.01.2023 KUOK 129495/2022
Vyhlášení výběrového řízení - všeobecná sestra, Olomoucký kraj - 2810
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
11.01.2023 24.02.2023 KUOK 3778/2023
Opatrovník A. Davídek - domov důchodců
Kategorie: Správní řízení
11.01.2023 30.01.2023 KUOK 4840/2023
Opatrovník A. Davídek 1
Kategorie: Správní řízení
11.01.2023 30.01.2023 KUOK 4826/2023
Rozhodnutí BD Bořivojova
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
11.01.2023 27.01.2023 KUOK 3888/2023
Vyrozumění k možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
10.01.2023 26.01.2023 KUOK 2691/2023
Vyhlášení výběrového řízení - klinický logoped, okres Přerov - 828
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
09.01.2023 22.02.2023 KUOK 3146/2023
usnesení o delegaci - Kojetín (změna úz. souhlasu)
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 3634/2023
usnesení o delegaci - Prostějov (st. úpravy RD)
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 3821/2023
Opatrovník pro L. Vlacha
Kategorie: Správní řízení
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 1304/2023
usnesení delegace MMOl
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 134387/2022
usnesení delegace MMOl
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 2128/2023
usnesení o delegaci - Tovačov (dělení Dub)
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 3799/2023
usnesení o delegaci - Tovačov (dělení Věrovany)
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 3785/2023
usnesení delegaci řízení - Olomouc (změna stavby autolakovny před dokončení)
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 3635/2023
Opatrovník pro L. Vlacha
Kategorie: Správní řízení
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 1377/2023
usnesení o delegaci - Olomouc (stavební úpravy RD Čertoryje)
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 134264/2022
usnesení o delegaci - Olomouc (podnět HZS OK)
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 3091/2023
usnesení o delegaci řízení - Prostějov (RD Čertoryje)
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 134352/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
09.01.2023 25.01.2023 KUOK 3524/2023
Doložka o nabytí PM - Recovera Hradčany
Kategorie: IPPC
06.01.2023 05.02.2023 KUOK 131447/2022
Doložka o nabytí PM - Rozhodnutí o změně IP Recovera Němčice nad Hanou
Kategorie: IPPC
06.01.2023 05.02.2023 KUOK 132942/2022
Doložka o nabytí PM - Změna IP Recovera Rapotín
Kategorie: IPPC
06.01.2023 05.02.2023 KUOK 132948/2022
Doložka právní moci
Kategorie: IPPC
05.01.2023 04.02.2023 KUOK 132680/2022
Stanovení MÚP
Kategorie: Správní řízení
05.01.2023 21.01.2023 KUOK 1808/2023
STANOVENÍ PÚP-OOP_I/44 - Uzavírka VPÚK - I/11 Postřelmov - Chromeč
Kategorie: Správní řízení
04.01.2023 20.01.2023 KUOK 1064/2023
Závěr zj.řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
04.01.2023 19.01.2023 KUOK 131856/2022
Seznam programů vyhlašovaných v roce 2023 - aktualizace po ZOK 12. 12. 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
03.01.2023 10.03.2023 KUOK 976/2023
Přihláška do výběrového řízení
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
03.01.2023 03.01.2023 KUOK 712/2023
STANOVENÍ MÚP-OOP_I/44 - Úpravy (chodník,zast.) ul. 8. května Bludov
Kategorie: Správní řízení
02.01.2023 18.01.2023 KUOK 145/2023
Mimořádná veterinární opatření AMP - celá ČR přemísťování chovaných prasat do uzavřených pásem
Kategorie: Ostatní
30.12.2022 14.01.2023 KUOK 133135/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.12.2022 14.01.2023 KUOK 134109/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.12.2022 14.01.2023 KUOK 134230/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.12.2022 14.01.2023 KUOK 134237/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
28.12.2022 13.01.2023 KUOK 134071/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
28.12.2022 13.01.2023 KUOK 134097/2022
VŘ - vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
22.12.2022 14.01.2023 KUOK 133390/2022
Litovelská cukrovarna_změna stavby před dokončením
Kategorie: Ostatní
22.12.2022 07.01.2023 KUOK 131474/2022
Oznámení o zahájení řízení o změně IP
Kategorie: IPPC
21.12.2022 20.01.2023 KUOK 132877/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.12.2022 07.01.2023 KUOK 131610/2022
Unsesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.12.2022 07.01.2023 KUOK 131750/2022
Závěr zj.řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
21.12.2022 07.01.2023 KUOK 131554/2022
Rozhodnutí o odvolání Věrovany
Kategorie: Správní řízení
21.12.2022 06.01.2023 KUOK 131306/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.12.2022 06.01.2023 KUOK 133011/2022
Zóna ekonomického rozvoje Kojetín - ukončení posuzování
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
21.12.2022 06.01.2023 KUOK 132352/2022
unsesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.12.2022 06.01.2023 KUOK 131739/2022
EIA-Zahájení zj.řízení-Areál pro výrobu živičných směsí Bělotín
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
20.12.2022 19.01.2023 KUOK 131382/2022
STANOVENÍ MÚP_I/11 - Zřízení sjezdu na parc. č. 927/19 v k.ú. Šumperk-SKLADY ŠPK
Kategorie: Správní řízení
20.12.2022 05.01.2023 KUOK 132286/2022
EIA - Oznámení záměru "Vedení 2x110 kV Šternberk - Moravský Beroun"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
20.12.2022 04.01.2023 KUOK 130733/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.12.2022 05.01.2023 KUOK 130277/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.12.2022 05.01.2023 KUOK 130296/2022
Vyrozumění o podaném odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.12.2022 04.01.2023 KUOK 129572/2022
04_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.12.2022 17.03.2023 KUOK 131092/2022
EIA - Oznámení záměru - Retail park Lutín
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
16.12.2022 15.01.2023 KUOK 131020/2022
04_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.12.2022 15.12.2022 KUOK 130281/2022
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (14. 12. 2022 - 13. 1. 2023)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
14.12.2022 14.01.2023 KUOK 129934/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (14. 12. 2022 - 13. 1. 2023)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
14.12.2022 14.01.2023 KUOK 129925/2022
Záměr Olomouckého kraje směnit nemovitý majetek (14. 12. 2022 - 13. 1. 2023)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
14.12.2022 14.01.2023 KUOK 129930/2022
Elektronicky - DS - 2.kolo- Sdělení k vyhlášení elektronické aukce (EAS) - vyvěšení aukční vyhlášky
Kategorie: Ostatní
14.12.2022 06.01.2023 KUOK 129175/2022
Rozhodnutí o umístění stavby D35 Staré Město - Mohelnice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.12.2022 30.12.2022 KUOK 129098/2022
Doslání příloh územního rozhodnutí D35 Staré Město - Mohelnice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.12.2022 30.12.2022 KUOK 130285/2022
Mimořádná veterinární opatření - nařízení SVS - aviární influenza
Kategorie: Ostatní
14.12.2022 29.12.2022 KUOK 130064/2022
DOTAČNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2023, DT č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 17.03.2023 KUOK 129470/2022
DOTAČNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2023, DT č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 17.03.2023 KUOK 129463/2022
DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 2023, DT č. 2 Podpora farmářských trhů
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 17.03.2023 KUOK 129472/2022
DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 2023, DT č. 1 Podpora regionálního značení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 17.03.2023 KUOK 129471/2022
DOTAČNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2023, DT č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 17.03.2023 KUOK 129467/2022
06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 16.03.2023 KUOK 129878/2022
Elektronicky - 2x DS - 1. kolo - Sdělení k vyhlášení elektronických aukcí (EAS) - SMP, Ol. kraj
Kategorie: Ostatní
13.12.2022 12.01.2023 KUOK 128960/2022
Vrácení aktualizované dokumentace o hodnocení vlivů záměru LOC Bergasto Suchonice na ŽP k
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
13.12.2022 28.12.2022 KUOK 127728/2022
Vyhlášení výběrového řízení - fyzioterapeut, okres Prostějov - 127906
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
12.12.2022 26.01.2023 KUOK 128272/2022
Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.12.2022 29.12.2022 KUOK 124937/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.12.2022 28.12.2022 KUOK 129203/2022
STANOVENÍ PÚP-OOP_I/44, I/11, I/35 - Havárie vodovního a kanalizačního řádu 2023, ŠPVS
Kategorie: Správní řízení
12.12.2022 28.12.2022 KUOK 129576/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.12.2022 28.12.2022 KUOK 128843/2022
VŘ - investiční referent oddělení přípravy a realizace investic na OI
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
09.12.2022 21.01.2023 KUOK 128718/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.12.2022 28.12.2022 KUOK 125445/2022
oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.12.2022 28.12.2022 KUOK 128221/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.12.2022 28.12.2022 KUOK 128551/2022
Oznámení o naybtí PM změny IP - Cukrovar Prosenice
Kategorie: IPPC
09.12.2022 24.12.2022 KUOK 128543/2022
STANOVENÍ MÚP-OOP_I/11 - Snížení rychlosti křiž. k.ú. Jakubovice
Kategorie: Správní řízení
08.12.2022 26.12.2022 KUOK 128103/2022
VŘ - rozpočtář oddělení financování a účetních dat ve školství na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
07.12.2022 07.01.2023 KUOK 127685/2022
VŘ - kontrolní pracovník finanční kontroly oddělení kontroly obcí a dotací na OKo
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
07.12.2022 07.01.2023 KUOK 127510/2022
VŘ - projektant informačních systémů oddělení rozvoje služeb na OIT
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
07.12.2022 07.01.2023 KUOK 127586/2022
Oznámení o zahájení územního řízení Cyklistická stezka v ulici Určická v Prostějově – I. a II. etapa
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.12.2022 22.12.2022 KUOK 119594/2022
Mimořádná veterinární opatření AMP - zrušení oblasti s intenzivním odlovem
Kategorie: Ostatní
06.12.2022 21.12.2022 KUOK 126552/2022
Závěr ZŘ - Výstavba osmi rekreačních objektů na pozemcích parc. č. 1059/19 a 295 k. ú. Písařov
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
06.12.2022 21.12.2022 KUOK 125360/2022
Návrh programu zasedání ZOK 12-12-22 – úprava návrhu programu po ROK 05-12-22
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
06.12.2022 14.12.2022 KUOK 127536/2022
Návrh rozpočtu PO na rok 2023 a návrh střednědobých výhledů rozpočtu PO na období 2024-2025
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
02.12.2022 29.12.2022 KUOK 124922/2022
Oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení a nařízení ústního jednání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.12.2022 23.12.2022 KUOK 125666/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
02.12.2022 16.12.2022 KUOK 126043/2022
IPPC- Oznámení o vydání rozhodnutí - Veolia Energie ČR, a. s. - Teplárna Přerov - Z23
Kategorie: IPPC
01.12.2022 31.12.2022 KUOK 125043/2022
Oznámení o nabytí právní moci IP - Litovelská cukrovarna - změna legislativy
Kategorie: IPPC
01.12.2022 31.12.2022 KUOK 125180/2022
IPPC- Oznámení o vydání rozhodnutí - Veolia Energie ČR, a. s. - Teplárna Přerov - Z24
Kategorie: IPPC
01.12.2022 31.12.2022 KUOK 125047/2022
Oznámení o nabytí PM změny IP - Cukrovar Vrbátky - změna legislativy
Kategorie: IPPC
01.12.2022 31.12.2022 KUOK 125179/2022
STANOVENÍ MÚP-OOP - I/44 - Pasport DZ Velké Losiny
Kategorie: Správní řízení
01.12.2022 19.12.2022 KUOK 125462/2022
Oznámení o nabytí PM
Kategorie: IPPC
29.11.2022 29.12.2022 KUOK 123954/2022
Nabytí právní Aveli Eco s.r.o.
Kategorie: IPPC
29.11.2022 29.12.2022 KUOK 124722/2022
Oznámení o nabytí PM
Kategorie: IPPC
29.11.2022 29.12.2022 KUOK 123956/2022
Návrh programu zasedání ZOK 12-12-22
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
29.11.2022 14.12.2022 KUOK 124601/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, Mikulovice - 123403
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
25.11.2022 11.01.2023 KUOK 123811/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
25.11.2022 13.12.2022 KUOK 123961/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
25.11.2022 13.12.2022 KUOK 123976/2022
SEA/MŽP - Stanovisko ke koncepci "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021-2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
25.11.2022 09.12.2022 KUOK 123588/2022
Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
24.11.2022 12.01.2023 KUOK 123774/2022
Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
24.11.2022 12.01.2023 KUOK 123764/2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2024-2025 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
24.11.2022 12.01.2023 KUOK 123834/2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2024-2025
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
24.11.2022 12.01.2023 KUOK 123830/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Velká Bystřice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
24.11.2022 12.12.2022 KUOK 120826/2022
06_02_04_Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.11.2022 15.03.2023 KUOK 122583/2022
06_02_02_Dotace na získání trenérské licence
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.11.2022 10.03.2023 KUOK 122668/2022
06_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.11.2022 28.02.2023 KUOK 122326/2022
EIA-Oznámení záměru a zahájení - Zařízení pro sběr, úpravu a využití odpad. olejů, .kú. Ohrozim
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
23.11.2022 23.12.2022 KUOK 122452/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
23.11.2022 08.12.2022 KUOK 121759/2022
Zóna ekonomického rozvoje Kojetín - zahájení zjišťovacího řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
21.11.2022 21.12.2022 KUOK 121309/2022
Vyrozumění o seznámení s podklady rozhodnutí o umístění stavby D35 Staré Město - Mohelnice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.11.2022 07.12.2022 KUOK 120815/2022
osvědčení Farní sbor ČCE v Olomouci
Kategorie: Veřejné sbírky
21.11.2022 06.12.2022 KUOK 121032/2022
EIA/MŽP - ZZŘ "Stavba OH Rapotín - rozšíření skládky S-NO VI. etapa"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
21.11.2022 06.12.2022 KUOK 121790/2022
osvědčení Duha
Kategorie: Veřejné sbírky
18.11.2022 03.12.2022 KUOK 121166/2022
Vyhlášení VŘ - nutriční terapeut, Olomouc - 115777
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
16.11.2022 03.01.2023 KUOK 120671/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (15. 11. 2022 - 16. 1. 2023)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
15.11.2022 17.01.2023 KUOK 120213/2022
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (15. 11. - 15. 12. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
15.11.2022 16.12.2022 KUOK 120211/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (15. 11. - 15. 12. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
15.11.2022 16.12.2022 KUOK 120210/2022
Veřejná vyhláška k odstranění reklam
Kategorie: Správní řízení
15.11.2022 01.12.2022 KUOK 119561/2022
osvědčení obec Jezernice
Kategorie: Veřejné sbírky
15.11.2022 01.12.2022 KUOK 120351/2022
EIA - ZZŘ - "Odrlice - Záhumenice - vybudování nové technické a dopravní infrastruktury"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
15.11.2022 30.11.2022 KUOK 101654/2022
Seznam předpokládaných dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.11.2022 04.01.2023 KUOK 119881/2022
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí - PRECHEZA a.s. - změna IP
Kategorie: IPPC
14.11.2022 14.12.2022 KUOK 118459/2022
Zahájení zjišťovacího řízení - Rozšíření areálu MIELE TECHNIKA s.r.o II
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
11.11.2022 12.12.2022 KUOK 119339/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
11.11.2022 29.11.2022 KUOK 116202/2022
Návrh OOP - MÚP_I/44 - Úpravy (chodník,zast.) ul. 8. května Bludov
Kategorie: Správní řízení
11.11.2022 28.11.2022 KUOK 118862/2022
Rozhodnutí - Ostrava, Severní spoj
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
11.11.2022 28.11.2022 KUOK 116068/2022
Stanovení MÚP-OOP_I/44 - DZ B29, stání vozidel Kouty nad Desnou
Kategorie: Správní řízení
11.11.2022 28.11.2022 KUOK 118740/2022
Oznámení o projednání plánu péče - Chrastický hadec
Kategorie: Ostatní
10.11.2022 26.11.2022 KUOK 117395/2022
Návrh OOP, místní úprava provozu Moravský Beroun
Kategorie: Správní řízení
10.11.2022 26.11.2022 KUOK 118137/2022
Záměr Olomouckého kraje pronajmout nemovitý majetek (8. 11. - 9. 12. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
08.11.2022 10.12.2022 KUOK 117334/2022
vř - ředitel SSOK
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
08.11.2022 02.12.2022 KUOK 117985/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
08.11.2022 24.11.2022 KUOK 117665/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
08.11.2022 24.11.2022 KUOK 116964/2022
Nabídka movitého majetku k odprodeji
Kategorie: Ostatní
08.11.2022 19.11.2022 KUOK 117789/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, Olomouc - 116208
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
07.11.2022 22.12.2022 KUOK 116369/2022
Vyhlášenhí VŘ - zubní lékařství, okres Šumperk - 115957 (6ZP)
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
07.11.2022 22.12.2022 KUOK 116359/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Přerov - 115956 (6ZP)
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
07.11.2022 22.12.2022 KUOK 116345/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Olomouc - 111162 (4ZP)
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
07.11.2022 22.12.2022 KUOK 116263/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Jeseník - 115954 (6ZP)
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
07.11.2022 22.12.2022 KUOK 116334/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Přerov - 115952 (6ZP)
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
07.11.2022 22.12.2022 KUOK 116291/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Prostějov - 115955 (6ZP)
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
07.11.2022 22.12.2022 KUOK 116339/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.11.2022 22.11.2022 KUOK 116165/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.11.2022 22.11.2022 KUOK 116139/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.11.2022 21.11.2022 KUOK 115795/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.11.2022 20.11.2022 KUOK 111013/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.11.2022 20.11.2022 KUOK 103232/2022
Závazné stanovisko - I_46 Olomouc - východní tangenta (2022)
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
04.11.2022 19.11.2022 KUOK 100139/2022
VŘ - referent územního plánování oddělení územního plánování na OSR
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
03.11.2022 22.11.2022 KUOK 115500/2022
VŘ - vedoucí oddělení prostorových dat a systémů na OSR
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
03.11.2022 22.11.2022 KUOK 115491/2022
VŘ - správce DTM oddělení prostorových dat a systémů na OSR
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
03.11.2022 22.11.2022 KUOK 115493/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 21.11.2022 KUOK 114566/2022
Krajský soud v Ostravě, pobočka Olomouc - Výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení o právech
Kategorie: Ostatní
03.11.2022 21.11.2022 KUOK 115358/2022
STANOVENÍ PÚP-OOP_I/44_Oprava mostu 44-037 Loučná n.D.
Kategorie: Správní řízení
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 115608/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 115618/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 115557/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 115595/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 114228/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 103879/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 103658/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 104138/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 104143/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 103674/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 104147/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 103730/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 103739/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 109305/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 103752/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110398/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 103744/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110475/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 113680/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka - Sedlák Alois a Sedláková Hildegarda
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 114960/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 114253/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 113726/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 113674/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 113685/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 113689/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 113710/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 113697/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 103213/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 109708/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 109564/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 109826/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 104362/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 109802/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110412/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110382/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 104233/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 109894/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 104373/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110740/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 101229/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110557/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110529/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110516/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 103776/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 98750/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 107447/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 103356/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 106712/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110984/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 111002/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 101494/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 111079/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 104398/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110754/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka)
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110916/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110889/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110878/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110758/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 101455/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110928/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110939/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110957/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 101462/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 101481/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 98910/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 98962/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 98997/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 101447/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 99014/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 99041/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 99045/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 101427/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 101209/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 98871/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 101202/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 104175/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 104878/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 111027/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 110968/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 19.11.2022 KUOK 101469/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 103648/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 110092/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104040/2022
Oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 103640/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 103514/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104005/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104016/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104048/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104328/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 109759/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 105003/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 105286/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104926/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104384/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104893/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104495/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104915/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104506/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104975/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 109618/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104751/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 109628/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104820/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 109679/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104858/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104540/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 112000/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104180/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.11.2022 18.11.2022 KUOK 104419/2022
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
02.11.2022 01.12.2022 KUOK 110275/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 114345/2022
usnesení o ustanovení opatrovní
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 114294/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 103373/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 103995/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 114734/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106968/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106703/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106962/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106682/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106989/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106484/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106727/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106745/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106390/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106911/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106367/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106932/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106337/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106941/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106269/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106952/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106249/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 105358/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 105622/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 105320/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 105606/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 105333/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 105541/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 105392/2022
oznámení o zahájení územního řízen
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 103365/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 103897/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 103594/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 107001/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 104023/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 103243/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 103958/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 105300/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 86513/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 105034/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 98743/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 86387/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 103916/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 105259/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 105275/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 106406/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 112255/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 112261/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 99096/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 107383/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 107411/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 101470/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 107396/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 112219/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 111793/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 111824/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 111880/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 113050/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 101221/2022
NÁVRH OOP - MÚP_I/11 - Zřízení sjezdu na parc. č. 927/19 v k.ú. Šumperk-SKLADY ŠPK
Kategorie: Správní řízení
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 114288/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 112132/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 112076/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 112064/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 111867/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 111921/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 112805/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 99115/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 99104/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 112963/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 103219/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 113101/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 103196/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 112171/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 103229/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 98900/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.11.2022 18.11.2022 KUOK 103241/2022
EIA-Zjiš.řízení-Navýšení kapacity a rozšíření provozu zařízení pro sběr a výkup odpadů
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
31.10.2022 30.11.2022 KUOK 113165/2022
VŘ - tajemník bezpečnostní rady kraje oddělení krizového řízení na OKH
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
31.10.2022 17.11.2022 KUOK 113744/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.10.2022 16.11.2022 KUOK 111090/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.10.2022 16.11.2022 KUOK 107423/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.10.2022 16.11.2022 KUOK 103183/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.10.2022 16.11.2022 KUOK 111194/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.10.2022 16.11.2022 KUOK 111575/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.10.2022 16.11.2022 KUOK 101503/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.10.2022 16.11.2022 KUOK 101512/2022
oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.10.2022 16.11.2022 KUOK 111181/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (27. 10. - 27. 12. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
27.10.2022 28.12.2022 KUOK 112865/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (27. 10. - 28. 11. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
27.10.2022 29.11.2022 KUOK 112879/2022
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (27. 10. - 28. 11. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
27.10.2022 29.11.2022 KUOK 112880/2022
VŘ - rozpočtář oddělení financování a účetních dat ve školství na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
27.10.2022 17.11.2022 KUOK 113261/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.10.2022 12.11.2022 KUOK 113154/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.10.2022 12.11.2022 KUOK 113129/2022
STANOVENÍ MÚP-OOP_I/11 - Smíšená stezka podél sil. I/11 Petrov n.D.
Kategorie: Správní řízení
27.10.2022 12.11.2022 KUOK 113079/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.10.2022 12.11.2022 KUOK 113074/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - MEGAWASTE EKOTERM s.r.o. - Z6
Kategorie: IPPC
26.10.2022 25.11.2022 KUOK 112408/2022
VŘ - projektant informačních systémů oddělení rozvoje služeb na OIT
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
26.10.2022 12.11.2022 KUOK 112414/2022
Návrh OOP
Kategorie: Správní řízení
26.10.2022 11.11.2022 KUOK 112571/2022
Připomínkování Střednědobého plánu 2024-2026
Kategorie: Strategické dokumenty Olomouckého kraje
26.10.2022 02.11.2022 KUOK 112867/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
25.10.2022 10.11.2022 KUOK 112213/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
25.10.2022 10.11.2022 KUOK 112268/2022
Oznámení zahájení řízení o povolení odstranění stavby silnice I/48
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
25.10.2022 10.11.2022 KUOK 102047/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
25.10.2022 10.11.2022 KUOK 112137/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
24.10.2022 10.11.2022 KUOK 111855/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
24.10.2022 09.11.2022 KUOK 110480/2022
Vyrozumění o doplnění podkladů pro rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
24.10.2022 09.11.2022 KUOK 110920/2022
Vyhlášení VŘ - radiologie a zobrazovací metody, okres Olomouc (RBP) - 110185
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
21.10.2022 08.12.2022 KUOK 110469/2022
Vyhlášení VŘ - dermatovenerologie, okres Šumperk (RBP) - 103393
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
21.10.2022 08.12.2022 KUOK 110400/2022
Vyhlášení VŘ - alergologie a klinická imunologie, okres Olomouc (OZP) - 104298
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
21.10.2022 08.12.2022 KUOK 110449/2022
EIA - Dokumentace - Logistické odpadové centrum Bergasto Suchonice, optimalizace provozu
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
21.10.2022 20.11.2022 KUOK 110452/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.10.2022 08.11.2022 KUOK 110877/2022
Sdělení k vyhlášení aukce k prodeji pozemků - k. ú. Výkleky (obec Výkleky, Veselíčko, město Přerov)
Kategorie: Ostatní
20.10.2022 10.11.2022 KUOK 108963/2022
Stanovení PÚP-OOP_I-44_Mohelnice-Oprava MZ mostů 35-114,44-003
Kategorie: Správní řízení
20.10.2022 07.11.2022 KUOK 110189/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
20.10.2022 05.11.2022 KUOK 108745/2022
Oznámení o nabytí PM změny IP - Cukrovar Vrbátky - změna způsobu síření
Kategorie: IPPC
19.10.2022 18.11.2022 KUOK 109173/2022
Návrh OOP - MÚP_I/11 - Snížení rychlosti křiž. k.ú. Jakubovice
Kategorie: Správní řízení
19.10.2022 04.11.2022 KUOK 109236/2022
EIA/MŽP - Oznámení záměru "Modernizace trati Brno - Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.10.2022 03.11.2022 KUOK 108998/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.10.2022 02.11.2022 KUOK 108394/2022
Sdělení k vyhlášení aukce k prodeji pozemků - k. ú. Výkleky (obec Výkleky, Veselíčko, město Přerov)
Kategorie: Ostatní
18.10.2022 18.10.2022 KUOK 108963/2022
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
17.10.2022 16.11.2022 KUOK 102246/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.10.2022 01.11.2022 KUOK 107565/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.10.2022 01.11.2022 KUOK 107583/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.10.2022 01.11.2022 KUOK 107643/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.10.2022 01.11.2022 KUOK 107592/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.10.2022 01.11.2022 KUOK 107620/2022
Usnesení o pověření Magistrátu města Olomouce
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.10.2022 01.11.2022 KUOK 107003/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
13.10.2022 29.10.2022 KUOK 106399/2022
EIA-Rozhodnutí /ZZŘ - Vrty pro TČ Jeseník
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
13.10.2022 28.10.2022 KUOK 105025/2022
Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
12.10.2022 31.01.2023 KUOK 106105/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
12.10.2022 29.10.2022 KUOK 105547/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
12.10.2022 29.10.2022 KUOK 105921/2022
EIA/MŽP - Oznámení záměru "Výstavba a provoz první jaderné elektrárny v Polsku"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
11.10.2022 26.10.2022 KUOK 105584/2022
Stanovení PÚP+OOP_I/11 - Šumperk-Jesenická p.č.4196-1 NNk
Kategorie: Správní řízení
10.10.2022 26.10.2022 KUOK 105307/2022
Rozhodnutí-povolení § 21 odst. 2-TÚ Ski areál Hlubočky
Kategorie: Správní řízení
10.10.2022 26.10.2022 KUOK 102929/2022
Seznam programů vyhlašovaných v roce 2022 - aktualizace po ZOK 26. 9. 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
07.10.2022 04.01.2023 KUOK 104245/2022
Seznam předpokládaných dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
07.10.2022 03.11.2022 KUOK 104280/2022
VŘ - investiční referent oddělení přípravy a realizace investic na OI
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
07.10.2022 01.11.2022 KUOK 104344/2022
VŘ - účetní a metodik účetnictví PO oddělení ekonomického řízení a analytických činností na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
07.10.2022 28.10.2022 KUOK 104166/2022
VŘ - projektový manažer oddělení regionálního rozvoje na OSR
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
07.10.2022 28.10.2022 KUOK 104163/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Litovel
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
07.10.2022 25.10.2022 KUOK 103014/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Senice na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
07.10.2022 25.10.2022 KUOK 103362/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Lutín
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
07.10.2022 25.10.2022 KUOK 103076/2022
Stanovení PÚP_I/44 - Chromeč-HV - Bludov-obchvat
Kategorie: Správní řízení
07.10.2022 25.10.2022 KUOK 104501/2022
NÁVRH OOP_MÚP_I/44 - Pasport DZ Velké Losiny
Kategorie: Správní řízení
07.10.2022 24.10.2022 KUOK 104441/2022
Vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č.5
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
07.10.2022 23.10.2022 KUOK 103542/2022
Doložka NPM-Řízená skládka odpadů S-OO Supíkovice
Kategorie: IPPC
06.10.2022 05.11.2022 KUOK 97718/2022
Zahájení ZŘ - Výstavba osmi rekreačních objektů na pozemcích parc. č. 1059/19 a 295 k. ú. Písařov
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
06.10.2022 05.11.2022 KUOK 100695/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.10.2022 22.10.2022 KUOK 103539/2022
Usnesení o pověření Magistrátu města Prostějova
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.10.2022 21.10.2022 KUOK 102894/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Kostelec na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.10.2022 21.10.2022 KUOK 102992/2022
EIA/MŽP - Oznámení záměru "Stavba OH Rapotín - rozšíření skládky S-NO VI. etapa"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
06.10.2022 21.10.2022 KUOK 103474/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Kostelec na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.10.2022 21.10.2022 KUOK 102880/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Kostelec na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.10.2022 21.10.2022 KUOK 102803/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Lutín
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.10.2022 21.10.2022 KUOK 102915/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
05.10.2022 21.10.2022 KUOK 101754/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
05.10.2022 20.10.2022 KUOK 102873/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
05.10.2022 20.10.2022 KUOK 102776/2022
VŘ - referent plánování a koordinace sociálních služeb oddělení plánování sociálních služeb na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
04.10.2022 22.10.2022 KUOK 102913/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/44 - Obnova přiv. VŘ Kouty+Loučná n.D.
Kategorie: Správní řízení
04.10.2022 20.10.2022 KUOK 102513/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/11 - Havarijní stav kanalizace+přípojky, ul. Uničovská, Šumperk
Kategorie: Správní řízení
04.10.2022 20.10.2022 KUOK 102554/2022
Oznámení o zpětvzetí oznámení záměru-Rozšíření areálu Miele Technika s.r.o
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
04.10.2022 20.10.2022 KUOK 102211/2022
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
04.10.2022 20.10.2022 KUOK 100098/2022
VŘ - referent stavebního řádu a vyvlastnění oddělení stavebního řádu na OSR
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
03.10.2022 20.10.2022 KUOK 102654/2022
Vyrozumění o pokračování odvolacího řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.10.2022 19.10.2022 KUOK 102191/2022
EIA/MŽP - ZZŘ "Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhrad.ložisku Vidnava a povolení horn.činnosti"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
03.10.2022 18.10.2022 KUOK 102311/2022
SEA/MŽP - stanovisko "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023-2027 pro ČR"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
03.10.2022 18.10.2022 KUOK 102350/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
30.09.2022 16.11.2022 KUOK 101612/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
30.09.2022 16.11.2022 KUOK 101583/2022
05_04_Víceletá podpora významných kulturních projektů
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
29.09.2022 31.12.2022 KUOK 101457/2022
VŘ - referent vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství na OŽPZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
29.09.2022 18.10.2022 KUOK 101600/2022
Územní rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.09.2022 15.10.2022 KUOK 100747/2022
EIA - Oznámení záměru "Odrlice-Záhumenice-vybudování nové techn.a dopr.infrastruktury"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
29.09.2022 14.10.2022 KUOK 100525/2022
Dotační titul 03_01_03 Obnova environmentálních funkcí území-II
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
28.09.2022 27.12.2022 KUOK 101116/2022
Dotační titul 03_01_01 Výstavba,dostavba a intenzifikace ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací-II
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
28.09.2022 27.12.2022 KUOK 101112/2022
Dotační titul 03_01_02 Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod-II
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
28.09.2022 27.12.2022 KUOK 101114/2022
Dotační program Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
27.09.2022 01.01.2023 KUOK 98958/2022
Dotační titul 06_01_01 Podpora celoroční sportovní činnosti
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
27.09.2022 27.12.2022 KUOK 101125/2022
Dotační titul 06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
27.09.2022 27.12.2022 KUOK 101163/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.09.2022 14.10.2022 KUOK 97740/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.09.2022 10.10.2022 KUOK 99379/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.09.2022 10.10.2022 KUOK 99368/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.09.2022 10.10.2022 KUOK 99337/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.09.2022 10.10.2022 KUOK 99406/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.09.2022 10.10.2022 KUOK 99395/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.09.2022 10.10.2022 KUOK 99355/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Senice na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.09.2022 10.10.2022 KUOK 98147/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.09.2022 10.10.2022 KUOK 99429/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.09.2022 10.10.2022 KUOK 99428/2022
usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.09.2022 10.10.2022 KUOK 99430/2022
Výzva k vyjádření k podaným odvoláním
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.09.2022 09.10.2022 KUOK 99657/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Senice na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
22.09.2022 09.10.2022 KUOK 98185/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
22.09.2022 07.10.2022 KUOK 99334/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/11 - Bukovice – oprava propustku 11-406 P po DN
Kategorie: Správní řízení
21.09.2022 07.10.2022 KUOK 98889/2022
Návrh OOP - MÚP_I/44 - DZ B29, stání vozidel Kouty nad Desnou
Kategorie: Správní řízení
21.09.2022 07.10.2022 KUOK 98745/2022
Nařízení SVS - ukončení MVO 2021 Bělkovice
Kategorie: Ostatní
21.09.2022 05.10.2022 KUOK 98554/2022
EIA/MŽP - ZZŘ "Špičkový zdroj č. 2 - spalovací turbína s generátorem pro výrobu el. energie"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
20.09.2022 05.10.2022 KUOK 98436/2022
Návrh programu zasedání ZOK 26-09-22 – úprava návrhu programu po ROK 19-09-22
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
20.09.2022 28.09.2022 KUOK 98683/2022
Závěr zj.řízení--Průmyslová hala Přerov (Horní Moštěnice)
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.09.2022 05.10.2022 KUOK 95466/2022
Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.09.2022 05.10.2022 KUOK 97389/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
19.09.2022 05.10.2022 KUOK 97984/2022
Informace podle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
16.09.2022 17.10.2022 KUOK 19250/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
16.09.2022 04.10.2022 KUOK 96432/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
16.09.2022 03.10.2022 KUOK 96845/2022
Rozhodnutí o odvolání - Florykova, Vahalíkova - rekonstrukce komunikace a IS
Kategorie: Správní řízení
16.09.2022 02.10.2022 KUOK 95071/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
16.09.2022 02.10.2022 KUOK 97303/2022
Oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
16.09.2022 02.10.2022 KUOK 9627/2022
Stanovení PÚP_I/11 - Chodník Olšany a Klášterec - prodlouření termínu
Kategorie: Správní řízení
15.09.2022 03.10.2022 KUOK 96255/2022
SEA - ZZŘ "Adaptační strategie Ol.kraje na změnu klimatu pro obd.2023-2030"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
15.09.2022 01.10.2022 KUOK 90466/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (14. 9. - 14. 10. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
14.09.2022 15.10.2022 KUOK 96357/2022
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (14. 9. - 14. 10. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
14.09.2022 15.10.2022 KUOK 96366/2022
Nabytí právní moci Staměřice
Kategorie: IPPC
14.09.2022 14.10.2022 KUOK 96201/2022
Nabytí právní moci Čechovice
Kategorie: IPPC
14.09.2022 14.10.2022 KUOK 96195/2022
EIA-Rozhodnutí/ZZŘ - Logistické odpadové centrum Pavlovičky
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
14.09.2022 29.09.2022 KUOK 96123/2022
VŘ - sociální pracovník, metodik sociální práce a veřejného opatrovnictví odd. soc. pomoci na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
13.09.2022 01.10.2022 KUOK 96202/2022
Závěr zj.řízení-LAZAM, recyklační centrum-nové podání 2
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
13.09.2022 29.09.2022 KUOK 95002/2022
VŘ - právník odboru životního prostředí a zemědělství
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
12.09.2022 01.10.2022 KUOK 95571/2022
Návrh programu zasedání ZOK 26-09-22
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
12.09.2022 28.09.2022 KUOK 95916/2022
Vyhlášení VŘ - ortodoncie, Olomouc - 92903
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
08.09.2022 25.10.2022 KUOK 94380/2022
Vyhlášení VŘ - gynekologie a porodnictví, Zábřeh - 91309
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
08.09.2022 25.10.2022 KUOK 94395/2022
Závěr ZŘ - Pokračování těžby v lomu Kobeřice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.09.2022 23.09.2022 KUOK 91187/2022
Stanovení PÚP_I/11 - Smíšená stezka Rapotín-Petrov nad Desnou
Kategorie: Správní řízení
07.09.2022 23.09.2022 KUOK 94178/2022
usnesení o podjatosti a delegace na jiný orgán
Kategorie: Ostatní
07.09.2022 23.09.2022 KUOK 94220/2022
Zahájení ZŘ - Novostavba apartmánových domů Hynčice pod Sušinou
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
06.09.2022 06.10.2022 KUOK 93726/2022
Usnesení o pověření Magistrátu města Prostějova
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.09.2022 23.09.2022 KUOK 91654/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Senice na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.09.2022 23.09.2022 KUOK 93656/2022
Usnesení o pověření Magistrátu města Prostějova
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.09.2022 23.09.2022 KUOK 93730/2022
Usnesení o pověření Magistrátu města Prostějova
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.09.2022 23.09.2022 KUOK 93682/2022
Stanovení MÚP-OOP_I/11 - Omezení rychlosti Sobotín u kostela
Kategorie: Správní řízení
06.09.2022 22.09.2022 KUOK 93745/2022
EIA-Oznámení podlimit. záměru - Vrty pro TČ systému země - voda, k.ú. Jeseník
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
05.09.2022 05.10.2022 KUOK 93125/2022
Návrh OOP-MÚP_I/11 - Smíšená stezka podél sil. I/11 mezi obcemi Rapotín a Petrov
Kategorie: Správní řízení
05.09.2022 21.09.2022 KUOK 93329/2022
EIA - Oznámení záměru "Horní Heřmanice - Králíky, nové vedení 2x110 kV"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
05.09.2022 20.09.2022 KUOK 93586/2022
VŘ - rozpočtář oddělení financování a účetních dat ve školství na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
02.09.2022 01.10.2022 KUOK 93137/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Kostelec na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.08.2022 17.09.2022 KUOK 91509/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Kostelec na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.08.2022 17.09.2022 KUOK 91520/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Litovel
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.08.2022 17.09.2022 KUOK 91524/2022
VŘ - metodik pro střední školy oddělení krajského vzdělávání na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
31.08.2022 17.09.2022 KUOK 92188/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Konice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.08.2022 17.09.2022 KUOK 91539/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
31.08.2022 16.09.2022 KUOK 92018/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
31.08.2022 15.09.2022 KUOK 91865/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
31.08.2022 15.09.2022 KUOK 91879/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
31.08.2022 15.09.2022 KUOK 91891/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
30.08.2022 15.09.2022 KUOK 91797/2022
veřejná vyhláška - oznámení rozhodnutí o odvolání Žulová lokalita U statku
Kategorie: Ostatní
30.08.2022 15.09.2022 KUOK 90490/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
30.08.2022 15.09.2022 KUOK 91514/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecná sestra, okres Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
29.08.2022 13.10.2022 KUOK 91086/2022
Sdělení pro osoby zúčastněné na řízení č.j. 60 A 66/2022-30
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.08.2022 15.09.2022 KUOK 90820/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Lutín
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.08.2022 15.09.2022 KUOK 91149/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Senice na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.08.2022 15.09.2022 KUOK 91190/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Lutín
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.08.2022 15.09.2022 KUOK 91119/2022
Usnesení o pověření Obecního úřad Senice na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.08.2022 15.09.2022 KUOK 91180/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Senice na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.08.2022 15.09.2022 KUOK 91178/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Lutín
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.08.2022 15.09.2022 KUOK 91130/2022
EIA-oznámení - Terénní úpravy - rekultivace težební jámy bývalé cihelny, k.ú. Nová Ulice, Slavonín
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
26.08.2022 25.09.2022 KUOK 90563/2022
EIA-Zahájení Zj.ř.-Rozšíření areálu MIELE TECHNIKA s.r.o.
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
25.08.2022 24.09.2022 KUOK 90094/2022
Stanovení PÚP-OOP_UZV_I-35_I-44_Mohelnice-Oprava MZ mostů 35-114,44-003
Kategorie: Správní řízení
25.08.2022 13.09.2022 KUOK 90771/2022
Závěr zjišťovacího řízení-Modernizace živočišné výroby Všechovice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
25.08.2022 09.09.2022 KUOK 88669/2022
Veřejné připomínkování Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje
Kategorie: Ostatní
25.08.2022 05.09.2022 KUOK 88236/2022
Veřejné připomínkování Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje
Kategorie: Ostatní
24.08.2022 25.08.2022 KUOK 88236/2022
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
23.08.2022 23.09.2022 KUOK 89816/2022
Výzva pro případné osoby zúčastněné na řízení č.j. 60 A 65/2022-64
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.08.2022 09.09.2022 KUOK 89718/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.08.2022 08.09.2022 KUOK 89996/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.08.2022 08.09.2022 KUOK 69756/2022
Oznámení o zahájení správního řízení - veřejná vyhláška
Kategorie: Ostatní
23.08.2022 07.09.2022 KUOK 84455/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecná sestra, okr. Šumperk, okr. Prostějov, okr. Přerov, okr. Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
19.08.2022 05.10.2022 KUOK 88687/2022
Vyhlášení VŘ - fyzioterapeut, okres Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
19.08.2022 05.10.2022 KUOK 88680/2022
Vyhlášení VŘ - fyzioterapeut, okres Ol., okres Prostějov, okres Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
19.08.2022 05.10.2022 KUOK 88658/2022
Rozhodnutí o odvolání proti společnému povolení MěÚ Mohelnice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.08.2022 07.09.2022 KUOK 83105/2022
Rakov - rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Ostatní
19.08.2022 07.09.2022 KUOK 84273/2022
Výzva pro případné osoby zúčastněné na řízení č.j. 60 A 64/2022-135
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.08.2022 05.09.2022 KUOK 88869/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
18.08.2022 04.10.2022 KUOK 88558/2022
Vyhlášení VŘ - adiktologie, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
18.08.2022 04.10.2022 KUOK 88610/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Litovel
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.08.2022 05.09.2022 KUOK 87796/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Litovel
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.08.2022 05.09.2022 KUOK 87792/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Litovel
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.08.2022 05.09.2022 KUOK 87809/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Senice na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.08.2022 05.09.2022 KUOK 87761/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Senice na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.08.2022 05.09.2022 KUOK 87764/2022
Závěr zjišťovacího řízení-Novostavba širokosortimentní prodejny s parkovištěm, Litovel Palackého
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
18.08.2022 03.09.2022 KUOK 87910/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Litovel
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.08.2022 02.09.2022 KUOK 86225/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Konice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.08.2022 01.09.2022 KUOK 87188/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Kostelec na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.08.2022 01.09.2022 KUOK 87218/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Konice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.08.2022 01.09.2022 KUOK 87229/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Konice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.08.2022 01.09.2022 KUOK 87190/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Kostelec na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.08.2022 01.09.2022 KUOK 87199/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/44 - Obnova přiváděcích VŘ Kouty-Šumperk
Kategorie: Správní řízení
15.08.2022 31.08.2022 KUOK 87299/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.08.2022 31.08.2022 KUOK 85860/2022
Usnesení o přerušení odvolacího řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.08.2022 31.08.2022 KUOK 86655/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, Jeseník - VZP ČR - 86629
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
12.08.2022 27.09.2022 KUOK 86927/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, Jeseník - 86268
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
12.08.2022 27.09.2022 KUOK 86924/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Litovel
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.08.2022 30.08.2022 KUOK 86222/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Lutín
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.08.2022 30.08.2022 KUOK 86231/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Konice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.08.2022 30.08.2022 KUOK 86227/2022
SEA/MŽP - Návrh koncepce vč. vyhodnocení "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022-2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
12.08.2022 27.08.2022 KUOK 87081/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Litovel
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.08.2022 12.08.2022 KUOK 86225/2022
Doložka právní moci - MAIER CZ
Kategorie: IPPC
11.08.2022 12.09.2022 KUOK 86800/2022
Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti GRANITOL akciová společnost pro zař
Kategorie: IPPC
11.08.2022 27.08.2022 KUOK 86604/2022
Stanovení MÚP
Kategorie: Správní řízení
11.08.2022 27.08.2022 KUOK 84945/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
11.08.2022 27.08.2022 KUOK 86861/2022
Oznámení soudu - uplatňování práva osoby zúčastněné na řízení, 60 A 61/2022-71
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
10.08.2022 27.08.2022 KUOK 85219/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/11 (Skřítek) - běžecký závod Jesenický Maraton 2022
Kategorie: Správní řízení
09.08.2022 25.08.2022 KUOK 85931/2022
Stanovení MÚP-OOP_I/11 - Chodníky Olšany a Klášterec
Kategorie: Správní řízení
09.08.2022 25.08.2022 KUOK 86172/2022
Stanovení MÚP-OOP - I/11 Bušín - Olšany
Kategorie: Správní řízení
09.08.2022 25.08.2022 KUOK 86214/2022
SEA - Oznámení koncepce "Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023-2030
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.08.2022 24.08.2022 KUOK 84909/2022
Stanovení PÚP_I/11_I/44 - Bludov-obchvat - úplná uzavírka+objížďka
Kategorie: Správní řízení
08.08.2022 24.08.2022 KUOK 84700/2022
Zveřejnění poskytnuté informace na úřední desce dle zákona č. 106/1999 Sb.
Kategorie: Zákon č.106/1999 Sb.
08.08.2022 08.08.2022 KUOK 84769/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
05.08.2022 23.08.2022 KUOK 85082/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
05.08.2022 23.08.2022 KUOK 85049/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
05.08.2022 23.08.2022 KUOK 85058/2022
Oznámení o doručování účastníku řízení veřejnou vyhláškou
Kategorie: Správní řízení
04.08.2022 20.08.2022 KUOK 84618/2022
Stanovení PÚP_I/11 - Postřelmov-Chromeč, vozidla stavby
Kategorie: Správní řízení
04.08.2022 19.08.2022 KUOK 84555/2022
VŘ - referent vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství na OŽPZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
03.08.2022 23.08.2022 KUOK 84222/2022
Oznámení o zahájení územního řízení - I/44 Tah silnice - oplocení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.08.2022 19.08.2022 KUOK 84140/2022
SEA/MŽP - Stanovisko "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
03.08.2022 18.08.2022 KUOK 84308/2022
Mimořádná veterinární opatření AMP - celorepublikové
Kategorie: Ostatní
03.08.2022 18.08.2022 KUOK 84396/2022
VŘ - referent pro registraci sociálních služeb oddělení sociální pomoci na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
02.08.2022 24.08.2022 KUOK 84177/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Litovel
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.08.2022 19.08.2022 KUOK 83365/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Senice na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.08.2022 19.08.2022 KUOK 83406/2022
Olomouc - Hodolany, rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Ostatní
02.08.2022 18.08.2022 KUOK 62149/2022
Záměr Olomouckého kraje směnit nemovitý majetek (1. 8. - 1. 9. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
01.08.2022 02.09.2022 KUOK 82991/2022
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (1. 8. - 1. 9. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
01.08.2022 02.09.2022 KUOK 82993/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
01.08.2022 16.08.2022 KUOK 83263/2022
Územní rozhodnutí o umístění stavby I/44 Mohelnice - Vlachov
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.07.2022 14.08.2022 KUOK 73785/2022
EIA-ZZŘ - rozhodnutí Retail park Přerov
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
29.07.2022 13.08.2022 KUOK 82389/2022
Usnesení z 59. schůze ROK konané dne 25-07-22
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
29.07.2022 29.07.2022 KUOK 82640/2022
EIA-Oznámení záměru a žádost o vyjádření - Logistické odpadové centrum Pavlovičky
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
28.07.2022 27.08.2022 KUOK 81472/2022
SEA/MŽP - Návrh koncepce vč. vyhodnocení "Strategický plán SZP na období 2023 – 2027 pro ČR"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
28.07.2022 12.08.2022 KUOK 82367/2022
EIA/MŽP - Oznámení záměru "Špičkový zdroj č.2-spal.turbína s gener. pro výrobu el.e."
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
28.07.2022 12.08.2022 KUOK 82247/2022
Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
26.07.2022 01.01.2023 KUOK 77582/2022
Vyhlášení konkursních řízení na ředitele škol a školských zařízení
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
26.07.2022 25.08.2022 KUOK 81095/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Senice na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.07.2022 12.08.2022 KUOK 79656/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Konice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.07.2022 12.08.2022 KUOK 79654/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Lutín
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.07.2022 12.08.2022 KUOK 79653/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Kostelec na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.07.2022 12.08.2022 KUOK 79852/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Lutín
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.07.2022 12.08.2022 KUOK 79390/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Kostelec na Hané
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.07.2022 12.08.2022 KUOK 79652/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Litovel
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.07.2022 12.08.2022 KUOK 79439/2022
Stanovení MÚP
Kategorie: Správní řízení
26.07.2022 11.08.2022 KUOK 63139/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
26.07.2022 11.08.2022 KUOK 80040/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.07.2022 26.07.2022 KUOK 79439/2022
VŘ - psycholog pro náhradní rodinnou péči oddělení sociálně-právní ochrany na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
25.07.2022 13.08.2022 KUOK 80273/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
22.07.2022 06.09.2022 KUOK 79189/2022
Vyhlášení VŘ - hematologie a transfúzní lékařství, okres Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
22.07.2022 06.09.2022 KUOK 79287/2022
Vyhlášení VŘ - algeziologie, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
22.07.2022 06.09.2022 KUOK 79349/2022
Vyhlášení VŘ - klinická onkologie, Šternberk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
22.07.2022 06.09.2022 KUOK 79228/2022
Vyhlášení VŘ - klinická biochemie, okres Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
22.07.2022 06.09.2022 KUOK 79320/2022
EIA-Průmyslová hala Přerov (Horní Moštěnice)-Zahájení zj.řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
22.07.2022 21.08.2022 KUOK 75601/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - ŠVOL - Z11
Kategorie: IPPC
22.07.2022 21.08.2022 KUOK 79741/2022
EIA-Zahájení zj.ř.-Uničov-LAZAM, recyklační centrum-nové podání 2
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
22.07.2022 21.08.2022 KUOK 78922/2022
VPS Jeseník × Vlčice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
22.07.2022 06.08.2022 KUOK 79609/2022
Seznam programů vyhlašovaných v roce 2022 - aktualizace po ZOK 27. 6. 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
21.07.2022 12.10.2022 KUOK 79167/2022
VŘ - správce informační a komunikační infrastruktury oddělení provozu služeb na OIT
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
19.07.2022 06.08.2022 KUOK 77780/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.07.2022 05.08.2022 KUOK 76173/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.07.2022 05.08.2022 KUOK 76170/2022
VPS - město Tovačov a obec Polkovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
19.07.2022 03.08.2022 KUOK 77634/2022
Zveřejnění poskytnuté informace na úřední desce dle zákona č. 106/1999 Sb.
Kategorie: Zákon č.106/1999 Sb.
19.07.2022 12.07.2022 KUOK 73433/2022
Návrh OOP- MÚP_I/11 - Omezení rychlosti Sobotín u kostela
Kategorie: Správní řízení
18.07.2022 03.08.2022 KUOK 77722/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/11 - Lesy Jedlí-Loučení 2022
Kategorie: Správní řízení
18.07.2022 03.08.2022 KUOK 77706/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.07.2022 03.08.2022 KUOK 76773/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
18.07.2022 02.08.2022 KUOK 77442/2022
Stanovisko SEA k návrhu koncepce PDP Moravy a přítoků Váhu
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
18.07.2022 02.08.2022 KUOK 76883/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
15.07.2022 30.07.2022 KUOK 75867/2022
EIA-Průmyslová hala Přerov (Horní Moštěnice)-Zahájení zj.řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
15.07.2022 18.07.2022 KUOK 75601/2022
EIA-Průmyslová hala Přerov (Horní Moštěnice)-Zahájení zj.řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
15.07.2022 15.07.2022 KUOK 75601/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.07.2022 31.07.2022 KUOK 75033/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.07.2022 31.07.2022 KUOK 75028/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.07.2022 31.07.2022 KUOK 74821/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.07.2022 31.07.2022 KUOK 74819/2022
EIA-ZZŘ/rozhodnurtí - Autovrakoviště Mánek, k.ú. Šišma
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
13.07.2022 28.07.2022 KUOK 74064/2022
osvědčení ŘF Tršice
Kategorie: Veřejné sbírky
13.07.2022 27.07.2022 KUOK 73110/2022
Oznámení o zahájení ZŘ - Pokračování těžby v lomu Kobeřice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
12.07.2022 11.08.2022 KUOK 73503/2022
Zveřejnění žádosti a žádost o vyjádření Granitol
Kategorie: IPPC
11.07.2022 10.08.2022 KUOK 69808/2022
VŘ - metodik pro střední školy oddělení krajského vzdělávání na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
11.07.2022 03.08.2022 KUOK 74320/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
11.07.2022 27.07.2022 KUOK 74072/2022
VŘ - právník personálního útvaru
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
11.07.2022 26.07.2022 KUOK 74183/2022
SEA/MŽP - Stanovisko "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
11.07.2022 26.07.2022 KUOK 74283/2022
Zahájení zj.ř.-Modernizace živočišné výroby Všechovice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
04.07.2022 04.08.2022 KUOK 70902/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.07.2022 20.07.2022 KUOK 72263/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.07.2022 20.07.2022 KUOK 71856/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.07.2022 20.07.2022 KUOK 72016/2022
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
04.07.2022 20.07.2022 KUOK 71764/2022
usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.07.2022 20.07.2022 KUOK 72191/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.07.2022 20.07.2022 KUOK 72216/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.07.2022 20.07.2022 KUOK 72245/2022
Zveřejnění poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Kategorie: Zákon č.106/1999 Sb.
04.07.2022 04.07.2022 KUOK 71183/2022
Veřejné projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Územně plánovací dokumentace
01.07.2022 13.08.2022 KUOK 68856/2022
Zahájení zj.ř.-Novostavba širokosortimentní prodejny s parkovištěm, Litovel Palackého
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
01.07.2022 31.07.2022 KUOK 70899/2022
Vyhlášení VŘ - infekční lékařství, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
30.06.2022 17.08.2022 KUOK 70108/2022
2022 - Vyhlášení výzvy - Podprogram č. 1 - mimořádné kolo dotačního řízení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
30.06.2022 01.08.2022 KUOK 69974/2022
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
30.06.2022 16.07.2022 KUOK 70676/2022
Oznámení veřejného projednání - I/46 Olomouc - východní tangenta (2022)
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
30.06.2022 15.07.2022 KUOK 67069/2022
Rozhodnutí - ZZŘ - Recyklace Maletínský pískovec, k.ú. Babice u Šternberka
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
30.06.2022 15.07.2022 KUOK 69525/2022
Veřejné projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Územně plánovací dokumentace
30.06.2022 30.06.2022 KUOK 68856/2022
Rozhodnutí o odvolání Kobylá nad Vidnavkou
Kategorie: Správní řízení
29.06.2022 15.07.2022 KUOK 69992/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/11_OBJ - Oprava MK ul. Rooseveltova, Šumperk
Kategorie: Správní řízení
29.06.2022 15.07.2022 KUOK 69968/2022
Stanovení PÚP-OOP_I-11_monitor-čištění kanalizace ul. Uničovská, Šumperk
Kategorie: Správní řízení
29.06.2022 15.07.2022 KUOK 69411/2022
Stanovení PÚP-OOP_I-44 - Oprava mostu 44-037 Loučná n.D.
Kategorie: Správní řízení
29.06.2022 15.07.2022 KUOK 69394/2022
Stanovení MÚP-OOP_I/11 - SSZ ul. Jesenická, Šumperk
Kategorie: Správní řízení
28.06.2022 14.07.2022 KUOK 69329/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
28.06.2022 14.07.2022 KUOK 69173/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
28.06.2022 14.07.2022 KUOK 69377/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (27. 6. - 25. 8. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
27.06.2022 26.08.2022 KUOK 68543/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (27. 6. - 27. 7. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
27.06.2022 28.07.2022 KUOK 68538/2022
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (27. 6. - 27. 7. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
27.06.2022 28.07.2022 KUOK 68540/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.06.2022 14.07.2022 KUOK 69060/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.06.2022 14.07.2022 KUOK 69154/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.06.2022 13.07.2022 KUOK 67404/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.06.2022 13.07.2022 KUOK 67981/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.06.2022 13.07.2022 KUOK 68934/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.06.2022 13.07.2022 KUOK 68866/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.06.2022 13.07.2022 KUOK 69018/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.06.2022 13.07.2022 KUOK 68960/2022
Vyhlášení VŘ - vnitřní lékařství, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.06.2022 11.08.2022 KUOK 67932/2022
Vyhlášení VŘ - kardiologie, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.06.2022 11.08.2022 KUOK 67861/2022
Vyhlášení VŘ - otorinolaryngologie, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.06.2022 11.08.2022 KUOK 67956/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.06.2022 11.08.2022 KUOK 67671/2022
Vyhlášení VŘ - fyzioterapeut, okres Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.06.2022 11.08.2022 KUOK 67813/2022
Nabytí PM
Kategorie: IPPC
24.06.2022 24.07.2022 KUOK 67751/2022
VŘ - vedoucí oddělení sociální pomoci na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
24.06.2022 16.07.2022 KUOK 68433/2022
VŘ - účetní, výkaznictví oddělení financování a účetních dat ve školství na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
24.06.2022 16.07.2022 KUOK 68426/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
23.06.2022 19.07.2022 KUOK 58029/2022
VŘ - referent územního plánování oddělení územního plánování na OSR
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
23.06.2022 16.07.2022 KUOK 67935/2022
Usnesení o přerušení řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.06.2022 11.07.2022 KUOK 66432/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.06.2022 09.07.2022 KUOK 67282/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.06.2022 09.07.2022 KUOK 66961/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.06.2022 09.07.2022 KUOK 67376/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.06.2022 09.07.2022 KUOK 67319/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Slovácké strojírny - Galvanovna Postřelmov - Z11
Kategorie: IPPC
22.06.2022 22.07.2022 KUOK 66363/2022
Oznámení na vědomí rozhodnutí účastníkům řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
22.06.2022 08.07.2022 KUOK 63965/2022
Rozhodnutí-OP Přemyslovice mlýn
Kategorie: Správní řízení
22.06.2022 07.07.2022 KUOK 64630/2022
Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
21.06.2022 01.01.2023 KUOK 65981/2022
Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
21.06.2022 01.01.2023 KUOK 65985/2022
Územní rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.06.2022 09.07.2022 KUOK 62313/2022
VŘ - správce informační a komunikační infrastruktury oddělení provozu služeb na OIT
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
21.06.2022 08.07.2022 KUOK 66338/2022
Oznámení o zahájení správního řízení - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Kategorie: Ostatní
21.06.2022 06.07.2022 KUOK 60619/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
21.06.2022 05.07.2022 KUOK 65730/2022
Návrh programu zasedání ZOK 27-06-22 – úprava návrhu programu po ROK 20-06-22
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
21.06.2022 29.06.2022 KUOK 66633/2022
Návrh opatření obecné povahy - MÚP - I/11 Bušín - Olšany
Kategorie: Správní řízení
20.06.2022 06.07.2022 KUOK 65862/2022
Návrh opatření obecné povahy - MÚP_I/11 - Chodníky Olšany a Klášterec
Kategorie: Správní řízení
20.06.2022 06.07.2022 KUOK 65871/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
20.06.2022 04.07.2022 KUOK 65234/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
17.06.2022 04.08.2022 KUOK 64967/2022
Vyhlášení VŘ - klinický logoped, okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
17.06.2022 04.08.2022 KUOK 64985/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
17.06.2022 04.08.2022 KUOK 64933/2022
Vyrozumění o podaném odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
16.06.2022 02.07.2022 KUOK 64105/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
14.06.2022 30.06.2022 KUOK 63730/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
14.06.2022 30.06.2022 KUOK 63549/2022
Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Dětského centra Ostrůvek, p. o.
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
13.06.2022 30.08.2022 KUOK 63260/2022
Návrh programu zasedání ZOK 27-06-22
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
13.06.2022 29.06.2022 KUOK 63535/2022
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
13.06.2022 29.06.2022 KUOK 61675/2022
EIA/MŽP - Oznámení záměru "OH Rapotín - rozšíření skládky S-NO VI. etapa"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
13.06.2022 28.06.2022 KUOK 63357/2022
Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Dětského centra Ostrůvek, p. o.
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
13.06.2022 13.06.2022 KUOK 61364/2022
VŘ - právník personálního útvaru
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
10.06.2022 09.07.2022 KUOK 62522/2022
VŘ - referent vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství na OŽPZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
10.06.2022 01.07.2022 KUOK 62529/2022
Návrh závěrečného účtu Olomouckého kraje za rok 2021 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
10.06.2022 27.06.2022 KUOK 62558/2022
Návrh závěrečného účtu Olomouckého kraje za rok 2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
10.06.2022 27.06.2022 KUOK 62557/2022
Rozhodnutí o povolení provozu § 11 odst. 2 písm. d) ZOO - Mobilní tryskač
Kategorie: Správní řízení
10.06.2022 26.06.2022 KUOK 9588/2022
SEA/MŽP - Návrh koncepce vč. vyhodnocení "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
10.06.2022 25.06.2022 KUOK 62892/2022
Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji - 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
09.06.2022 31.12.2022 KUOK 62049/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
09.06.2022 27.07.2022 KUOK 61173/2022
Obchodní centrum Šumperk - závěr zjišťovacího řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.06.2022 24.06.2022 KUOK 49211/2022
Výběrové řízení - kunsthistorik - kurátor sbírkových fondů - MGP Prostějov
Kategorie: Ostatní
08.06.2022 23.07.2022 KUOK 61722/2022
EIA-Oznámení záměru Retrail park Přerov, k.ú. Přerov
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.06.2022 08.07.2022 KUOK 60984/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Teplárna Přerov - Z22
Kategorie: IPPC
08.06.2022 08.07.2022 KUOK 61255/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/11 - Sportovní den v jezdeckém areálu Sobotín 2022
Kategorie: Správní řízení
08.06.2022 24.06.2022 KUOK 61224/2022
Vyhlášení VŘ - nutriční terapeut, Olomoucký kraj
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
07.06.2022 23.07.2022 KUOK 60310/2022
Doložka o nabytí PM - Rozhodnutí o změně IP Drůbežárna Drahanovice
Kategorie: IPPC
06.06.2022 06.07.2022 KUOK 55171/2022
Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP - Metso Outotec CR
Kategorie: IPPC
03.06.2022 03.07.2022 KUOK 59528/2022
EIA - Oznámení záměru "Vybudování nové TI, lokalita Odrlice - Záhumenice"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
03.06.2022 03.07.2022 KUOK 57201/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.06.2022 19.06.2022 KUOK 58191/2022
Nařízení SVS - ukončení MVO 2021 Vlčice u Javorníka
Kategorie: Ostatní
02.06.2022 17.06.2022 KUOK 58731/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
01.06.2022 19.07.2022 KUOK 58112/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
01.06.2022 19.07.2022 KUOK 58252/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
01.06.2022 19.07.2022 KUOK 58244/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
01.06.2022 19.07.2022 KUOK 57990/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
01.06.2022 19.07.2022 KUOK 58060/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
01.06.2022 19.07.2022 KUOK 58092/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
01.06.2022 23.06.2022 KUOK 58029/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
01.06.2022 17.06.2022 KUOK 58500/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
01.06.2022 16.06.2022 KUOK 47919/2022
Návrh OOP
Kategorie: Správní řízení
31.05.2022 16.06.2022 KUOK 58130/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/44 - Loučná n.D.-Kociánov čp. 11 NNk
Kategorie: Správní řízení
31.05.2022 16.06.2022 KUOK 57985/2022
Nařízení SVS - MVO přesah z Pardubického kraje
Kategorie: Ostatní
31.05.2022 16.06.2022 KUOK 57612/2022
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření - OP kolem ohniska MVP v k.ú. Květín
Kategorie: Ostatní
31.05.2022 16.06.2022 KUOK 57614/2022
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření - OP kolem ohniska MVP v obci Vlčice u Javorníka
Kategorie: Ostatní
31.05.2022 16.06.2022 KUOK 57629/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
31.05.2022 15.06.2022 KUOK 57453/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
31.05.2022 15.06.2022 KUOK 57585/2022
Stanovení PÚP-OOP - I/44 - Rekonstrukce MK ul. Ermisova v Bludově_2
Kategorie: Správní řízení
27.05.2022 13.06.2022 KUOK 56885/2022
EIA/MŽP - ZZŘ "REMARKPLAST Bohuslavice - rozšíření výrobních a skladovacích ploch"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
27.05.2022 11.06.2022 KUOK 57041/2022
KS-výzva k podání ozn. o uplatnování práv osoby zúčasněné na řízení
Kategorie: Ostatní
26.05.2022 11.06.2022 KUOK 56605/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
25.05.2022 12.07.2022 KUOK 55767/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
25.05.2022 12.07.2022 KUOK 55729/2022
SEA/MŽP - Návrh koncepce "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
25.05.2022 09.06.2022 KUOK 55920/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
25.05.2022 25.05.2022 KUOK 55729/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
25.05.2022 25.05.2022 KUOK 55767/2022
Vyhlášení VŘ - pneumologie a ftizeologie, Mohelnice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.05.2022 09.07.2022 KUOK 55032/2022
Rozhodnutí 3/2022/UKR
Kategorie: Krizové stavy
24.05.2022 01.07.2022 KUOK 55589/2022
Nařízení SVS - MVO mor včelího plodu v k.ú. Kolnovice
Kategorie: Ostatní
24.05.2022 09.06.2022 KUOK 55333/2022
Nařízení SVS - ukončení MVO 2021 Horní Skorošice a Vidnava
Kategorie: Ostatní
24.05.2022 09.06.2022 KUOK 55316/2022
Nařízení SVS - MVO mor včelího plodu v k.ú. Široký Brod
Kategorie: Ostatní
24.05.2022 09.06.2022 KUOK 55330/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Správní řízení
23.05.2022 09.06.2022 KUOK 53994/2022
EIA-Závěr zjišťovacího řízení - Třídič odpadů PORTAFILL MR-5, k.ú. Zábřeh na Moravě
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
23.05.2022 07.06.2022 KUOK 54322/2022
Zaslání dokumentace - I/46 Olomouc - východní tangenta (2022)
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
20.05.2022 20.06.2022 KUOK 53448/2022
VŘ - rozpočtář oddělení rozpočtu a financování na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
20.05.2022 11.06.2022 KUOK 54717/2022
VŘ - účetní, výkaznictví oddělení financování a účetních dat ve školství na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
20.05.2022 07.06.2022 KUOK 54713/2022
Opravné rozhodnutí územní rozhodnutí I/46 Týneček - Šternberk
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
20.05.2022 06.06.2022 KUOK 53542/2022
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Štěpánov a obcí Žerotín
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
20.05.2022 04.06.2022 KUOK 54853/2022
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Štěpánov a obcí Střeň
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
20.05.2022 04.06.2022 KUOK 54850/2022
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Štěpánov a obcí Náklo
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
20.05.2022 04.06.2022 KUOK 54844/2022
MUDr. Zdeněk Krychtálek, zubní lékařství, Plumlov, Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
19.05.2022 31.12.2022 KUOK 54471/2022
EIA-Oznámení záměru a žád. o vyjádření - Autovrakoviště Mánek, k.ú. Šišma
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.05.2022 18.06.2022 KUOK 54262/2022
Usnesení o delegaci
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.05.2022 06.06.2022 KUOK 48189/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/44 - Bludov, úpravy - zast. doI.konec-cesta HC2
Kategorie: Správní řízení
19.05.2022 04.06.2022 KUOK 53813/2022
Nařízení SVS - MVO mor včelího plodu v k.ú. Petrovice u Skorošic
Kategorie: Ostatní
19.05.2022 04.06.2022 KUOK 53857/2022
Nařízení SVS - ukončení MVO 2021 Vícov
Kategorie: Ostatní
19.05.2022 04.06.2022 KUOK 53958/2022
Nařízení SVS - MVO mor včelího plodu v k.ú. Klenovice na Hané
Kategorie: Ostatní
19.05.2022 04.06.2022 KUOK 53839/2022
Ukončení procesu posuzování z důvodu zpětvzetí žádosti
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
17.05.2022 02.06.2022 KUOK 53403/2022
Nařízení SVS - ukončení MVO 2021 Domaželice
Kategorie: Ostatní
17.05.2022 02.06.2022 KUOK 52583/2022
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (16. 5. - 15. 6. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
16.05.2022 16.06.2022 KUOK 52555/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (16. 5. - 15. 6. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
16.05.2022 16.06.2022 KUOK 52554/2022
EIA-Oznámení záměru - Recyklace stavebních sutí a drcení kameniva Babice, k.ú. Babice u Šternberka
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
16.05.2022 15.06.2022 KUOK 52680/2022
Stanovení PÚP-OOP - Havárie na NN a VN, okr. Šumperk, Jeseník 2022
Kategorie: Správní řízení
16.05.2022 01.06.2022 KUOK 52729/2022
VPS Jeseník x Kobylá nad Vidnavkou
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
16.05.2022 31.05.2022 KUOK 53004/2022
MUDr. Marie Grmelová_zubní lékařství_Přemyslovice_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
13.05.2022 31.12.2022 KUOK 51939/2022
VŘ - referent dotací oddělení sportu a volného času na OSKPP
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
13.05.2022 01.06.2022 KUOK 52469/2022
VŘ - referent zahraničních vztahů v oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů na OKH
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
13.05.2022 01.06.2022 KUOK 52465/2022
Závěr zjišťovacího řízení - Větrné elektrárny Potštát - Lipná III
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
13.05.2022 29.05.2022 KUOK 49337/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.05.2022 28.05.2022 KUOK 50699/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.05.2022 28.05.2022 KUOK 50424/2022
Nařízení SVS MVP ohnisko k.ú. Želatovice okres Přerov
Kategorie: Ostatní
12.05.2022 28.05.2022 KUOK 51708/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Stavební řízení
12.05.2022 27.05.2022 KUOK 51578/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
12.05.2022 27.05.2022 KUOK 51555/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
12.05.2022 27.05.2022 KUOK 51651/2022
Oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce PP ÚSC
Kategorie: Oznámení o vyhlášení právního předpisu kraje
11.05.2022 28.02.2023 KUOK 51456/2022
Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
11.05.2022 31.12.2022 KUOK 42077/2022
sdělení s výzvou č.j. 60 A 14/2022-70
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
11.05.2022 27.05.2022 KUOK 50570/2022
Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
10.05.2022 01.01.2023 KUOK 51098/2022
Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
10.05.2022 01.01.2023 KUOK 50614/2022
MUDr. Hufová Jarmila_PLDD_Senice na Hané_Cholina_Vilémov_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
10.05.2022 31.12.2022 KUOK 50742/2022
VŘ - vedoucí odboru sociálních věcí
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
10.05.2022 04.06.2022 KUOK 50944/2022
Územní rozhodnutí - I/46 - Týneček - Šternberk
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
10.05.2022 31.05.2022 KUOK 39919/2022
VŘ - ekonom odboru kancelář hejtmana
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
10.05.2022 28.05.2022 KUOK 50941/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
10.05.2022 26.05.2022 KUOK 50822/2022
Usnesení, prodlužuje
Kategorie: Stavební řízení
10.05.2022 26.05.2022 KUOK 50526/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
10.05.2022 26.05.2022 KUOK 50914/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
10.05.2022 24.05.2022 KUOK 45271/2022
MUDr. Vyhnánková Radoslava_Zubní lékařství_Olomouc_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
09.05.2022 31.12.2022 KUOK 49896/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/44_provizorní komunikace - Bludov - obchvat
Kategorie: Správní řízení
09.05.2022 25.05.2022 KUOK 49964/2022
Návrh OOP - MÚP_I/11 - SSZ ul. Jesenická, Šumperk
Kategorie: Správní řízení
09.05.2022 25.05.2022 KUOK 49506/2022
SEA/MŽP - Návrh koncepce vč. vyhodnocení "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.05.2022 24.05.2022 KUOK 50048/2022
Akční plán 2023 - vyvěšeno k připomínkování veřejnosti
Kategorie: Strategické dokumenty Olomouckého kraje
09.05.2022 17.05.2022 KUOK 50213/2022
Akční plán 2023 - vyvěšeno k připomínkování veřejnosti
Kategorie: Strategické dokumenty Olomouckého kraje
09.05.2022 09.05.2022 KUOK 50213/2022
Vyhlášení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
06.05.2022 21.06.2022 KUOK 49207/2022
Vyhlášení VŘ - oftalmologie, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
06.05.2022 21.06.2022 KUOK 49221/2022
Vyhlášení VŘ - neurologie, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
06.05.2022 21.06.2022 KUOK 49234/2022
Vyhlášení VŘ - pneumologie a ftizeologie, okres Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
06.05.2022 21.06.2022 KUOK 49276/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
06.05.2022 21.06.2022 KUOK 49249/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
06.05.2022 21.06.2022 KUOK 49257/2022
Vyhlášení VŘ - urologie, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
06.05.2022 21.06.2022 KUOK 49271/2022
Závěr ZŘ - Dočasná mobilní betonárna Polom
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
05.05.2022 21.05.2022 KUOK 46637/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
04.05.2022 17.06.2022 KUOK 48610/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
04.05.2022 18.05.2022 KUOK 48928/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
03.05.2022 16.06.2022 KUOK 48062/2022
Vyhlášení VŘ - angiologie, Mohelnice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
03.05.2022 16.06.2022 KUOK 48153/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/44 Obnova přiváděcího VŘ Kouty nad Desnou
Kategorie: Správní řízení
03.05.2022 19.05.2022 KUOK 47813/2022
Změna MVO k zamezení zavlečení nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
Kategorie: Ostatní
03.05.2022 18.05.2022 KUOK 47058/2022
VŘ - referent plánování a koordinace sociálních služeb oddělení plánování sociálních služeb na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
02.05.2022 24.05.2022 KUOK 48013/2022
VŘ - referent dotací oddělení rozpočtu a financování na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
02.05.2022 21.05.2022 KUOK 47673/2022
VŘ - právník odboru sociálních věcí
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
02.05.2022 21.05.2022 KUOK 47674/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
02.05.2022 18.05.2022 KUOK 47510/2022
Vyhlášení VŘ - chirurgie, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
29.04.2022 11.06.2022 KUOK 46606/2022
Vyhlášení VŘ - fyzioterapeut, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
28.04.2022 11.06.2022 KUOK 46578/2022
Vyhlášení VŘ - klinický logoped, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
28.04.2022 11.06.2022 KUOK 46612/2022
Oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
28.04.2022 15.05.2022 KUOK 40557/2022
Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - I/44 Mohelnice - Vlachov
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
28.04.2022 14.05.2022 KUOK 41621/2022
Vyhlášení VŘ - chirurgie, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.- výsledky
28.04.2022 29.04.2022 KUOK 46606/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - TORAY
Kategorie: IPPC
27.04.2022 27.05.2022 KUOK 45463/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - WANZL spol. s r.o., Hněvotín- Z6
Kategorie: IPPC
27.04.2022 27.05.2022 KUOK 45390/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
27.04.2022 13.05.2022 KUOK 46134/2022
Vyhlášení VŘ - vnitřní lékařství, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
26.04.2022 09.06.2022 KUOK 45491/2022
Vyhlášení VŘ - diabetologie a endokrinologie, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
26.04.2022 09.06.2022 KUOK 45449/2022
VŘ - referent vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství na OŽPZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
26.04.2022 21.05.2022 KUOK 45539/2022
Rozhodnutí o změně povolení provozu - Kamenolom Ondřejovice
Kategorie: Správní řízení
26.04.2022 12.05.2022 KUOK 44798/2022
ÚSOVSKO - oznámení o rozhodnutí
Kategorie: Ostatní
25.04.2022 25.05.2022 KUOK 43921/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/11 Bušín - Olšany
Kategorie: Správní řízení
25.04.2022 12.05.2022 KUOK 45227/2022
Seznam programů vyhlašovaných v roce 2022 - aktualizace po ZOK 11. 4. 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
21.04.2022 14.07.2022 KUOK 44083/2022
Doložka o nabytí PM - Drupork Svitavy, a.s., Výkrm prasat ve Vícově
Kategorie: IPPC
21.04.2022 21.05.2022 KUOK 39620/2022
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
21.04.2022 09.05.2022 KUOK 42878/2022
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
21.04.2022 09.05.2022 KUOK 43378/2022
05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
20.04.2022 31.07.2022 KUOK 40675/2022
Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Zemědělské družstvo Unčovice pro zař
Kategorie: IPPC
20.04.2022 05.05.2022 KUOK 41433/2022
EIA-Oznámení záměru - Třídič odpadů PORTAFILL MR-5, k. ú. Zábřeh na Moravě
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.04.2022 19.05.2022 KUOK 42760/2022
Obchodní centrum Šumperk - zahájení zjišťovacího řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.04.2022 19.05.2022 KUOK 37293/2022
Rozhodnutí hejtmana 2/2022/UKR ze dne 14. 4. 2022
Kategorie: Krizové stavy
14.04.2022 30.06.2022 KUOK 41485/2022
Doložka o nabytí PM - Změna IP Makovec
Kategorie: IPPC
14.04.2022 14.05.2022 KUOK 40161/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/11 - Petrov n.D. - opravy opěrných zdí
Kategorie: Správní řízení
13.04.2022 29.04.2022 KUOK 40782/2022
Dotační program 06_06_Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
12.04.2022 13.07.2022 KUOK 40658/2022
Oprava zřejmé nesprávnosti
Kategorie: Stavební řízení
12.04.2022 28.04.2022 KUOK 40134/2022
Výzva k vyjádření se k podanému odvolání proti usnesení o nevyhovění námitce "systémové podjatosti"
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.04.2022 28.04.2022 KUOK 38089/2022
EIA/MŽP - Oznámení "REMARKPLAST Bohuslavice - rozšíření výrobních a skladovacích ploch"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
12.04.2022 27.04.2022 KUOK 40417/2022
Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
12.04.2022 20.04.2022 KUOK 40675/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Teplárna Olomouc - Z22
Kategorie: IPPC
11.04.2022 11.05.2022 KUOK 37945/2022
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí - Teplárna Olomouc - Z21
Kategorie: IPPC
11.04.2022 11.05.2022 KUOK 38947/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
11.04.2022 27.04.2022 KUOK 40072/2022
Zahájení zjišťovacího řízení - Navýšení kapacity zařízení pro sběr a výkup odpadů
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.04.2022 09.05.2022 KUOK 37981/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
08.04.2022 22.04.2022 KUOK 28142/2022
Vyhlášení konkursních řízení na ředitele škol a školských zařízení
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
07.04.2022 04.05.2022 KUOK 39114/2022
VŘ - referent územního plánování oddělení územního plánování na OSR
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
07.04.2022 26.04.2022 KUOK 39065/2022
VŘ - referent agendy bodového systému řidičů oddělení silniční dopravy na ODSH
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
07.04.2022 26.04.2022 KUOK 38959/2022
Usnesení o zahájení přezkumného řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
07.04.2022 23.04.2022 KUOK 37970/2022
SEA/MŽP - Stanovisko "Program Interreg Česko - Polsko 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
07.04.2022 21.04.2022 KUOK 38313/2022
Vyhlášení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost, Senice na Hané, Cholina
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
06.04.2022 24.05.2022 KUOK 38003/2022
Informace podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb.
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.04.2022 07.05.2022 KUOK 9445/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
06.04.2022 22.04.2022 KUOK 38563/2022
Oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.04.2022 22.04.2022 KUOK 9438/2022
Ukončení procesu posuzování vlivů na ŽP - Uničov - LAZAM, recyklační centrum
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
05.04.2022 21.04.2022 KUOK 37813/2022
Doručení rozhodnutí účastníkům řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
05.04.2022 21.04.2022 KUOK 36756/2022
Návrh programu zasedání ZOK 11-04-22 – úprava návrhu programu po ROK 04-04-22
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
05.04.2022 13.04.2022 KUOK 38113/2022
Doložka o nabytí PM - Farma Paseka
Kategorie: IPPC
04.04.2022 04.05.2022 KUOK 37212/2022
Sdělení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
01.04.2022 19.04.2022 KUOK 35728/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/44 - Rapotín – U brusírny, nové NN, DTS
Kategorie: Správní řízení
01.04.2022 18.04.2022 KUOK 36233/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/44 - Zábřeh - Olomoucká Shell, DTS
Kategorie: Správní řízení
01.04.2022 18.04.2022 KUOK 36192/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/44 - Loučná nad Desnou - Kociánov, nové NNk, NNv, DTS
Kategorie: Správní řízení
01.04.2022 18.04.2022 KUOK 36215/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Šternberk
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
01.04.2022 17.04.2022 KUOK 36431/2022
Vyhlášení VŘ - vnitřní lékařství, Olomoucký kraj
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
31.03.2022 18.05.2022 KUOK 35750/2022
Vyhlášení VŘ - kardiologie, Olomoucký kraj
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
31.03.2022 18.05.2022 KUOK 35541/2022
Vyhlášení VŘ - tělovýchovné lékařství, Olomoucký kraj
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
31.03.2022 18.05.2022 KUOK 35765/2022
ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje o koordinaci při zajištění ubytovacích kapacit 1/2022/UKR
Kategorie: Krizové stavy
30.03.2022 30.05.2022 KUOK 35075/2022
VŘ - rozpočtář oddělení rozpočtu a financování na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
30.03.2022 23.04.2022 KUOK 35946/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Hlubočky
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
30.03.2022 15.04.2022 KUOK 35103/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Hlubočky
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
30.03.2022 15.04.2022 KUOK 35095/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Hlubočky
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
30.03.2022 15.04.2022 KUOK 35097/2022
Stanovení PÚP-OOP_I/44 - V. Losiny, Rudé armády – prodl.vodovodu+změna č.1 5/2021
Kategorie: Správní řízení
30.03.2022 15.04.2022 KUOK 35768/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Hlubočky
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
30.03.2022 30.03.2022 KUOK 35097/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Hlubočky
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
30.03.2022 30.03.2022 KUOK 35095/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Hlubočky
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
30.03.2022 30.03.2022 KUOK 35103/2022
Návrh programu zasedání ZOK 11-04-22
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
28.03.2022 13.04.2022 KUOK 35063/2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zveřejnění žádosti o změnu integrovaného povolení - Teplárna Přerov
Kategorie: IPPC
25.03.2022 24.04.2022 KUOK 33518/2022
VŘ - projektant ict technologií oddělení rozvoje služeb na OIT
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
25.03.2022 15.04.2022 KUOK 34544/2022
osvědčení obec Bernartice
Kategorie: Veřejné sbírky
25.03.2022 08.04.2022 KUOK 34084/2022
osvědčení eMKa
Kategorie: Veřejné sbírky
25.03.2022 08.04.2022 KUOK 33792/2022
osvědčení ZŠ a MŠ Oskava
Kategorie: Veřejné sbírky
24.03.2022 07.04.2022 KUOK 33525/2022
Dotační program 06_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.03.2022 30.06.2022 KUOK 33418/2022
Změny v technologii potiskování fólií -Závěr zjišťovacího řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
23.03.2022 07.04.2022 KUOK 30931/2022
osvědčení UP
Kategorie: Veřejné sbírky
23.03.2022 06.04.2022 KUOK 32870/2022
Dotační program 06_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.03.2022 08.07.2022 KUOK 32853/2022
VŘ - psycholog pro náhradní rodinnou péči oddělení sociálně-právní ochrany na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
22.03.2022 30.04.2022 KUOK 32824/2022
VŘ - referent sociálně-právní ochrany dětí oddělení sociálně-právní ochrany na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
22.03.2022 30.04.2022 KUOK 32820/2022
Zahájení zjišťovacího řízení - VE Potštát - Lipná III
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
22.03.2022 22.04.2022 KUOK 31771/2022
VŘ - referent stavebního řádu, vyvlastnění a pohřebnictví oddělení stavebního řádu na OSR
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
22.03.2022 09.04.2022 KUOK 32809/2022
VŘ - referent stavebního řádu a vyvlastnění oddělení stavebního řádu na OSR
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
22.03.2022 09.04.2022 KUOK 32817/2022
Oznámení OOP
Kategorie: Správní řízení
22.03.2022 07.04.2022 KUOK 32214/2022
VPS Kokory × Grygov
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
22.03.2022 06.04.2022 KUOK 32687/2022
VPS Kokory × Majetín
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
22.03.2022 06.04.2022 KUOK 32707/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.03.2022 06.04.2022 KUOK 31930/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.03.2022 06.04.2022 KUOK 31915/2022
Stanovení PÚP_OOP_I.tř_Špk-Jese_Havárie plynovodu 2022 - Kavoplyn
Kategorie: Správní řízení
21.03.2022 06.04.2022 KUOK 31526/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.03.2022 06.04.2022 KUOK 31928/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.03.2022 06.04.2022 KUOK 31922/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.03.2022 06.04.2022 KUOK 31921/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.03.2022 06.04.2022 KUOK 31925/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.03.2022 06.04.2022 KUOK 31924/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31733/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31745/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31743/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31740/2022
Usnesení o zahájení přezkumného řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31543/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31846/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31876/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31879/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31881/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31887/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31742/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31736/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31730/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31883/2022
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.03.2022 03.04.2022 KUOK 31885/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
18.03.2022 01.04.2022 KUOK 31791/2022
2022 - Podprogram č. 2 - vyhlášení výzvy - aktualizace
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
17.03.2022 31.07.2022 KUOK 30221/2022
Oznámení záměru - Dočasná mobilní betonárna Polom
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
17.03.2022 16.04.2022 KUOK 30345/2022
MVO k zamezení zavlečení nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
Kategorie: Ostatní
17.03.2022 04.04.2022 KUOK 31322/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Uničov
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
16.03.2022 31.03.2022 KUOK 30359/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Hlubočky
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
16.03.2022 31.03.2022 KUOK 30314/2022
1 TM 22/2020, přípis č. l. 966 + opatření č. l. 966
Kategorie: Ostatní
15.03.2022 15.09.2022 KUOK 29957/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Šternberk
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.03.2022 31.03.2022 KUOK 30320/2022
Usnesení o pověření Úřadu městyse Velký Újezd
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.03.2022 31.03.2022 KUOK 30348/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
15.03.2022 30.03.2022 KUOK 28958/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
15.03.2022 30.03.2022 KUOK 27931/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
15.03.2022 30.03.2022 KUOK 28889/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
15.03.2022 30.03.2022 KUOK 27987/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
15.03.2022 30.03.2022 KUOK 30115/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
15.03.2022 30.03.2022 KUOK 30083/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (14. 3. - 12. 5. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
14.03.2022 13.05.2022 KUOK 29825/2022
Vyhlášení VŘ - gynekologie a porodnictví, Hanušovice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
14.03.2022 29.04.2022 KUOK 29830/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (14. 3. - 14. 4. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
14.03.2022 15.04.2022 KUOK 29809/2022
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (14. 3. - 14. 4. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
14.03.2022 15.04.2022 KUOK 29816/2022
IPPC - Farma Rozvadovice - Oznámení o zahájení řízení
Kategorie: IPPC
14.03.2022 13.04.2022 KUOK 29524/2022
VŘ - metodik pro školy a školská zařízení jiných zřizovatelů oddělení krajského vzdělávání na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
14.03.2022 01.04.2022 KUOK 30403/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
14.03.2022 30.03.2022 KUOK 30157/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
14.03.2022 30.03.2022 KUOK 30224/2022
Dodatek k VPS
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
14.03.2022 29.03.2022 KUOK 30377/2022
Prostějov, ul. Prům., Prodejna pro dům a zahradu - dost. centrál. skladu - závěr zjišťovacího řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
14.03.2022 29.03.2022 KUOK 20643/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (14. 3. - 12. 5. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
14.03.2022 15.03.2022 KUOK 29829/2022
Zveřejnění na úřední desce
Kategorie: Zákon č.106/1999 Sb.
12.03.2022 19.03.2022 KUOK 28715/2019
Vyhlášení VŘ - revmatologie, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
11.03.2022 28.04.2022 KUOK 29447/2022
Vyvlastňovací řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
11.03.2022 27.03.2022 KUOK 4237/2022
VV - Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí II
Kategorie: Správní řízení
11.03.2022 25.03.2022 KUOK 28735/2022
Dodatek k VPS
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
10.03.2022 25.03.2022 KUOK 28983/2022
Dodatek k VPS
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
10.03.2022 25.03.2022 KUOK 28927/2022
60A 21/2022-26 - vz. 2 s. ř. s., žaloba č. l. 1-10, návrh na přiznání OÚŽ č. l. 11-13, sdělení č. l
Kategorie: Ostatní
10.03.2022 25.03.2022 KUOK 29106/2022
VŘ - vedoucí oddělení integrované prevence na OŽPZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
09.03.2022 26.03.2022 KUOK 29031/2022
Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
08.03.2022 30.06.2022 KUOK 28396/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (8. 3. - 9. 5. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
08.03.2022 10.05.2022 KUOK 28146/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
08.03.2022 24.03.2022 KUOK 28404/2022
Vyrozumění účastníků o doplnění podkladů pro rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
08.03.2022 24.03.2022 KUOK 27063/2022
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
08.03.2022 24.03.2022 KUOK 28422/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, Olomoucký kraj
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
07.03.2022 22.04.2022 KUOK 27687/2022
Stanovení PÚP_OOP_I/43, I/11 - Rizikové kácení_2022
Kategorie: Správní řízení
07.03.2022 24.03.2022 KUOK 28176/2022
usnesení o přerušení řízení
Kategorie: Stavební řízení
07.03.2022 23.03.2022 KUOK 27442/2022
Stanovení.
Kategorie: Ostatní
07.03.2022 23.03.2022 KUOK 27241/2022
Vyhlášení VŘ - neurologie, okres Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
03.03.2022 20.04.2022 KUOK 26928/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
03.03.2022 19.03.2022 KUOK 27348/2022
SEA - ZZŘ koncepce - Adaptační a mitigační strategie města Olomouce
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
03.03.2022 18.03.2022 KUOK 16165/2022
Vyhlášení VŘ - alergologie a klinická imunologie, okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
02.03.2022 15.04.2022 KUOK 26482/2022
Ozámení o zahájení řízení - zveřejnění na úřední desce
Kategorie: Ostatní
02.03.2022 02.04.2022 KUOK 25550/2022
Oznámení o nabytí PM - Velosteel trading, a.s.
Kategorie: IPPC
02.03.2022 01.04.2022 KUOK 24284/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Velká Bystřice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.03.2022 18.03.2022 KUOK 25649/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Šternberk
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.03.2022 18.03.2022 KUOK 25642/2022
Usnesení o pověření Obecního úřadu Hlubočky
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.03.2022 18.03.2022 KUOK 25651/2022
Usnesení o nevyhovění námitce "systémové podjatosti"
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.03.2022 18.03.2022 KUOK 25152/2022
Usnesení o pověření Městského úřadu Šternberk
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.03.2022 18.03.2022 KUOK 25644/2022
Usnesení o pověření Magistrátu města Olomouce
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.03.2022 02.03.2022 KUOK 25642/2022
Usnesení o pověření Magistrátu města Olomouce
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.03.2022 02.03.2022 KUOK 25651/2022
Usnesení o pověření Magistrátu města Olomouce
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.03.2022 02.03.2022 KUOK 25649/2022
Usnesení o pověření Magistrátu města Olomouce
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.03.2022 02.03.2022 KUOK 25644/2022
Vyhlášení DT - 10_02_04_ Specifická selektivní a indikovaná primární prevence
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2022 03.06.2022 KUOK 23787/2022
Vyhlášení DT 10_02_03_ Doléčovací programy
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2022 03.06.2022 KUOK 23781/2022
Vyhlášení DT - 10_02_02_ Ambulantní léčba
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2022 03.06.2022 KUOK 23778/2022
Vyhlášení DT - 10_02_01_ Kontaktní a poradenské služby a terénní programy
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2022 03.06.2022 KUOK 23766/2022
Seznam programů vyhlašovaných v roce 2022 - aktualizace po ZOK 14. 12. 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2022 30.04.2022 KUOK 26547/2022
DT 11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
28.02.2022 04.06.2022 KUOK 23022/2022
DT 11_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
28.02.2022 04.06.2022 KUOK 23026/2022
DT 11_01_03_Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
28.02.2022 04.06.2022 KUOK 23042/2022
DT 11_01_04_Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdrav. pracovníků v oblasti paliativní péče_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
28.02.2022 04.06.2022 KUOK 23045/2022
VŘ - referent plánování a koordinace sociálních služeb oddělení plánování sociálních služeb na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
28.02.2022 19.03.2022 KUOK 26076/2022
zahájení zjišť. řízení - Uničov - LAZAM, recyklační centrum - nové podání
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
25.02.2022 29.03.2022 KUOK 25010/2022
Vyhlášení VŘ - fyzioterapeut, reh. a fyz. medicína, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.02.2022 09.04.2022 KUOK 24746/2022
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
24.02.2022 27.03.2022 KUOK 14226/2022
VŘ - referent agendy podnikatelů v silniční dopravě oddělení silniční dopravy na ODSH
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
24.02.2022 15.03.2022 KUOK 25204/2022
Závěr zjišťovacího řízení - D35 odpočívka Mohelnicko v lokalitě Mohelnice/Litovel
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
24.02.2022 12.03.2022 KUOK 19096/2022
Doložka o nabytí PM - Wienerberger Jezernice
Kategorie: IPPC
22.02.2022 24.03.2022 KUOK 23750/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
22.02.2022 10.03.2022 KUOK 22864/2022
Stanovení PÚP_OOP - I/44 - Rekonstrukce MK ul. Ermisova v Bludově
Kategorie: Správní řízení
21.02.2022 09.03.2022 KUOK 23724/2022
Stanovení PÚP_OOP_I/11 - OPNÚ bludných proudů el. trakce Zábřeh-Šumperk, etapa č.2
Kategorie: Správní řízení
21.02.2022 09.03.2022 KUOK 22898/2022
Ukončení mimořádných veterinárních opatření - aviární influenza
Kategorie: Ostatní
21.02.2022 08.03.2022 KUOK 24019/2022
2022 - Podprogram č. 2 - Vyhlášení výzvy
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
20.02.2022 31.12.2022 KUOK 19091/2022
Dotace - Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
18.02.2022 04.06.2022 KUOK 21811/2022
VPS Tovačov × Věrovany
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
17.02.2022 04.03.2022 KUOK 22801/2022
Vyhlášení DT č.13_01_1 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.02.2022 31.05.2022 KUOK 22332/2022
Dotace obcím na území OK na řešení mimořádných událostí v oblasti VH infrastruktury 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.02.2022 20.05.2022 KUOK 21410/2022
Fond pro podporu výstavby a obnovy VH infrastruktury 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.02.2022 20.05.2022 KUOK 21395/2022
Usnesení o pověření Magistrátu města Olomouce
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.02.2022 03.03.2022 KUOK 17795/2022
SMART REGION OLOMOUCKÝ KRAJ 2022, DT č. 2 Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.02.2022 16.05.2022 KUOK 21301/2022
SMART REGION OLOMOUCKÝ KRAJ 2022, DT č. 1 Podpora přípravy a realizace SMART opatření
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.02.2022 16.05.2022 KUOK 21294/2022
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (14. 2. - 17. 3. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
14.02.2022 18.03.2022 KUOK 20804/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (14. 2. - 17. 3. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
14.02.2022 18.03.2022 KUOK 20799/2022
Záměr Olomouckého kraje směnit nemovitý majetek (14. 2. - 17. 3. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
14.02.2022 18.03.2022 KUOK 20806/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Nestlé Česko - Z10
Kategorie: IPPC
14.02.2022 16.03.2022 KUOK 20694/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Teplárna Přerov - Z21
Kategorie: IPPC
14.02.2022 16.03.2022 KUOK 20788/2022
VŘ - vedoucí oddělení účetnictví a výkaznictví na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
14.02.2022 12.03.2022 KUOK 21006/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
14.02.2022 01.03.2022 KUOK 19565/2022
Vyhlášení VŘ - kardiologie, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
10.02.2022 26.03.2022 KUOK 19498/2022
Změny v technologii potiskování folií - zahájení zjišťovacího řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
10.02.2022 14.03.2022 KUOK 19476/2022
MUDr. Jana Smělá_zubní lékařství_Olomouc_Oznámení o ukončení poskytování zdrav. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
09.02.2022 31.08.2022 KUOK 19453/2022
Výběrové řízení - restaurátor, konzervátor - MGP
Kategorie: Ostatní
09.02.2022 14.03.2022 KUOK 19584/2022
Výběrové řízení Muzejní edukátor/ka - MGP Prostějov
Kategorie: Ostatní
09.02.2022 14.03.2022 KUOK 19583/2022
Výběrové řízení - Etnograf - kurátor sbírek - MGP
Kategorie: Ostatní
09.02.2022 14.03.2022 KUOK 19586/2022
Veřejná vyhláška - Flavio Cibra
Kategorie: Ostatní
08.02.2022 23.08.2022 KUOK 18013/2022
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (8. 2. - 10. 3. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
08.02.2022 11.03.2022 KUOK 18162/2022
Záměr Olomouckého kraje směnit nemovitý majetek (8. 2. - 10. 3. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
08.02.2022 11.03.2022 KUOK 18168/2022
EIA-Závěr zjišťovacího řízení-Úpravy výrobních a nevýrobních objektů areálu Hodolany firmy Waridelta
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.02.2022 25.02.2022 KUOK 5970/2022
Návrh programu zasedání ZOK 14-02-22 – úprava návrhu programu po ROK 07-02-22
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
08.02.2022 16.02.2022 KUOK 19193/2022
MUDr. Čepek Slavomír_Šternberk_alergologie a klinická imunologie_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
07.02.2022 31.08.2022 KUOK 18244/2022
VŘ - sociální pracovník, metodik sociální práce a veřejného opatrovnictví odd. soc. pomoci na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
07.02.2022 01.03.2022 KUOK 18018/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Správní řízení
07.02.2022 23.02.2022 KUOK 15732/2022
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.02.2022 25.02.2022 KUOK 17054/2022
SEA - ZZŘ "Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 - 2030"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
03.02.2022 17.02.2022 KUOK 3003/2022
Oznámení.
Kategorie: Ostatní
02.02.2022 18.02.2022 KUOK 9319/2022
Nabytí právní moci - finanční rezerva VIII. stavba Mrsklesy
Kategorie: IPPC
01.02.2022 03.03.2022 KUOK 14109/2022
VŘ - referent řízení o přestupcích v silničním provozu oddělení silniční dopravy na ODSH
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
01.02.2022 19.02.2022 KUOK 15111/2022
Návrh programu zasedání ZOK 14-02-22
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
31.01.2022 16.02.2022 KUOK 14339/2022
MUDr. Zuzana Smrčková_alergologie a klinická imunologie_Jeseník_oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
28.01.2022 31.07.2022 KUOK 11456/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
28.01.2022 15.03.2022 KUOK 10813/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
28.01.2022 15.03.2022 KUOK 10798/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
28.01.2022 15.03.2022 KUOK 10805/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
28.01.2022 15.03.2022 KUOK 10783/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
28.01.2022 15.03.2022 KUOK 10821/2022
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství, okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
28.01.2022 15.03.2022 KUOK 10826/2022
Stanovení PÚP_OOP - Údržbové práce na ŽP Desná 2022
Kategorie: Správní řízení
28.01.2022 15.02.2022 KUOK 12210/2022
Vyhlášení VŘ - ergoterapie, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
26.01.2022 11.03.2022 KUOK 10691/2022
Zahájení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru "Stanovení DP Dolní Červená V
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
25.01.2022 24.02.2022 KUOK 9919/2022
EIA - Závěr zjišťovacího řízení - ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU A VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ - PŘÁSLAVICE
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
25.01.2022 10.02.2022 KUOK 5966/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Přerov 5ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.01.2022 09.03.2022 KUOK 9552/2022
Prostějov, ul. Prům., Prod. pro dům a zahradu - dostavba cen. skladu - zahájení zjišťovacího řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
24.01.2022 24.02.2022 KUOK 9834/2022
Stavební povolení I/35 Lešná - Palačov
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.01.2022 07.02.2022 KUOK 5236/2022
SEA - Oznámení koncepce "Adaptační a mitigační strategie města Olomouce"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
21.01.2022 05.02.2022 KUOK 8878/2022
Vyrozumění o pokračování odvolacího řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
20.01.2022 05.02.2022 KUOK 7930/2022
Zahájení zjišťovacího řízení - D35 odpočívka Mohelnicko v lokalitě Mohelnice/Litovel
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
17.01.2022 16.02.2022 KUOK 5497/2022
Usnesení o pověření OÚ Dolany
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.01.2022 30.01.2022 KUOK 5724/2022
Usnesení o pověření MěÚ Šternberk
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.01.2022 30.01.2022 KUOK 5718/2022
Usnesení o pověření MěÚ Velká Bystřice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.01.2022 30.01.2022 KUOK 5723/2022
Stanovení PÚP_I/11 - Chodník Olšany a Klášterec
Kategorie: Správní řízení
12.01.2022 29.01.2022 KUOK 4557/2022
Vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 4
Kategorie: Územně plánovací dokumentace
12.01.2022 28.01.2022 KUOK 125612/2021
Oznámení o zahájení správního řízení - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Kategorie: Správní řízení
12.01.2022 27.01.2022 KUOK 124811/2021
VŘ - vedoucí oddělení účetnictví a výkaznictví na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
11.01.2022 05.02.2022 KUOK 3754/2022
Zahájení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru "Prostějov LK - výstavba cent
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
11.01.2022 26.01.2022 KUOK 3112/2022
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
11.01.2022 26.01.2022 KUOK 3800/2022
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
10.01.2022 23.02.2022 KUOK 3031/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - MEGAWASTE EKOTERM s.r.o. - Z5
Kategorie: IPPC
10.01.2022 09.02.2022 KUOK 2707/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Teplárna Olomouc - Z20
Kategorie: IPPC
10.01.2022 09.02.2022 KUOK 2720/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - SIEMENS s.r.o. - Z40
Kategorie: IPPC
10.01.2022 09.02.2022 KUOK 2717/2022
Rozpočtová opatření 2022 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
07.01.2022 31.01.2023 KUOK 2472/2022
MUDr. Lubomír MRÁZEK_zubní lékařství_Uničov_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
07.01.2022 30.06.2022 KUOK 3038/2022
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Elektrárna Chvaletice - Z29
Kategorie: IPPC
07.01.2022 06.02.2022 KUOK 2420/2022
nabytí PM
Kategorie: IPPC
07.01.2022 05.02.2022 KUOK 2499/2022
Vyhlášení VŘ - VPL, Tovačov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
05.01.2022 18.02.2022 KUOK 951/2022
nabytí právní moci - Brazzale
Kategorie: IPPC
05.01.2022 04.02.2022 KUOK 1788/2022
nbytí právní moci Brazzale
Kategorie: IPPC
05.01.2022 04.02.2022 KUOK 1834/2022
VŘ - vedoucí oddělení vodního hospodářství na OŽPZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
05.01.2022 27.01.2022 KUOK 1843/2022
VPS Prostějov × Stínava
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
05.01.2022 24.01.2022 KUOK 1696/2022
Rozhodnutí.
Kategorie: Ostatní
05.01.2022 21.01.2022 KUOK 1294/2022
Stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
05.01.2022 21.01.2022 KUOK 126336/2021
VPS Jeseník × Skorošice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
05.01.2022 20.01.2022 KUOK 1746/2022
Přihláška do výběrového řízení
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
04.01.2022 03.01.2023 KUOK 646/2022
Oznámení o zahájení přípravy SPRSS 2024-2026
Kategorie: Strategické dokumenty Olomouckého kraje
04.01.2022 31.10.2022 KUOK 126934/2021
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí - změna IP - Precheza a.s.
Kategorie: IPPC
04.01.2022 03.02.2022 KUOK 385/2022
VŘ - manažer kybernetické bezpečnosti
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
04.01.2022 22.01.2022 KUOK 854/2022
Stanovení MÚP
Kategorie: Správní řízení
04.01.2022 20.01.2022 KUOK 124276/2021
Doložka o nabytí PM - TEKRO 12-2021
Kategorie: IPPC
03.01.2022 02.02.2022 KUOK 126417/2021
Doložka o nabytí PM - Wienerberger Hranice
Kategorie: IPPC
03.01.2022 02.02.2022 KUOK 121949/2021
SEA/MŽP - Stanovisko SEA "Operační program Rybářství 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
03.01.2022 02.02.2022 KUOK 219/2022
SEA/MŽP - Návrh koncepce "Program Interreg Česko - Polsko 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
03.01.2022 02.02.2022 KUOK 207/2022
Vyrozumění účastníků řízení o pokračování řízení a doplnění podkladů rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
03.01.2022 19.01.2022 KUOK 126722/2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
31.12.2021 31.01.2023 KUOK 128220/2021
Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2022 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
30.12.2021 31.01.2023 KUOK 128219/2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
30.12.2021 31.12.2021 KUOK 128220/2021
DT 10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
27.12.2021 01.04.2022 KUOK 127771/2021
DT 10_01_01_Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
27.12.2021 01.04.2022 KUOK 127764/2021
osvědčení eMKa ART Production
Kategorie: Veřejné sbírky
27.12.2021 07.01.2022 KUOK 126222/2021
Vyhlášení VŘ - gynekologie a porodnictví, okres Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
23.12.2021 08.02.2022 KUOK 127341/2021
osvědčení eMKa ART Production
Kategorie: Veřejné sbírky
23.12.2021 27.12.2021 KUOK 126222/2021
osvědčení eMKa ART Production
Kategorie: Veřejné sbírky
23.12.2021 23.12.2021 KUOK 126222/2021
Program na podporu včelařů 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2021 02.04.2022 KUOK 126744/2021
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
22.12.2021 05.02.2022 KUOK 126923/2021
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
21.12.2021 04.02.2022 KUOK 126380/2021
Vyhlášení VŘ - klinická psychologie, psychoterapie, okres Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
21.12.2021 04.02.2022 KUOK 126515/2021
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství, okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
21.12.2021 04.02.2022 KUOK 126531/2021
EIA - Oznámení záměru - Logistické odpadové centrum Pavlovičky
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
21.12.2021 21.01.2022 KUOK 126696/2021
Vyvlastňovací řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.12.2021 06.01.2022 KUOK 126142/2021
Pravidla Dotačního titulu 08_01_03 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
20.12.2021 31.03.2022 KUOK 125228/2021
Zveřejnění dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit na úřední desce
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
20.12.2021 31.03.2022 KUOK 125317/2021
Zveřejnění dotačního titulu Podpora prev.kriminality na úřední desce
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
20.12.2021 31.03.2022 KUOK 125302/2021
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - Terénní úpravy... Jeseník
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
20.12.2021 05.01.2022 KUOK 124388/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Správní řízení
17.12.2021 03.01.2022 KUOK 118458/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
17.12.2021 02.01.2022 KUOK 118678/2021
Usnesení o pověření OÚ Dolany
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
17.12.2021 02.01.2022 KUOK 124540/2021
Usnesení o pověření MěÚ Šternberk
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
17.12.2021 02.01.2022 KUOK 124546/2021
SEA - Oznámení koncepce "Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 - 2030"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
17.12.2021 31.12.2021 KUOK 125682/2021
Dotační titul 06_09_01 Víceletá podpora významných sportovních akcí 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.12.2021 31.03.2022 KUOK 125769/2021
Dotační titul 06_09_02 Víceletá podpora sportovní činnosti 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.12.2021 31.03.2022 KUOK 125789/2021
Oznámení o nabytí právní moci - Čechovice
Kategorie: IPPC
16.12.2021 15.01.2022 KUOK 125328/2021
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
16.12.2021 15.01.2022 KUOK 125331/2021
Usnesení o pověření Oú Hlubočky
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
16.12.2021 01.01.2022 KUOK 124529/2021
Usnesení o pověření MěÚ Šternberk
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
16.12.2021 01.01.2022 KUOK 124535/2021
05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.12.2021 31.07.2022 KUOK 12706/2021
05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.12.2021 31.07.2022 KUOK 12709/2021
05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.12.2021 30.04.2022 KUOK 125357/2021
Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022 - DT č. 12_01_02 Podpora rozvoje zahraničních vztahů
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.12.2021 31.03.2022 KUOK 125333/2021
Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022 – DT č.12_01_03_Podpora turistických informačních center
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.12.2021 31.03.2022 KUOK 125348/2021
Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022 – DT č. 12_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.12.2021 31.03.2022 KUOK 125352/2021
Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022 - DT č. 12_01_01 NADREGIONÁLNÍ AKCE CESTOVNÍHO RUCHU
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.12.2021 31.03.2022 KUOK 125325/2021
07_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.12.2021 16.03.2022 KUOK 125085/2021
Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.12.2021 16.03.2022 KUOK 125329/2021
CENIA: vyjádření k žádosti o změnu IP společnosti EKOLTES Hranice, a.s. pro zařízení Řízená skládka
Kategorie: IPPC
15.12.2021 30.12.2021 KUOK 122544/2021
Dotační titul 06_02_01_Podpora sportovních akcí
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 29.07.2022 KUOK 124756/2021
Dotační titul 06_02_03_Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 01.04.2022 KUOK 124788/2021
09_01 Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 31.03.2022 KUOK 124533/2021
09_02 Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodc
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 31.03.2022 KUOK 124534/2021
09_03 Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 31.03.2022 KUOK 124536/2021
Dotační program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 31.03.2022 KUOK 124751/2021
Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů OK 2022 - vyhlášení - DT č. 13_01_2
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 31.03.2022 KUOK 124573/2021
Program na podporu JSDH 2022 - vyhlášení DT č. 13_02_1
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 31.03.2022 KUOK 124598/2021
Program na podporu JSDH 2022 - vyhlášení DT č. 13_02_2
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 31.03.2022 KUOK 124742/2021
DOTAČNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2022, DT č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 16.03.2022 KUOK 124335/2021
DOTAČNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2022, DT č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 16.03.2022 KUOK 124333/2021
DOTAČNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2022, DT č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 16.03.2022 KUOK 124329/2021
DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 2022, DT č. 2 Podpora farmářských trhů
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 16.03.2022 KUOK 124344/2021
DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 2022 - DT č. 1 Podpora regionálního značení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 16.03.2022 KUOK 124340/2021
06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovanýchz Národní sportovní agentury v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 15.03.2022 KUOK 124761/2021
06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého krajev roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 15.03.2022 KUOK 124772/2021
Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí I/46 Týneček - Šternberk
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.12.2021 30.12.2021 KUOK 123693/2021
09_03 Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 14.12.2021 KUOK 124536/2021
09_01 Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 14.12.2021 KUOK 124533/2021
09_02 Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodc
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2021 14.12.2021 KUOK 124534/2021
VŘ - referent pro financování sociálních služeb oddělení financování sociálních služeb na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
10.12.2021 01.02.2022 KUOK 123780/2021
VŘ - referent pro náhradní rodinnou péči oddělení sociálně-právní ochrany na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
10.12.2021 01.02.2022 KUOK 123776/2021
VŘ - psycholog pro náhradní rodinnou péči oddělení sociálně-právní ochrany na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
10.12.2021 01.02.2022 KUOK 123775/2021
MUDr. PONCOVÁ Miroslava_zubní lékařství_Olomouc__Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
09.12.2021 30.06.2022 KUOK 123154/2021
Stanovení - opatření obecné povahy.
Kategorie: Ostatní
08.12.2021 23.12.2021 KUOK 120400/2021
Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
07.12.2021 31.03.2022 KUOK 122180/2021
Návrh programu zasedání ZOK 13-12-21 – úprava návrhu programu po ROK 06-12-21
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
07.12.2021 15.12.2021 KUOK 122560/2021
Doložka o nabytí PM - Wienerberger Jezernice
Kategorie: IPPC
03.12.2021 03.01.2022 KUOK 119316/2021
Návrh rozpočtu PO na rok 2022 a návrh SV rozpočtu PO na období 2023-2024 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
03.12.2021 20.12.2021 KUOK 121168/2021
Vyhlášení VŘ - VPL, okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
02.12.2021 18.01.2022 KUOK 120002/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
02.12.2021 17.12.2021 KUOK 120613/2021
Dotační Program na podporu práce s dětmi a mládeží v OK v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.12.2021 30.04.2022 KUOK 120288/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (1. 12. 2021 - 3. 1. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
01.12.2021 04.01.2022 KUOK 120044/2021
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (1. 12. 2021 - 3. 1. 2022)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
01.12.2021 04.01.2022 KUOK 120047/2021
Územní rozhodnutí - OK I/47 Slavíč
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
01.12.2021 19.12.2021 KUOK 120034/2021
Oznámení o podání odvolání SP Dálnice D1 SO 0136 Říkovice - Přerov a výzva k vyjádření
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
01.12.2021 17.12.2021 KUOK 119097/2021
Mimořádná veterinární opatření AMP - oblast s intenzivním odlovem
Kategorie: Ostatní
01.12.2021 16.12.2021 KUOK 120486/2021
Oznámení o zahájení stavebního řízení - I/35 Lešná - Palačov
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
30.11.2021 31.12.2021 KUOK 115437/2021
Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství - okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
29.11.2021 13.01.2022 KUOK 118547/2021
Vyhlášení VŘ - kardioogie, angiologie - Mohelnice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
29.11.2021 13.01.2022 KUOK 118676/2021
Návrh programu zasedání ZOK 13-12-21
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
29.11.2021 15.12.2021 KUOK 119485/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
29.11.2021 15.12.2021 KUOK 118932/2021
Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji - aktualizace 2021/11
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
26.11.2021 31.12.2022 KUOK 118873/2021
2021 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí na rok 2022 do Podprogramu č. 4 na rok 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
26.11.2021 07.01.2022 KUOK 117371/2021
EIA - Oznámení záměru - Úpravy výrobních a nevýrobních objektů areálu Hodolany firmy Waridelta ...
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
26.11.2021 26.12.2021 KUOK 118534/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.11.2021 14.12.2021 KUOK 115236/2021
Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
25.11.2021 13.12.2021 KUOK 118504/2021
Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
25.11.2021 13.12.2021 KUOK 118489/2021
Stanovení PÚP_OOP - I/44, I/11, I/35 - Havárie vodovodního a kanalizačního řádu okres Šumperk 2022
Kategorie: Správní řízení
25.11.2021 11.12.2021 KUOK 118195/2021
Změna MVO - nařízení SVS - aviární influenza k 24.11.2021
Kategorie: Ostatní
25.11.2021 11.12.2021 KUOK 118266/2021
VPS Jeseník × Písečná
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
25.11.2021 10.12.2021 KUOK 117080/2021
Studijní stipendium OK na studium v zahraničí v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
24.11.2021 30.06.2022 KUOK 117698/2021
Dotační program 06_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
24.11.2021 23.03.2022 KUOK 118062/2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2023 - 2024 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
24.11.2021 13.12.2021 KUOK 118100/2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2023 - 2024
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
24.11.2021 13.12.2021 KUOK 118091/2021
Dotační titul 06_02_02_Dotace na získání trenérské licence
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.11.2021 14.04.2022 KUOK 117750/2021
Dotační titul 06_02_04_ Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.11.2021 01.04.2022 KUOK 117730/2021
IPPC- Oznámení o vydání rozhodnutí - Meopta – optika, s.r.o. - Z16
Kategorie: IPPC
23.11.2021 23.12.2021 KUOK 116532/2021
Mimořádná veterinární opatření - nařízení SVS - aviární influenza k 22.11.2021
Kategorie: Ostatní
23.11.2021 09.12.2021 KUOK 117595/2021
Záměr na stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
23.11.2021 09.12.2021 KUOK 117019/2021
Usnesení o pověření MěÚ Uničov
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.11.2021 09.12.2021 KUOK 117107/2021
Usnesení o pověření MěÚ Uničov
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.11.2021 09.12.2021 KUOK 117109/2021
Usnesení o pověření Oú Hlubočky
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.11.2021 09.12.2021 KUOK 117106/2021
Usnesení o pověření Oú Hlubočky
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.11.2021 09.12.2021 KUOK 117105/2021
Dotační titul 06_02_04_Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.11.2021 23.11.2021 KUOK 117730/2021
VŘ - vedoucí oddělení účetnictví a výkaznictví na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
22.11.2021 08.01.2022 KUOK 117063/2021
Rozhodnutí o prodloužení platnosti SP a změny termímu pro dokončení stavby
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
22.11.2021 08.12.2021 KUOK 114098/2021
Zahájení zjišť. řízení - Navýšení kapacity stávajícího zařízení pro sběr a výkup odpadů
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
18.11.2021 19.12.2021 KUOK 115462/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
18.11.2021 06.12.2021 KUOK 116292/2021
Povolení změny stavby I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí změna termínu dokončení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.11.2021 04.12.2021 KUOK 114297/2021
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (17. 11. - 17. 12. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
17.11.2021 18.12.2021 KUOK 115899/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
15.11.2021 30.11.2021 KUOK 112299/2021
Oznámení o zveřejnění žádosti o vydání změny IP a zaslání žádosti k vyjádření
Kategorie: IPPC
12.11.2021 12.12.2021 KUOK 114291/2021
Návrh opatření obecné povahy.
Kategorie: Ostatní
12.11.2021 28.11.2021 KUOK 114380/2021
Zahájení zjišť. řízení - Terénní úpravy Jeseník
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
11.11.2021 12.12.2021 KUOK 113528/2021
VŘ - rozpočtář oddělení silničního hospodářství na ODSH
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
11.11.2021 04.12.2021 KUOK 114581/2021
Usnesení o pověření MěÚ Šternberk
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
11.11.2021 27.11.2021 KUOK 109694/2021
Usnesení o pověření MěÚ Šternberk
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
11.11.2021 27.11.2021 KUOK 109696/2021
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
10.11.2021 27.12.2021 KUOK 112962/2021
VŘ - právník odboru sportu, kultury a památkové péče
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
10.11.2021 27.11.2021 KUOK 113817/2021
Vyhlášení VŘ - klinický logoped, Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
09.11.2021 19.01.2022 KUOK 112559/2021
Vyhlášení VŘ - PLDD - Hlubočky
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
09.11.2021 24.12.2021 KUOK 112473/2021
SEA - Stanovisko koncepce "Strategický plán rozvoje statut. města Přerova pro období 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.11.2021 24.11.2021 KUOK 97587/2021
Závěr zjišťovacího zařízení - Prodejna pro dům a zahradu, ulice Leštinská, Zábřeh na Moravě
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.11.2021 24.11.2021 KUOK 110448/2021
EIA - Oznámení záměru - ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU A VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ - PŘÁSLAVICE
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.11.2021 08.12.2021 KUOK 112205/2021
VŘ - referent pro řešení stížností oddělení zdravotní péče na OZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
08.11.2021 27.11.2021 KUOK 112757/2021
SEA/MŽP - návrh koncepce vč. vyhodnocení "Operační program Rybářství 2021-2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.11.2021 23.11.2021 KUOK 113113/2021
Vyjádření k žádosti o změnu integrovaného povolení společnosti LO HANÁ s.r.o. pro zařízení „Skládka
Kategorie: IPPC
08.11.2021 23.11.2021 KUOK 112281/2021
Vyhlášení VŘ - VPL - Hranice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
05.11.2021 22.12.2021 KUOK 112226/2021
Oznámení o nabytí PM změny IP - Balsac pepermill s.r.o.
Kategorie: IPPC
04.11.2021 04.12.2021 KUOK 111352/2021
Doložka právní moci +(havarijní plán provozovatel)
Kategorie: IPPC
04.11.2021 04.12.2021 KUOK 111075/2021
Stavební povolení pro stavbu silnice I/11 Postřelmov - Chromeč
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.11.2021 20.11.2021 KUOK 111390/2021
VPS Uničov × Želechovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
04.11.2021 19.11.2021 KUOK 111435/2021
Návrh OOP
Kategorie: Správní řízení
03.11.2021 18.11.2021 KUOK 110509/2021
SEA/MŽP - Stanovisko koncepce "Operační program Doprava pro programové období 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
03.11.2021 18.11.2021 KUOK 111450/2021
Stanovení PÚP_OOP - I/44 - Oprava mostu ev. č. 13C-M1 v k.ú. Rejhotice
Kategorie: Správní řízení
02.11.2021 19.11.2021 KUOK 110853/2021
SEA/MŽP - Stanovisko koncepce "Integrovaný regionální operační program pro období 2021-2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
02.11.2021 17.11.2021 KUOK 110691/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (1. 11. - 31. 12. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
01.11.2021 01.01.2022 KUOK 109551/2021
VPS Tovačov × Dub nad Moravou
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
01.11.2021 16.11.2021 KUOK 110249/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (27. 10. - 27. 12. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
27.10.2021 28.12.2021 KUOK 109157/2021
Žádost o vyjádření - úřední deska - Slezské kamenolomy a.s.
Kategorie: Správní řízení
27.10.2021 11.11.2021 KUOK 108771/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
26.10.2021 11.11.2021 KUOK 108587/2021
osvědčení město Štěpánov
Kategorie: Veřejné sbírky
26.10.2021 10.11.2021 KUOK 109100/2021
Záměr Olomouckého kraje směnit nemovitý majetek (25. 10. - 24. 11. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
25.10.2021 25.11.2021 KUOK 107993/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (25. 10. - 24. 11. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
25.10.2021 25.11.2021 KUOK 108000/2021
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (25. 10. - 24. 11. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
25.10.2021 25.11.2021 KUOK 108002/2021
Doložka právní moci
Kategorie: IPPC
25.10.2021 25.11.2021 KUOK 106970/2021
Vyvlastňovací řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
25.10.2021 10.11.2021 KUOK 94373/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (25. 10. - 23. 12. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
25.10.2021 26.10.2021 KUOK 108006/2021
Vyhlášení VŘ - zubní lékařství - okres Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
22.10.2021 09.12.2021 KUOK 107158/2021
Vyhlášení VŘ - PLDD - Příkazy, včetně části Hynkov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
20.10.2021 07.12.2021 KUOK 106047/2021
Projednání pl.péče - Stráž - Skalka - oznámení
Kategorie: Ostatní
20.10.2021 05.11.2021 KUOK 106456/2021
Projednání pl.péče - PR Na hadci - oznámení
Kategorie: Ostatní
20.10.2021 05.11.2021 KUOK 106110/2021
Stanovení PÚP_OOP - UZV-Č - I/44 Mohelnice - Vlachov - podrobný geotechnický průzkum
Kategorie: Správní řízení
20.10.2021 05.11.2021 KUOK 106569/2021
Oznámení o zahájení územního řízení I/47 Slavíč - okružní křižovatka
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.10.2021 04.11.2021 KUOK 105907/2021
EIA-Oznámení záměru Retail park Přerov, k.ú. Přerov
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
18.10.2021 17.11.2021 KUOK 105113/2021
Vyrozumění účastníků řízení o pokračování řízení a doplnění
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.10.2021 03.11.2021 KUOK 105358/2021
Oznámení řízení- I/55 OK Dluhonská - změna termínu pro dokončení a prodloužení platnosti SP
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.10.2021 30.10.2021 KUOK 100106/2021
Vyrozumění o spojení řízení I/55 OK Dluhonská změna termínu pro dokončení a prodloužení platnosti SP
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.10.2021 30.10.2021 KUOK 100104/2021
VŘ - metodik pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání oddělení krajského vzdělávání na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
13.10.2021 06.11.2021 KUOK 104191/2021
VŘ - rozpočtář oddělení rozpočtu a financování na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
13.10.2021 06.11.2021 KUOK 103850/2021
VŘ - metodik pro konkurzní řízení oddělení organizačně správních činností na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
13.10.2021 06.11.2021 KUOK 104193/2021
VŘ - metodik pro střední a speciální školy oddělení krajského vzdělávání na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
13.10.2021 06.11.2021 KUOK 104185/2021
Vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
13.10.2021 29.10.2021 KUOK 102642/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
13.10.2021 29.10.2021 KUOK 100482/2021
Informace podle §9b zákona č.100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění pozdější
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
11.10.2021 11.11.2021 KUOK 101374/2021
VŘ - referent pro přestupky, veřejnoprávní smlouvy oddělení přestupkového na OMPSČ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
11.10.2021 30.10.2021 KUOK 102870/2021
Vyrozumění o nových podkladech, usnesení o stanovení lhůty pro podání návrhů
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
11.10.2021 27.10.2021 KUOK 101366/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
08.10.2021 24.10.2021 KUOK 102289/2021
Seznam programů vyhlašovaných v roce 2021 - aktualizace po ZOK 20. 9. 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
06.10.2021 31.12.2021 KUOK 101269/2021
SEA/MŽP - ZZŘ koncepce "Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024..."
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
06.10.2021 21.10.2021 KUOK 101042/2021
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
05.10.2021 05.11.2021 KUOK 99536/2021
Doložka o nabytí právní moci - Vápenka Vitošov
Kategorie: IPPC
05.10.2021 05.11.2021 KUOK 99864/2021
Stanovení MÚP-OOP - I/44 - DZ parkoviště Istrtia Velké Losiny
Kategorie: Správní řízení
05.10.2021 21.10.2021 KUOK 99943/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
05.10.2021 21.10.2021 KUOK 97787/2021
SEA/MŽP - Stanovisko koncepce "Operační program Jan Amos Komenský (2021 - 2027)"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
05.10.2021 20.10.2021 KUOK 100526/2021
SEA/MŽP - Stanovisko koncepce "Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost..."
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
05.10.2021 20.10.2021 KUOK 100493/2021
Oznámení pokračování v řízení - Podstatná změna IP - Skládka Mrsklesy, stavby VII a VIII.4
Kategorie: IPPC
04.10.2021 03.11.2021 KUOK 99007/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
04.10.2021 20.10.2021 KUOK 96457/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
04.10.2021 20.10.2021 KUOK 96483/2021
Opravné usnesení - stavební povolení D1 0136 Říkovice - Přerov - 4 SO objekty silnice I třídy
Kategorie: Stavební řízení
30.09.2021 16.10.2021 KUOK 99310/2021
Stavební povolení D1 0136 Říkovice - Přerov - stavební objekty silnice I. třídy
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
30.09.2021 16.10.2021 KUOK 98365/2021
SEA/MŽP - Stanovisko koncepce "Operační program ŽP 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
30.09.2021 15.10.2021 KUOK 99021/2021
Zahájení zjišťovacího řízení - Prodejna pro dům a zahradu, ulice Leštinská, Zábřeh na Moravě
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
29.09.2021 29.10.2021 KUOK 98166/2021
Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 1 na rok 2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
24.09.2021 26.10.2021 KUOK 96826/2021
SEA/MŽP - Stanovisko koncepce "Dohoda o partnerství pro období 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
24.09.2021 09.10.2021 KUOK 97501/2021
Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (2022+)
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.09.2021 31.12.2022 KUOK 97323/2021
Výsledky dofinancování v Podprogramu č. 1 (2021)
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.09.2021 31.12.2021 KUOK 97329/2021
Výsledky dofinancování v Podprogramu č. 2 (2021)
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.09.2021 31.12.2021 KUOK 97332/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Správní řízení
23.09.2021 10.10.2021 KUOK 96829/2021
SEA/MŽP - ZZŘ koncepce "Dohoda o partnerství pro období 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
23.09.2021 08.10.2021 KUOK 97155/2021
Dotační program Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.09.2021 31.12.2021 KUOK 96259/2021
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (22. 9. - 22. 10. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
22.09.2021 23.10.2021 KUOK 96367/2021
Záměr Olomouckého kraje směnit nemovitý majetek (22. 9. - 22. 10. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
22.09.2021 23.10.2021 KUOK 96361/2021
EIA - Závěr zjišťovacího řízení - Prodejna LIDL, Olomouc - Holice, ul. Týnecká a Stará Přerovská
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
22.09.2021 07.10.2021 KUOK 90794/2021
Závěr ZŘ Stanovení DP Mohelnice II na výhr. lož. sturolitu-abraziv Mohelnice 4 a násl.provádění HČ
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
22.09.2021 07.10.2021 KUOK 87370/2021
06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022 - DT2 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
21.09.2021 21.12.2021 KUOK 96377/2021
06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022-DT1 Podpora celoroční sportovní činnosti
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
21.09.2021 21.12.2021 KUOK 96368/2021
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Cement Hranice - Z18
Kategorie: IPPC
21.09.2021 21.10.2021 KUOK 95583/2021
Oznámení o zahájení stavebního řízení I/11 Postřelmov - Chromeč
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
21.09.2021 07.10.2021 KUOK 95657/2021
SEA - Návrh koncepce včetně vyhodnocení "Strategický plán rozvoje statut.města Přerova pro období.."
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
21.09.2021 06.10.2021 KUOK 92366/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
20.09.2021 06.10.2021 KUOK 95994/2021
Stanovení PÚP - OOP - I/35, I/44 - III/31521 Mohelnice - Křemačov
Kategorie: Správní řízení
20.09.2021 06.10.2021 KUOK 95568/2021
Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Vlčice u Javorníka
Kategorie: Ostatní
20.09.2021 06.10.2021 KUOK 95410/2021
SEA/MŽP - ZZŘ koncepce "Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - 1.aktualizace..."
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
15.09.2021 01.10.2021 KUOK 94572/2021
Stanovení PÚP_OOP - I/11 - Sportovní den v jezdeckém areálu Sobotín
Kategorie: Správní řízení
14.09.2021 01.10.2021 KUOK 93611/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.09.2021 30.09.2021 KUOK 93578/2021
Návrh programu zasedání ZOK 20-09-21 – úprava návrhu programu po ROK 13-09-21
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
14.09.2021 22.09.2021 KUOK 94047/2021
EIA-Rozhodnutí ZZŘ - Betonárna Přrov - optimalizace výrobní kapacity, k.ú. Přerov
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
13.09.2021 13.10.2021 KUOK 93157/2021
VŘ - právník odboru sociálních věcí
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
13.09.2021 09.10.2021 KUOK 93402/2021
Výběrové řízení - tiskový mluvčí - Muzeum a galerie v Prostějově
Kategorie: Ostatní
13.09.2021 04.10.2021 KUOK 92860/2021
Návrh OOP
Kategorie: Správní řízení
13.09.2021 29.09.2021 KUOK 93337/2021
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření - ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Bělkovice
Kategorie: Ostatní
13.09.2021 29.09.2021 KUOK 93027/2021
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Teplárna Olomouc - Z19
Kategorie: IPPC
10.09.2021 10.10.2021 KUOK 91975/2021
VŘ - zubní lékařství - Tovačov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
09.09.2021 26.10.2021 KUOK 92567/2021
VŘ - zubní lékařství - Šumperk - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
09.09.2021 26.10.2021 KUOK 92791/2021
VŘ - zubní lékařství - Šumperk - 5 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
09.09.2021 26.10.2021 KUOK 92413/2021
Výběrové řízení-historik-kurátor sbírek-Muzeum a galerie v Prostějově
Kategorie: Ostatní
09.09.2021 04.10.2021 KUOK 92394/2021
Výběrové řízení - vedoucí hvězdárny v Prostějově
Kategorie: Ostatní
09.09.2021 04.10.2021 KUOK 92392/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
08.09.2021 24.09.2021 KUOK 92126/2021
Rozhodnutí Odboru SR KÚOK č.j. KUOK 89777/2021
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
07.09.2021 27.09.2021 KUOK 89777/2021
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou
Kategorie: Správní řízení
07.09.2021 23.09.2021 KUOK 90750/2021
SEA/MŽP - Návrh koncepce "Operační program Doprava pro období 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
07.09.2021 22.09.2021 KUOK 92010/2021
SEA/MŽP - Vyjádření k návrhu koncepce "IROP pro období 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
07.09.2021 22.09.2021 KUOK 91988/2021
Návrh programu zasedání ZOK 20-09-21
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
07.09.2021 22.09.2021 KUOK 92019/2021
Dodatek č. 3 k Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (2021)
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
03.09.2021 31.12.2021 KUOK 91273/2021
VŘ - psychiatrie - Mohelnice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
03.09.2021 20.10.2021 KUOK 90500/2021
VŘ - nutriční terapeut - okres Prostějov - VZP ČR
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
01.09.2021 18.10.2021 KUOK 89707/2021
VŘ - zubní lékařství - okres Prostějov - RBP ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
01.09.2021 18.10.2021 KUOK 89699/2021
Oznámení o nabytí PM změny integrovaného povolení Litovelská cukrovarna - vápenka
Kategorie: IPPC
01.09.2021 01.10.2021 KUOK 87539/2021
VŘ - rozpočtář oddělení rozpočtu a financování na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
01.09.2021 25.09.2021 KUOK 90357/2021
Usnesení o delegaci řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.08.2021 15.09.2021 KUOK 88908/2021
Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
30.08.2021 15.09.2021 KUOK 89503/2021
Vyvlastňovací řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.08.2021 12.09.2021 KUOK 88653/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
27.08.2021 12.09.2021 KUOK 89179/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
27.08.2021 12.09.2021 KUOK 89045/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
26.08.2021 13.09.2021 KUOK 88141/2021
Vyvlastňovací řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
25.08.2021 10.09.2021 KUOK 84552/2021
VŘ - účetní a metodik DPH oddělení účetnictví a výkaznictví na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
24.08.2021 18.09.2021 KUOK 88396/2021
VŘ - kardiologie - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
23.08.2021 07.10.2021 KUOK 87383/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
23.08.2021 08.09.2021 KUOK 87583/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
23.08.2021 07.09.2021 KUOK 87127/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
20.08.2021 06.09.2021 KUOK 87728/2021
Registrace kandidátní listiny: SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85487/2021
Registrace kandidátní listiny: Strana zelených
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85382/2021
Registrace kandidátní listiny: Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85467/2021
Registrace kandidátní listiny: Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85099/2021
Registrace kandidátní listiny: VOLNÝ blok
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85205/2021
Registrace kandidátní listiny: PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85378/2021
Registrace kandidátní listiny: PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85161/2021
Registrace kandidátní listiny: Otevřeme Česko normálnímu životu
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 86074/2021
Registrace kandidátní listiny: Moravské zemské hnutí
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85459/2021
Registrace kandidátní listiny: Moravané
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85168/2021
Registrace kandidátní listiny: Levice
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85124/2021
Registrace kandidátní listiny: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85402/2021
Registrace kandidátní listiny: Komunistická strana Čech a Moravy
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85038/2021
Registrace kandidátní listiny: Česká strana sociálně demokratická
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85386/2021
Registrace kandidátní listiny: ANO 2011
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85195/2021
Registrace kandidátní listiny: Aliance pro budoucnost
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85183/2021
Registrace kandidátní listiny: ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85391/2021
Registrace kandidátní listiny: Nevolte Urza.cz.
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 87034/2021
Registrace kandidátní listiny: Hnutí Prameny
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 87220/2021
Registrace kandidátní listiny: Trikolora Svobodní Soukromníci
Kategorie: Volby
20.08.2021 31.08.2021 KUOK 85213/2021
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Teplárna Olomouc - Z18
Kategorie: IPPC
19.08.2021 19.09.2021 KUOK 86589/2021
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí - Teplárna Přerov - Z20
Kategorie: IPPC
19.08.2021 19.09.2021 KUOK 86932/2021
Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Líšná u Přerova
Kategorie: Ostatní
18.08.2021 03.09.2021 KUOK 86390/2021
Usnesení o delegaci řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.08.2021 03.09.2021 KUOK 85946/2021
Zveřejnění vypořádání připomínek uplatněnýchk návrhům NPP, PDP a PpZPR.
Kategorie: Ostatní
16.08.2021 17.09.2021 KUOK 86225/2021
doručování veřejnou vyhláškou
Kategorie: Správní řízení
16.08.2021 01.09.2021 KUOK 86109/2021
VPS Hranice × Opatovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
16.08.2021 31.08.2021 KUOK 86334/2021
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka příspěvkové organizace
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
13.08.2021 31.08.2021 KUOK 85515/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
13.08.2021 30.08.2021 KUOK 84378/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
13.08.2021 29.08.2021 KUOK 84457/2021
SEA/MŽP - Návrh koncepce "Operační program Životní prostředí 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
12.08.2021 28.08.2021 KUOK 85340/2021
VŘ - endokrinologie - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
11.08.2021 24.09.2021 KUOK 84678/2021
EIA - Oznámení záměru - TERÉNNÍ ÚPRAVY POZEMKŮ KOJETÍN
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
11.08.2021 10.09.2021 KUOK 85065/2021
Stanovení PÚP_VV_OOP - I/44 - Zábřeh, most ev. č. 44 – 015 – etapa I, reklamace
Kategorie: Správní řízení
11.08.2021 27.08.2021 KUOK 85016/2021
Veřejná vyhláška_návrh opatření obecné povahy - MÚP - I/44 - DZ parkoviště Istrtia Velké Losiny
Kategorie: Správní řízení
11.08.2021 27.08.2021 KUOK 84856/2021
Závazné stanovisko EIA - Rozšíření a modernizace Ski areálu Hlubočky II. - vize 2025
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
11.08.2021 27.08.2021 KUOK 72700/2021
Vrácení dokumentace k přepracování
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
11.08.2021 26.08.2021 KUOK 84622/2021
ZÁMĚRY OLOMOUCKÉHO KRAJE SMĚNIT NEMOVITÝ MAJETEK (10.8. - 9.9. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
10.08.2021 10.09.2021 KUOK 84567/2021
SEA/MŽP - Návrh koncepce "Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost 2021-2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
10.08.2021 25.08.2021 KUOK 84597/2021
SEA/MŽP - Návrh koncepce vč. vyhodnocení "Program Jan Amos Komenský (2021-2027)
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
06.08.2021 21.08.2021 KUOK 84125/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (4. 8. - 1. 10. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
04.08.2021 02.10.2021 KUOK 83204/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (4. 8. - 3. 9. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
04.08.2021 04.09.2021 KUOK 83200/2021
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (4. 8. - 3. 9. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
04.08.2021 04.09.2021 KUOK 83201/2021
VŘ - metodik pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání oddělení krajského vzdělávání na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
03.08.2021 01.09.2021 KUOK 83165/2021
MŽP/SEA - Stanovisko "Víceletý nár. strat. plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
03.08.2021 18.08.2021 KUOK 82717/2021
VŘ - všeobecné praktické lékařství - Rokytnice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
02.08.2021 15.09.2021 KUOK 82132/2021
Oznámení zahájení řízení - změna ternímu dokončení stavby
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.08.2021 18.08.2021 KUOK 82202/2021
usnesení o podjatosti a postoupení
Kategorie: Správní řízení
02.08.2021 17.08.2021 KUOK 82410/2021
EIA - Závěr zjišťovacího řízení-Protierozní opatření, zvýšení biodiverzity a ... na p.č. 2246 Libina
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
29.07.2021 13.08.2021 KUOK 78819/2021
Oznámení o nabytí PM - Cukrovar Vrbátky, a.s.
Kategorie: IPPC
28.07.2021 27.08.2021 KUOK 79111/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
28.07.2021 12.08.2021 KUOK 80724/2021
Vyrozumění o nových podkladech a usnesení o lhůtě ve stavebním řízení D1 0136 Říkovice - Přerov
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
28.07.2021 12.08.2021 KUOK 80301/2021
Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti JMbrojler Vacanovice s.r.o., pro zař
Kategorie: IPPC
28.07.2021 12.08.2021 KUOK 79349/2021
Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti JMbrojler Vacanovice s.r.o., pro zař
Kategorie: IPPC
28.07.2021 12.08.2021 KUOK 79367/2021
Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
27.07.2021 31.12.2021 KUOK 72647/2021
Vyhlášení konkurzních řízení - ZŠ, DD a ŠJ Litovel a SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
27.07.2021 14.09.2021 KUOK 78279/2021
VŘ - koordinátor Digitální technické mapy (DTM) odboru strategického rozvoje kraje
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
27.07.2021 17.08.2021 KUOK 80470/2021
VŘ - referent výběrových řízení se zdravotními pojišťovnami odd. správních činností ve zdrav. na OZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
27.07.2021 14.08.2021 KUOK 80502/2021
SEA/MŽP - Návrh koncepce "Dohoda o partnerství v programovém období 2021-2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
27.07.2021 12.08.2021 KUOK 80523/2021
SEA/MŽP - Oznámení koncepce „Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024..."
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
26.07.2021 11.08.2021 KUOK 80395/2021
osvědčení obec Drahanovice
Kategorie: Veřejné sbírky
26.07.2021 10.08.2021 KUOK 72784/2021
Seznam programů vyhlašovaných v roce 2021 - aktualizace po ZOK 21. 6. 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.07.2021 20.10.2021 KUOK 79793/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
23.07.2021 09.08.2021 KUOK 79667/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.07.2021 08.08.2021 KUOK 78553/2021
Vyvlastňovací řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
22.07.2021 06.08.2021 KUOK 75004/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
22.07.2021 06.08.2021 KUOK 78495/2021
EIA-Oznámení záměru - Betonárna Přerov - optimalizace výrobní kapacity
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
20.07.2021 19.08.2021 KUOK 77564/2021
VŘ - vedoucí oddělení krajského vzdělávání na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
20.07.2021 17.08.2021 KUOK 78333/2021
Oznámení o zahájení správního řízení - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Kategorie: Správní řízení
20.07.2021 05.08.2021 KUOK 67731/2021
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
19.07.2021 19.08.2021 KUOK 60849/2021
osvědčení Město Uničov
Kategorie: Veřejné sbírky
19.07.2021 04.08.2021 KUOK 76245/2021
Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Vlčice
Kategorie: Ostatní
19.07.2021 03.08.2021 KUOK 77110/2021
Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Červenka
Kategorie: Ostatní
15.07.2021 31.07.2021 KUOK 74890/2021
Vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.07.2021 31.07.2021 KUOK 75857/2021
osvědčení VS Kobylá nad Vidnavkou
Kategorie: Veřejné sbírky
15.07.2021 30.07.2021 KUOK 76040/2021
usnesení o podjatosti, delegace
Kategorie: Stavební řízení
14.07.2021 30.07.2021 KUOK 74087/2021
EIA-Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - Mléčná farma Vlachov
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
14.07.2021 29.07.2021 KUOK 75084/2021
Usnesení, prodloužení lhůty
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
13.07.2021 29.07.2021 KUOK 74093/2021
Opravné usnesení k usnesení o vyhovění námitce "systémové podjatosti" a pověření správního orgánu dle ust. § 131 odst. 4 správního řádu
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
13.07.2021 29.07.2021 KUOK 73732/2021
VPS Prostějov × Brodek u Prostějova
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
13.07.2021 28.07.2021 KUOK 74262/2021
Usnesení o vyhovění námitce systémové podjatosti a pověření správního orgánu
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.07.2021 29.07.2021 KUOK 73475/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
12.07.2021 28.07.2021 KUOK 64735/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
12.07.2021 28.07.2021 KUOK 66033/2021
osvědčení NF Pěva a Dája pomáhají
Kategorie: Veřejné sbírky
12.07.2021 27.07.2021 KUOK 72809/2021
osvědčení TJ Sokol Troubky
Kategorie: Veřejné sbírky
12.07.2021 27.07.2021 KUOK 72799/2021
Výzva k vyjádření k podanému odvolání proti usnesení o vyhovění námitce "systémové podjatosti" a pověření správního orgánu dle ust. § 131 odst. 4 správního řádu
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.07.2021 25.07.2021 KUOK 71903/2021
Oznámení o zahájení řízení záměru - Stanovení DP Mohelnice II na výhradním ložisku staurolitu
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.07.2021 08.08.2021 KUOK 71823/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
08.07.2021 24.07.2021 KUOK 71703/2021
VŘ - fyzioterapeut - Prostějov - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
02.07.2021 19.08.2021 KUOK 70286/2021
Doložka právní moci - Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny, závod Olšany
Kategorie: IPPC
02.07.2021 01.08.2021 KUOK 68741/2021
Usnesení o vyhovění námitce "systémové podjatosti" a pověření správního orgánu dle ust. § 131 odst. 4 správního řádu
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
02.07.2021 18.07.2021 KUOK 70760/2021
osvědčení obec Dzbel
Kategorie: Veřejné sbírky
02.07.2021 16.07.2021 KUOK 70996/2021
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 2h) Skládka Mrsklesy, st. VIII
Kategorie: IPPC
01.07.2021 31.07.2021 KUOK 59305/2021
Výzva Krajského soudu v Ostravě.
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
01.07.2021 21.07.2021 KUOK 69920/2021
Výzva Krajského soudu v Ostravě
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
01.07.2021 16.07.2021 KUOK 70285/2021
osvědčení obec Hrubčice
Kategorie: Veřejné sbírky
01.07.2021 15.07.2021 KUOK 70166/2021
Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2020 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
30.06.2021 31.07.2022 KUOK 70447/2021
VŘ - vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
30.06.2021 17.07.2021 KUOK 69451/2021
Vyvlastňovací řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
30.06.2021 16.07.2021 KUOK 69146/2021
VS Horka nad Moravou - osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
30.06.2021 15.07.2021 KUOK 68963/2021
osvědčení Želeč
Kategorie: Veřejné sbírky
30.06.2021 15.07.2021 KUOK 69703/2021
VS Střeň - osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
30.06.2021 15.07.2021 KUOK 69017/2021
Konkurzní řízení na ředitele MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
29.06.2021 10.09.2021 KUOK 69345/2021
VŘ - zubní lékařství - okres Přerov - 7 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
29.06.2021 16.08.2021 KUOK 68457/2021
VŘ - zubní lékařství - okres Jeseník - 7 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
29.06.2021 16.08.2021 KUOK 68450/2021
VŘ - zubní lékařství - okres Šumperk - 7 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
29.06.2021 16.08.2021 KUOK 68444/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
29.06.2021 15.07.2021 KUOK 69490/2021
osvědčení
Kategorie: Veřejné sbírky
29.06.2021 15.07.2021 KUOK 69342/2021
SEA - ZZŘ "Plán pro chytrou Olomouc"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
29.06.2021 14.07.2021 KUOK 65640/2021
EIA - Závěr zjišťovacího řízení - Novostavba produkční stáje Poruba
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
29.06.2021 14.07.2021 KUOK 68168/2021
MUDr. Skaličková Eva_zubní lékařství_Klenovice na Hané_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
28.06.2021 31.03.2022 KUOK 68777/2021
Informace o zřízení účtu pro složení příspěvku na volební náklady
Kategorie: Volby
28.06.2021 09.11.2021 KUOK 68747/2021
Nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
28.06.2021 28.07.2021 KUOK 69004/2021
VŘ - oftalmologie - okres Prostějov - 3 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
25.06.2021 12.08.2021 KUOK 67727/2021
osvědčení obec Čelechovice
Kategorie: Veřejné sbírky
25.06.2021 10.07.2021 KUOK 68084/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (23. 6. - 23. 7. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
23.06.2021 24.07.2021 KUOK 66811/2021
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 9 VELOSTEEL TRADING, a.s. závod Loučná nad Desnou
Kategorie: IPPC
23.06.2021 22.07.2021 KUOK 63427/2021
IPPC - Oznámení řízení a zaslání žádsti k vyjádření - SŽV Staměřice
Kategorie: IPPC
22.06.2021 22.07.2021 KUOK 66378/2021
Oznámení o zahájení řízení a žádost o vyjádření - SŽV Čechovice
Kategorie: IPPC
22.06.2021 22.07.2021 KUOK 66360/2021
VŘ - referent pro linkovou osobní dopravu oddělení veřejné dopravy na ODSH
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
22.06.2021 13.07.2021 KUOK 65519/2021
Výběrové řízení ředitel-ka VMO
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
21.06.2021 31.08.2021 KUOK 66032/2021
Opatření obecné povahy
Kategorie: Ostatní
18.06.2021 04.07.2021 KUOK 32816/2021
SEA - ZZŘ "Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
18.06.2021 03.07.2021 KUOK 57438/2021
Opatření obecné povahy
Kategorie: Ostatní
18.06.2021 18.06.2021 KUOK 32816/2021
VŘ - účetní, metodik oddělení financování a účetních dat ve školství na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
17.06.2021 31.07.2021 KUOK 65214/2021
Stanovení MÚP
Kategorie: Správní řízení
17.06.2021 02.07.2021 KUOK 64622/2021
VŘ - všeobecné praktické lékařství - okres Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
16.06.2021 03.08.2021 KUOK 63743/2021
VŘ - rozpočtář oddělení rozpočtu a financování na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
16.06.2021 08.07.2021 KUOK 64685/2021
Oznámení zahájení stavebního řízení stavby Dálnice D1 0136 Říkovice - Přerov
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.06.2021 17.07.2021 KUOK 63711/2021
nabytí PM
Kategorie: IPPC
15.06.2021 15.07.2021 KUOK 63011/2021
SEA - ZZŘ "Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
15.06.2021 01.07.2021 KUOK 57441/2021
Návrh programu zasedání ZOK 21-06-21 – úprava návrhu programu po ROK 14-06-21
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
15.06.2021 23.06.2021 KUOK 64218/2021
Oznámení o nabytí PM IP pro zařízení DGPack s.r.o.
Kategorie: IPPC
14.06.2021 14.07.2021 KUOK 61158/2021
VŘ - pneumologie a ftizeologie - Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
11.06.2021 29.07.2021 KUOK 62151/2021
Usnesení o vyhovení námitce "systémové podjatosti" a pověření správního orgánu dle ust. § 131 odst. 4 správního řádu
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
10.06.2021 26.06.2021 KUOK 58428/2021
EIA - Závěr zjišťovacího řízení - ČOV Toray
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
10.06.2021 25.06.2021 KUOK 61352/2021
EIA - Závěr zjišťovacího řízení - Recyklační centrum DEMSTAV group - Jeleňák
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
10.06.2021 25.06.2021 KUOK 59014/2021
VŘ - psycholog pro náhradní rodinnou péči oddělení sociálně-právní ochrany na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
09.06.2021 03.07.2021 KUOK 62170/2021
Přerušení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.06.2021 26.06.2021 KUOK 61035/2021
SEA/MŽP - ZZŘ koncepce "Operační program Jan Amos Komenský 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.06.2021 24.06.2021 KUOK 62094/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (8. 6. - 6. 8. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
08.06.2021 07.08.2021 KUOK 60880/2021
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (8. 6. - 9. 7. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
08.06.2021 10.07.2021 KUOK 60878/2021
Doložka o nabytí PM - Změna IP ZD Radiměř, Farma pro chov prasat
Kategorie: IPPC
08.06.2021 08.07.2021 KUOK 60736/2021
EIA-Oznámení záměru - Mléčná farma Vlachov, k.ú. Vlachov
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.06.2021 08.07.2021 KUOK 60798/2021
Stanovení PÚP_OOP - I/44 - Zábřeh, most ev. č. 44 – 015 – etapa I, reklamace
Kategorie: Správní řízení
08.06.2021 25.06.2021 KUOK 60853/2021
Návrh programu zasedání ZOK 21-06-21
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
07.06.2021 23.06.2021 KUOK 60877/2021
IPPC - Vyjádření CENIA k doplněné žádosti o vydání změny IP Elektrárna Chvaletice
Kategorie: IPPC
07.06.2021 22.06.2021 KUOK 60670/2021
Návrh závěrečného účtu Olomouckého kraje za rok 2020 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
03.06.2021 21.06.2021 KUOK 59758/2021
Návrh závěrečného účtu Olomouckého kraje za rok 2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
03.06.2021 21.06.2021 KUOK 59734/2021
VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost - Příkazy
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
02.06.2021 20.07.2021 KUOK 58842/2021
VŘ - dětská a dorostová psychiatrie - okres Jeseník, Šumperk - 5 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
02.06.2021 20.07.2021 KUOK 58662/2021
Výzva Obce Senice na Hané - zveřejnění na úřední desce
Kategorie: Ostatní
02.06.2021 08.07.2021 KUOK 58840/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
02.06.2021 18.06.2021 KUOK 58355/2021
EIA-Rozhodnutí - Novostavba stáje Rozvadovice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
02.06.2021 17.06.2021 KUOK 58931/2021
Usnesení o přerušení odvolacího řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
01.06.2021 17.06.2021 KUOK 57576/2021
osvědčení SDH Horní Štěpánov
Kategorie: Veřejné sbírky
01.06.2021 15.06.2021 KUOK 57798/2021
VŘ - všeobecná sestra, vlast. soc. prostředí pacienta, obce okr. Prostějov - 3 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
31.05.2021 16.07.2021 KUOK 56619/2021
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření - OP kolem ohniska MVP v obci Vlčice u Javorníka
Kategorie: Ostatní
31.05.2021 15.06.2021 KUOK 58457/2021
Doložka o nabytí PM - DRUMO FT
Kategorie: IPPC
28.05.2021 27.06.2021 KUOK 24256/2021
Doložka o nabytí PM - Výkrm prasat v Mladějovicích
Kategorie: IPPC
28.05.2021 27.06.2021 KUOK 24061/2021
Doložka o nabytí PM - VEPASPOL Ol. Dl. Loučka.
Kategorie: IPPC
28.05.2021 27.06.2021 KUOK 24300/2021
Doložka o nabytí PM - Statek PV
Kategorie: IPPC
28.05.2021 27.06.2021 KUOK 24269/2021
SEA/MŽ - Oznámení koncepce "Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR..."
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
27.05.2021 11.06.2021 KUOK 57069/2021
SEA - Oznámení koncepce "Plán pro chytrou Olomouc"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
25.05.2021 09.06.2021 KUOK 55504/2021
VPS Kokory × Rokytnice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
25.05.2021 09.06.2021 KUOK 55868/2021
VŘ - neurologie - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.05.2021 09.07.2021 KUOK 54598/2021
Správní soudnictví
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
24.05.2021 25.06.2021 KUOK 55885/2021
Dodatek k VPS
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
24.05.2021 08.06.2021 KUOK 55754/2021
VŘ - účetní, metodik oddělení financování a účetních dat ve školství na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
21.05.2021 10.06.2021 KUOK 55261/2021
Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Branná u Šumperka
Kategorie: Ostatní
21.05.2021 07.06.2021 KUOK 55297/2021
VŘ - zubní lékařství - Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
20.05.2021 07.07.2021 KUOK 53420/2021
VŘ - právník odboru sociálních věcí
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
20.05.2021 01.07.2021 KUOK 54766/2021
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření - ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Vidnava
Kategorie: Ostatní
20.05.2021 07.06.2021 KUOK 54806/2021
EIA - Dokumentace - Logistické odpadové centrum Bergasto Suchonice, optimalizace provozu
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.05.2021 19.06.2021 KUOK 53592/2021
Oznámení koncepce II „Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 - 2027“
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.05.2021 03.06.2021 KUOK 52990/2021
IPPC- Oznámení o vydání rozhodnutí - MEGAWASTE-EKOTERM_Z4
Kategorie: IPPC
18.05.2021 18.06.2021 KUOK 52327/2021
VŘ - vedoucí oddělení ekonomického řízení a analytických činností na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
18.05.2021 05.06.2021 KUOK 53327/2021
VŘ - vedoucí oddělení ekonomických činností ve zdravotnictví na OZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
18.05.2021 05.06.2021 KUOK 53331/2021
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření - ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Skorošice
Kategorie: Ostatní
18.05.2021 03.06.2021 KUOK 53584/2021
VŘ - klinická biochemie, odběrová místa - Olomoucký kraj
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
17.05.2021 30.06.2021 KUOK 52114/2021
VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost - Náklo
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
17.05.2021 30.06.2021 KUOK 52093/2021
Závěr zjišťovacího řízení - ČOV Litovel, solární sušení surového kalu
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
17.05.2021 01.06.2021 KUOK 50408/2021
SEA - Oznámení koncepce "Strategický plán rozvoje st.m. Přerova pro období 2021-2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
17.05.2021 01.06.2021 KUOK 36943/2021
Veřejná projednání, vyhodnocení vlivů Akt. č. 4 ZÚR OK
Kategorie: Územně plánovací dokumentace
14.05.2021 02.07.2021 KUOK 48743/2021
Seznam programů vyhlašovaných v roce 2021 - aktualizace po ZOK 26. 4. 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.05.2021 01.07.2021 KUOK 52472/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.05.2021 30.05.2021 KUOK 49509/2021
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření - ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Vícov
Kategorie: Ostatní
14.05.2021 29.05.2021 KUOK 52745/2021
Delegace řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.05.2021 29.05.2021 KUOK 51168/2021
Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Nové Valteřice
Kategorie: Ostatní
14.05.2021 29.05.2021 KUOK 52681/2021
IPPC - Oznámení o nabytí právní moci - Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Kategorie: IPPC
13.05.2021 12.06.2021 KUOK 51372/2021
delegece řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
13.05.2021 29.05.2021 KUOK 50348/2021
Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Nová Hradečná
Kategorie: Ostatní
13.05.2021 28.05.2021 KUOK 52153/2021
SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Operační program Jan Amos Komenský 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
12.05.2021 27.05.2021 KUOK 51621/2021
Všeobecný lékař Brno s.r.o._Nezamyslice_Němčice nad Hanou_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
11.05.2021 31.12.2021 KUOK 45930/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
11.05.2021 27.05.2021 KUOK 51371/2021
Závěr ZŘ - Průmyslový park Kojetín II
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
11.05.2021 26.05.2021 KUOK 34369/2021
Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Kobylá nad Vidnávkou
Kategorie: Ostatní
11.05.2021 26.05.2021 KUOK 50764/2021
EIA/MŽP - ZZŘ "Energetické využití sušených čistírenských kalů na Teplárně Olomouc"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
11.05.2021 25.05.2021 KUOK 50816/2021
11_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
10.05.2021 01.01.2022 KUOK 47374/2021
Stanovení MÚP - OOP - I/44 - doplnění chybějícího DZ Velké Losiny
Kategorie: Správní řízení
10.05.2021 27.05.2021 KUOK 50672/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
06.05.2021 22.05.2021 KUOK 49635/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
06.05.2021 22.05.2021 KUOK 49248/2021
EIA - Oznámení záměru - Novostavba produkční stáje Poruba
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
05.05.2021 05.06.2021 KUOK 48675/2021
EIA - zahájení zjišťovacího řízení - ČOV Toray
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
05.05.2021 05.06.2021 KUOK 48658/2021
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
05.05.2021 05.06.2021 KUOK 44885/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
05.05.2021 22.05.2021 KUOK 47516/2021
Akční plán sociálních služeb OK na rok 2022
Kategorie: Strategické dokumenty Olomouckého kraje
05.05.2021 12.05.2021 KUOK 48993/2021
Oznamení o nabytí PM IP Litovelská cukrovarna - ČOV
Kategorie: IPPC
04.05.2021 04.06.2021 KUOK 47977/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
04.05.2021 21.05.2021 KUOK 48661/2021
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření - ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Domaželice
Kategorie: Ostatní
04.05.2021 19.05.2021 KUOK 48536/2021
SEA/MŽP - ZZŘ "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 20222 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
03.05.2021 18.05.2021 KUOK 47493/2021
Vyhlášení konkurzního řízení ZŠ Nemilany Olomouc a MŠ Rooseveltova Olomouc
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
03.05.2021 14.05.2021 KUOK 47960/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (30. 4. - 31. 5. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
30.04.2021 01.06.2021 KUOK 46898/2021
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (30. 4. - 31. 5. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
30.04.2021 01.06.2021 KUOK 46893/2021
Aviární influenza - MVO - ukončení
Kategorie: Ostatní
29.04.2021 15.05.2021 KUOK 46854/2021
EIA-oznámení záměru Novostavba stáje pro chov prasat, k.ú. Rozvadovice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
28.04.2021 28.05.2021 KUOK 46117/2021
Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Smržice
Kategorie: Ostatní
28.04.2021 15.05.2021 KUOK 45975/2021
Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Červenka
Kategorie: Ostatní
28.04.2021 15.05.2021 KUOK 45974/2021
Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Těšíkov
Kategorie: Ostatní
28.04.2021 15.05.2021 KUOK 46025/2021
Nařízení SVS - ukončení MVO 2020 Lašťany
Kategorie: Ostatní
28.04.2021 15.05.2021 KUOK 45977/2021
07_06_ Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
27.04.2021 20.09.2021 KUOK 45876/2021
06_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
27.04.2021 30.07.2021 KUOK 46140/2021
Velká Bystřice - rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Ostatní
27.04.2021 13.05.2021 KUOK 32468/2021
VŘ - klinická psychologie - Šumperk - 3 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
26.04.2021 09.06.2021 KUOK 44252/2021
VŘ - zubní lékařství - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
26.04.2021 09.06.2021 KUOK 44243/2021
VŘ - klinická psychologie - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
26.04.2021 09.06.2021 KUOK 44234/2021
Stanovení MÚP
Kategorie: Správní řízení
26.04.2021 12.05.2021 KUOK 44833/2021
Stanovení MÚP
Kategorie: Správní řízení
26.04.2021 12.05.2021 KUOK 44789/2021
Nabídka movitého majetku k odprodeji
Kategorie: Ostatní
26.04.2021 11.05.2021 KUOK 44917/2021
MUDr. Hoffmannová Svatava_PLDD_Náklo_Oznámení o ukončení poskytování zdravoních služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
23.04.2021 31.03.2022 KUOK 44623/2021
EIA - Oznámení záměru - Prodejna LIDL, Olomouc - Holice, ul. Týnecká a Stará Přerovská
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
23.04.2021 24.05.2021 KUOK 44452/2021
Vyvlastňovací řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
23.04.2021 10.05.2021 KUOK 44849/2021
VŘ - vedoucí oddělení účetnictví a výkaznictví na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
22.04.2021 29.05.2021 KUOK 44511/2021
Opatření obecné povahy - návrh
Kategorie: Ostatní
22.04.2021 10.05.2021 KUOK 32815/2021
Stanovení PDZ
Kategorie: Správní řízení
22.04.2021 10.05.2021 KUOK 44277/2021
Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 1. 4. 2021, č.j. KUOK 36422/2021
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
22.04.2021 10.05.2021 KUOK 44294/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
22.04.2021 10.05.2021 KUOK 42635/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
22.04.2021 09.05.2021 KUOK 42947/2021
Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
21.04.2021 31.05.2021 KUOK 44000/2021
Vyhlášení konkurzních řízení na ředitele škol a školských zařízení
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
21.04.2021 18.05.2021 KUOK 42077/2021
Stanovení PÚP_OOP - I/44 - Oprava přídlažby před OÚ Loučná nad Desnou
Kategorie: Správní řízení
21.04.2021 07.05.2021 KUOK 43982/2021
Návrh programu zasedání ZOK 26-04-21 – úprava návrhu programu po ROK 19-04-21
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
21.04.2021 28.04.2021 KUOK 43623/2021
Dodatek č.1 k pravidlům dotačního programu Podpora začínajících včelařů
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
20.04.2021 21.05.2021 KUOK 43265/2021
vyrozumění o svolání ústního jednání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.04.2021 05.05.2021 KUOK 41476/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
16.04.2021 02.05.2021 KUOK 38900/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
16.04.2021 02.05.2021 KUOK 38888/2021
EIA/MŽP - Závazné stanovisko "V418/818 - zdvojení vedení"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
16.04.2021 01.05.2021 KUOK 41273/2021
SEA - Oznámení koncepce "Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
16.04.2021 01.05.2021 KUOK 41066/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Správní řízení
14.04.2021 02.05.2021 KUOK 26117/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.04.2021 30.04.2021 KUOK 40737/2021
EIA - Oznámení záměru - Protierozní opatření, zvýšení biodiverzity a ... na p.č. 2246 Libina
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
13.04.2021 13.05.2021 KUOK 39400/2021
VŘ - klinická psychologie - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
12.04.2021 26.05.2021 KUOK 38762/2021
EIA - Oznámení záměru - Recyklační centrum DEMSTAV group - Jeleňák
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
12.04.2021 12.05.2021 KUOK 39073/2021
VŘ - účetní a metodik účetnictví KÚ oddělení účetnictví a výkaznictví na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
12.04.2021 01.05.2021 KUOK 39956/2021
Návrh programu zasedání ZOK 26-04-21
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
12.04.2021 28.04.2021 KUOK 39503/2021
VŘ - účetní a metodik účetnictví KÚ oddělení účetnictví a výkaznictví na OE
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
12.04.2021 12.04.2021 KUOK 39956/2021
Oznámení OOP
Kategorie: Správní řízení
09.04.2021 24.04.2021 KUOK 38807/2021
Usnesení z 16. schůze ROK konané dne 29-03-21
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
09.04.2021 20.04.2021 KUOK 39327/2021
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
08.04.2021 08.05.2021 KUOK 38026/2021
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 7 VELOSTEEL TRADING, a.s., závod Loučná nad Desnou
Kategorie: IPPC
08.04.2021 08.05.2021 KUOK 38071/2021
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 8 VELOSTEEL TRADING, a.s., závod Loučná nad Desnou
Kategorie: IPPC
08.04.2021 08.05.2021 KUOK 38083/2021
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Kategorie: Správní řízení
08.04.2021 26.04.2021 KUOK 37792/2021
Stanovení ZÚ a AZZÚ VVT Březná.
Kategorie: Ostatní
08.04.2021 23.04.2021 KUOK 35058/2021
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
07.04.2021 07.05.2021 KUOK 37313/2021
VŘ - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - okres Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
06.04.2021 20.05.2021 KUOK 36200/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
01.04.2021 17.04.2021 KUOK 34626/2021
Zahájení zjišťovacího řízení - ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
31.03.2021 01.05.2021 KUOK 35578/2021
07_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
30.03.2021 30.09.2021 KUOK 35728/2021
Doložka o nabytí PM - Drůbežárna Drahanovice
Kategorie: IPPC
30.03.2021 30.04.2021 KUOK 24307/2021
Doložka právní moci
Kategorie: IPPC
30.03.2021 30.04.2021 KUOK 32495/2021
Vyhlášení konkurzních řízení na ředitele škol - Gymnázium Hranice a SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
30.03.2021 22.04.2021 KUOK 33499/2021
Stanovení PÚP_OOP - I/11 - Chromeč, ŘSD ČR - přeložka VNv
Kategorie: Správní řízení
30.03.2021 16.04.2021 KUOK 35476/2021
VPS Kokory × Brodek u Přerova
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
30.03.2021 14.04.2021 KUOK 35666/2021
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
29.03.2021 29.04.2021 KUOK 26775/2021
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
29.03.2021 29.04.2021 KUOK 26772/2021
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
29.03.2021 29.04.2021 KUOK 26773/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
29.03.2021 15.04.2021 KUOK 30823/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
29.03.2021 15.04.2021 KUOK 34157/2021
Závěr zjišťovacího řízení - Modernizace podniku - stáj prasat Červenka
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
29.03.2021 13.04.2021 KUOK 31531/2021
11_Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež za NS
Kategorie: Krizové stavy
28.03.2021 12.04.2021 KUOK 34505/2021
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - změna IP - Cement Hranice, akciová společnost
Kategorie: IPPC
26.03.2021 26.04.2021 KUOK 33759/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
24.03.2021 10.04.2021 KUOK 32805/2021
Velká Bystřice - vyrozumění o pokračování odvolacího řízení
Kategorie: Ostatní
24.03.2021 09.04.2021 KUOK 31497/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (23. 3. - 21. 5. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
23.03.2021 22.05.2021 KUOK 32845/2021
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (23. 3. - 23. 4. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
23.03.2021 24.04.2021 KUOK 32843/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (23. 3. - 23. 4. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
23.03.2021 24.04.2021 KUOK 32837/2021
Stanovení PÚP_OOP - I/44 - Oprava železničního přejezdu (P 9182) a odvodnění - Loučná nad Desnou
Kategorie: Správní řízení
22.03.2021 08.04.2021 KUOK 32788/2021
Vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
22.03.2021 07.04.2021 KUOK 32775/2021
10_Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež za NS
Kategorie: Krizové stavy
22.03.2021 29.03.2021 KUOK 32810/2021
9_Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež za NS
Kategorie: Krizové stavy
20.03.2021 23.03.2021 KUOK 32481/2021
9_Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež za NS
Kategorie: Krizové stavy
19.03.2021 19.03.2021 KUOK 32481/2021
VŘ - referent plánování a koordinace sociálních služeb oddělení plánování sociálních služeb na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
17.03.2021 07.04.2021 KUOK 31640/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
17.03.2021 05.04.2021 KUOK 30735/2021
SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
17.03.2021 01.04.2021 KUOK 30392/2021
07_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.03.2021 30.06.2021 KUOK 31281/2021
8_2021_Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež za NS
Kategorie: Krizové stavy
16.03.2021 22.03.2021 KUOK 31305/2021
VŘ - gynekologie a porodnictví - Hranice - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
15.03.2021 30.04.2021 KUOK 29303/2021
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Změna IP - Spalovna MEGAWASTE Ekoterm
Kategorie: IPPC
15.03.2021 15.04.2021 KUOK 28804/2021
EIA- Zveřejnění dokumentace - Rozšíření a modernizace Ski areálu Hlubočky II – vize 2025
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
15.03.2021 15.04.2021 KUOK 30251/2021
Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti DGPack s.r.o. pro zařízení „Závod na
Kategorie: IPPC
15.03.2021 14.04.2021 KUOK 22958/2021
Rozhodnutí v odvolacím řízení č.j. KUOK 26719/2021
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.03.2021 06.04.2021 KUOK 26719/2021
Stanovení PÚP_OOP - ZUS c)2 + PÚP - I/11 - Rapotín - Šumperská, č. parc. 2697/12, NNk
Kategorie: Správní řízení
12.03.2021 31.03.2021 KUOK 30214/2021
Návrh OOP - MÚP - I/44 - doplnění chybějícího DZ Velké Losiny
Kategorie: Správní řízení
12.03.2021 31.03.2021 KUOK 29560/2021
Rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.03.2021 29.03.2021 KUOK 26001/2021
informace podle podle § 9b zákona č. 100/2001
Kategorie: Stavební řízení
11.03.2021 12.04.2021 KUOK 29007/2021
Oznámení o zahájení řízení - I/46 Týneček - Šternberk
Kategorie: Stavební řízení
11.03.2021 28.03.2021 KUOK 28993/2021
7_2021_Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež za NS
Kategorie: Krizové stavy
11.03.2021 17.03.2021 KUOK 29980/2021
oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
10.03.2021 09.04.2021 KUOK 24221/2021
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
10.03.2021 09.04.2021 KUOK 26768/2021
EIA - Oznámení záměru - Stáj pro odchov mladého dobytka, farma Všechovice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
10.03.2021 09.04.2021 KUOK 28978/2021
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
10.03.2021 09.04.2021 KUOK 24681/2021
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZUS - zemědělské stroje
Kategorie: Správní řízení
10.03.2021 31.03.2021 KUOK 28680/2021
Stanovení PÚP_OOP - sil. I. třídy okr. Šumperk a Jeseník - Havárie plynovodu
Kategorie: Správní řízení
09.03.2021 26.03.2021 KUOK 29069/2021
VŘ - zubní lékařství - okres Šumperk - 7 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
08.03.2021 23.04.2021 KUOK 28195/2021
VŘ - zubní lékařství - okres Přerov - 7 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
08.03.2021 23.04.2021 KUOK 28191/2021
VŘ - zubní lékařství - okres Jeseník - 7 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
08.03.2021 23.04.2021 KUOK 28189/2021
Usnesení o přerušení odvolacího řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.03.2021 20.03.2021 KUOK 26945/2021
Oznámení záměru OOP
Kategorie: Správní řízení
04.03.2021 20.03.2021 KUOK 27480/2021
Návrh OOP
Kategorie: Správní řízení
04.03.2021 20.03.2021 KUOK 27486/2021
6/2021 Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Kategorie: Krizové stavy
04.03.2021 12.03.2021 KUOK 27953/2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
03.03.2021 31.01.2022 KUOK 27420/2021
nabytí PM
Kategorie: IPPC
03.03.2021 02.04.2021 KUOK 27363/2021
VŘ - právník dboru sociálních věcí
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
03.03.2021 20.03.2021 KUOK 27380/2021
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Velobel s.r.o. - Změna IP č. 2
Kategorie: IPPC
02.03.2021 01.04.2021 KUOK 25650/2021
SEA/MŽP - Stanovisko "Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
02.03.2021 17.03.2021 KUOK 26875/2021
11_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2021 11_02_05_Pravidla DT 5
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2021 16.06.2021 KUOK 25910/2021
11_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2021 11_02_04_Pravidla DT 4
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2021 16.06.2021 KUOK 25905/2021
11_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2021 11_02_03_Pravidla DT 3
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2021 16.06.2021 KUOK 25901/2021
11_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2021 11_02_02_Pravidla DT 2
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2021 16.06.2021 KUOK 25896/2021
11_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2021 11_02_01_Pravidla DT 1
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2021 16.06.2021 KUOK 25868/2021
DT_11_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2021 03.06.2021 KUOK 25642/2021
DT_12_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2021 03.06.2021 KUOK 25637/2021
DT 11_01_01_Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2021 03.06.2021 KUOK 25604/2021
DT_12_01_03_Podpora konferencí a odborných akcí v oblasti paliativní péče_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2021 03.06.2021 KUOK 25664/2021
DT_12_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2021 03.06.2021 KUOK 25661/2021
VŘ - referent stavebního řádu a vyvlastnění oddělení stavebního řádu na OSR
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
01.03.2021 26.03.2021 KUOK 25170/2021
5/2021-Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a nezletilé za NS
Kategorie: Krizové stavy
01.03.2021 05.03.2021 KUOK 26590/2021
12_02_02_DT 2 - dotační titul podpora nelékařských pracovníků v paliativné péči pro rok 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
27.02.2021 01.07.2021 KUOK 25864/2021
12_02_01_DT 1 - Pravidla dotačního titulu vzdělávání lékařu v palitaivní péči pro rok 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
27.02.2021 01.07.2021 KUOK 25858/2021
Rozhodnutí hejtmana č. 4/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Kategorie: Krizové stavy
27.02.2021 03.03.2021 KUOK 26087/2021
Ochrana ovzduší-rok 2021-ohlášování do ISPOP
Kategorie: Ostatní
26.02.2021 29.03.2021 KUOK 25985/2021
Seznam programů vyhlašovaných v roce 2021 - aktualizace 24. 2. 2021 po ZOK 22.2.202
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
25.02.2021 03.05.2021 KUOK 25513/2021
Průmyslový park Kojetín II
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
25.02.2021 27.03.2021 KUOK 24188/2021
Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
24.02.2021 29.04.2022 KUOK 24079/2021
Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované žívočichy
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
24.02.2021 31.05.2021 KUOK 24528/2021
Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
24.02.2021 31.05.2021 KUOK 24514/2021
VŘ - lékařská genetika - okres Olomouc - VoZP ČR
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.02.2021 13.04.2021 KUOK 24694/2021
VŘ - laboratoř lékařské genetiky - okres Olomouc - VoZP ČR
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.02.2021 13.04.2021 KUOK 24696/2021
Seznam programů vyhlašovaných v roce 2021 - aktualizace 24. 2. 2021 po ZOK 22.2.2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
24.02.2021 25.02.2021 KUOK 25097/2021
Dotace na činnost a akce spolků a pobočných spolků hasičů - vyhlášení DT č. 14_01_2 na činnost
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.02.2021 30.06.2021 KUOK 24739/2021
07_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.02.2021 22.06.2021 KUOK 24581/2021
07_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovníchzařízení kofinancovaných z Národní sportovní agenturyv roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.02.2021 31.05.2021 KUOK 24596/2021
Fond na podporu výstavby a obnovy VH infrastruktury na území OK 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.02.2021 24.05.2021 KUOK 23132/2021
Dotace obcím na území OK na řešení mimořádných událostí v oblasti VH infrastruktury 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.02.2021 24.05.2021 KUOK 23143/2021
VŘ - fyzioterapeut - Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
23.02.2021 12.04.2021 KUOK 23457/2021
Výběrové řízení - ředitel-ka Muzea a galerie v Prostějově
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
23.02.2021 02.04.2021 KUOK 24820/2021
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 2g Skládka Mrsklesy, VIII stavba
Kategorie: IPPC
23.02.2021 26.03.2021 KUOK 23627/2021
SEA/MŽP - ZZŘ "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.02.2021 05.03.2021 KUOK 23545/2021
SEA - ZZŘ "Plán udržitelné městské mobility města Hranice"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.02.2021 05.03.2021 KUOK 21914/2021
SEA/MŽP - ZZŘ koncepce "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.02.2021 04.03.2021 KUOK 23436/2021
SEA/MŽP - ZZŘ koncepce "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021-2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.02.2021 04.03.2021 KUOK 23421/2021
Stanovení PÚP_OOP - I/11, I/44 - Údržbové práce na železničních přejezdech - DESNÁ 2021
Kategorie: Správní řízení
18.02.2021 07.03.2021 KUOK 22524/2021
Vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
18.02.2021 06.03.2021 KUOK 22995/2021
Stavební povolení - Dálnice D 55 5501
Kategorie: Stavební řízení
17.02.2021 05.03.2021 KUOK 21400/2021
Oznámení o projednání změny pl.p. o PR Dvorčák
Kategorie: Ostatní
17.02.2021 04.03.2021 KUOK 21099/2021
Oznámení o projednání změny pl.p. o PR Bukoveček
Kategorie: Ostatní
17.02.2021 04.03.2021 KUOK 20831/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
16.02.2021 04.03.2021 KUOK 21805/2021
Návrh programu zasedání ZOK 22-02-21 – úprava návrhu programu po ROK 15-02-21
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
16.02.2021 24.02.2021 KUOK 22327/2021
VŘ - všeobecné praktické lékařství - Staré Město
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
15.02.2021 31.03.2021 KUOK 20435/2021
VŘ - všeobecné praktické lékařství - Staré Město - RBP ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
15.02.2021 31.03.2021 KUOK 20451/2021
VŘ - paliativní medicína, okres Olomouc, 2 formy - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
15.02.2021 31.03.2021 KUOK 20776/2021
SEA/MŽP - ZZŘ "Operační program Rybářství 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
15.02.2021 02.03.2021 KUOK 21502/2021
EIA/MŽP - Veřejné projednání "V418/818 - zdvojení vedení"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
15.02.2021 02.03.2021 KUOK 21374/2021
3/2021 Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež
Kategorie: Krizové stavy
15.02.2021 01.03.2021 KUOK 21103/2021
VŘ - referent pro řešení stížností oddělení zdravotní péče na OZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
11.02.2021 11.03.2021 KUOK 20625/2021
Sdělení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
11.02.2021 27.02.2021 KUOK 20323/2021
Oznámení o nabytí PM Cukrovar Prosenice - IPPC
Kategorie: IPPC
10.02.2021 13.03.2021 KUOK 19146/2021
VŘ - fyzioterapeut - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
09.02.2021 25.03.2021 KUOK 17550/2021
VŘ - 780 hyperbarická a letecká medicína - Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
09.02.2021 25.03.2021 KUOK 17526/2021
VŘ - zubní lékařství - Dolany - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
09.02.2021 25.03.2021 KUOK 16882/2021
IPPC - vydání integrovaného povolení - GALVYS Prostějov
Kategorie: IPPC
09.02.2021 12.03.2021 KUOK 13574/2021
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (9. 2. - 11. 3. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
09.02.2021 12.03.2021 KUOK 19067/2021
Výběrové řízení - ředitel-ka Muzea a galerie v Prostějově
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
09.02.2021 23.02.2021 KUOK 19538/2021
Zahájení zjišťovacího řízení - Modernizace podniku stáj - prasat Červenka
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.02.2021 10.03.2021 KUOK 16621/2021
Návrh programu zasedání ZOK 22-02-21
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
08.02.2021 24.02.2021 KUOK 19032/2021
Mimořádná veterinární opatření - nařízení SVS - aviární influenza 2021 - 2
Kategorie: Ostatní
08.02.2021 24.02.2021 KUOK 17370/2021
Usnesení - přijetí opatření proti nečinnosti
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
05.02.2021 25.02.2021 KUOK 16677/2021
Vyhlášení výběrového řízení - ředitel/ka Domu seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p. o.
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
05.02.2021 24.02.2021 KUOK 16733/2021
Vyhlášení výběrového řízení - ředitel/ka Domova pro seniory Jesenec, p. o.
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
05.02.2021 24.02.2021 KUOK 16735/2021
VŘ - psycholog pro náhradní rodinnou péči oddělení sociálně-právní ochrany na OSV
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
04.02.2021 02.03.2021 KUOK 16977/2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2022 - 2023
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
04.02.2021 22.02.2021 KUOK 16980/2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2022 - 2023 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
04.02.2021 22.02.2021 KUOK 17019/2021
Návrh opatření obecné povahy - ZÚ VVT Březná.
Kategorie: Ostatní
04.02.2021 20.02.2021 KUOK 13939/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
04.02.2021 20.02.2021 KUOK 14155/2021
Podpora stávajících včelařů
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
03.02.2021 07.05.2021 KUOK 15024/2021
Dotace na činnost a akce spolků a pobočných spolků hasičů - vyhlášení DT č. 14_01_1 na akce
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
02.02.2021 31.08.2021 KUOK 14603/2021
Pravidla pro začínající včelaře
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
02.02.2021 07.05.2021 KUOK 14950/2021
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Správní řízení
02.02.2021 19.02.2021 KUOK 14380/2021
EIA/MŽP - Oznámení záměru "Energetické využití sušených čistírenských kalů na Teplárně Olomouc"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
02.02.2021 17.02.2021 KUOK 14754/2021
SEA/MŽP - ZZŘ "Doplnění SURPOL dle Usnesení vlády ČR č.183 ze dne 9.3.2020"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
02.02.2021 17.02.2021 KUOK 14715/2021
SEA - Stanovisko "Strategie Olomouckého kraje o vodě"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
02.02.2021 17.02.2021 KUOK 8617/2021
SEA/MŽP - ZZŘ "Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko v období 2021+"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
02.02.2021 17.02.2021 KUOK 14818/2021
SEA/MŽP - Stanovisko "Revize funkčnosti propojení a zajištění potenc.možností nových propojení.."
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
02.02.2021 17.02.2021 KUOK 14675/2021
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2021-2022 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
01.02.2021 08.03.2021 KUOK 140/2020
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - změna IP - Teplárna Olomouc
Kategorie: IPPC
01.02.2021 03.03.2021 KUOK 12549/2021
VŘ - všeobecné praktické lékařství - okres Olomouc - VZP ČR
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
29.01.2021 16.03.2021 KUOK 11404/2021
Oznámení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.01.2021 15.02.2021 KUOK 10279/2021
MUDr. Stanislav Spurný, PLDD, Prostějov, Čelechovice na Hané_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
28.01.2021 31.12.2021 KUOK 10215/2021
Mimořádná veterinární opatření - nařízení SVS - aviární influenza 2021
Kategorie: Ostatní
27.01.2021 27.02.2021 KUOK 11432/2021
Oznámení o vydání rozhodnutí
Kategorie: IPPC
27.01.2021 27.02.2021 KUOK 11007/2021
Závěr ZŘ - Produkční stáj Haňovice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
27.01.2021 12.02.2021 KUOK 9926/2021
Doručení rozhodnutí o odvolání neznámé osobě
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.01.2021 11.02.2021 KUOK 9812/2021
VŘ - psychiatrie - okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
25.01.2021 10.03.2021 KUOK 8442/2021
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
25.01.2021 11.02.2021 KUOK 8159/2021
2/2021_Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje k vykonání péče o děti a mládež
Kategorie: Krizové stavy
22.01.2021 15.02.2021 KUOK 9530/2021
Závěr zjišťovacího řízení-TBG BETONMIX a.s., betonárna Prostějov_Sjednocení technické a roční výrobn
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
22.01.2021 06.02.2021 KUOK 7423/2021
osvědčení Obec Mořice
Kategorie: Veřejné sbírky
22.01.2021 05.02.2021 KUOK 8581/2021
Usnesení z 8. schůze ROK konané dne 18-01-21
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
22.01.2021 02.02.2021 KUOK 9557/2021
VŘ - všeobecné praktické lékařství - Olomouc - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
21.01.2021 08.03.2021 KUOK 7760/2021
VŘ - gynekologie a porodnictví - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
21.01.2021 08.03.2021 KUOK 7735/2021
VŘ - zubní lékařství - Konice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
21.01.2021 08.03.2021 KUOK 7778/2021
VŘ - endokrinologie - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
21.01.2021 08.03.2021 KUOK 7713/2021
Mgr. Monika Weilová_klinická logopedie_Hlubočky_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
19.01.2021 31.08.2021 KUOK 8089/2021
Bc. Veronika Rábková_porodní asistentka_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
19.01.2021 31.08.2021 KUOK 7724/2021
07_02_02 - Dotace na získání trenérské licence
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
19.01.2021 18.05.2021 KUOK 7892/2021
veřejná vyhláška, usnesení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí
Kategorie: Ostatní
19.01.2021 04.02.2021 KUOK 7418/2021
VŘ - zubní lékařství - Šternberk - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
18.01.2021 03.03.2021 KUOK 4912/2021
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 10 Slovácké strojírny, akciová společnost, MEP Pos
Kategorie: IPPC
18.01.2021 17.02.2021 KUOK 5044/2021
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 9 Slovácké strojírny, akciová společnost, MEP Post
Kategorie: IPPC
18.01.2021 17.02.2021 KUOK 5017/2021
SEA/MŽP - Návrh koncepce "Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021-2030"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
18.01.2021 02.02.2021 KUOK 7339/2021
Závěr zjišťovacího řízení - Mohelnice, FORTEX, Centrum recyklace stavebních odpadů
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
18.01.2021 02.02.2021 KUOK 2309/2021
Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2021 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
15.01.2021 31.01.2022 KUOK 6495/2021
Rozpočtová opatření 2021 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
15.01.2021 31.01.2022 KUOK 6499/2021
Usnesení z 7. schůze ROK konané dne 11-01-21
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
15.01.2021 21.01.2021 KUOK 6662/2021
Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 2
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.01.2021 08.04.2021 KUOK 5390/2021
Oznámení o zahájení řízení, zveřejnění žádosti IP - DGPack s.r.o.
Kategorie: IPPC
14.01.2021 14.02.2021 KUOK 132562/2020
IPPC - Oznámení o vydání změny IP č. 6 Agrodružstvo Tištín, farma Nezamyslice
Kategorie: IPPC
14.01.2021 13.02.2021 KUOK 2634/2021
stanovení PÚP I/11
Kategorie: Správní řízení
14.01.2021 29.01.2021 KUOK 3485/2021
Zveřejnění poskytnutých informací
Kategorie: Zákon č.106/1999 Sb.
14.01.2021 27.01.2021 KUOK 4547/2021
Zveřejnění poskytnuté informace
Kategorie: Zákon č.106/1999 Sb.
14.01.2021 27.01.2021 KUOK 4316/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (13. 1. - 12. 2. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
13.01.2021 13.02.2021 KUOK 4587/2021
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (13. 1. - 12. 2. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
13.01.2021 13.02.2021 KUOK 4592/2021
Seznam předpokládaných dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
11.01.2021 28.02.2021 KUOK 3259/2021
VŘ - všeobecné praktické lékařství - Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
11.01.2021 24.02.2021 KUOK 1984/2021
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Meopta – optika, s.r.o. - změna IP
Kategorie: IPPC
11.01.2021 11.02.2021 KUOK 3322/2021
IPPC- oznámení o vydání rozhodnutí - Slévárna ANAH Prostějov, s.r.o.- změna IP
Kategorie: IPPC
11.01.2021 11.02.2021 KUOK 3306/2021
SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
11.01.2021 25.01.2021 KUOK 3321/2021
SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
11.01.2021 25.01.2021 KUOK 3351/2021
SEA - Oznámení koncepce "PUMM Hranice"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.01.2021 23.01.2021 KUOK 2895/2021
Závěr zjišťovacího řízení - Nový areál společnosti Démos trade, a.s. v Olomouci (k.ú. Velká By
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.01.2021 23.01.2021 KUOK 396/2021
1_2021_Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež
Kategorie: Krizové stavy
08.01.2021 23.01.2021 KUOK 2667/2021
VPS Kojetín × Stříbrnice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
08.01.2021 23.01.2021 KUOK 3121/2021
VPS Uničov × Dlouhá Loučka
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
08.01.2021 23.01.2021 KUOK 2934/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (7. 1. - 8. 3. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
07.01.2021 09.03.2021 KUOK 1946/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (7. 1. - 8. 3. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
07.01.2021 09.03.2021 KUOK 1945/2021
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (7. 1. - 8. 3. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
07.01.2021 09.03.2021 KUOK 1942/2021
VŘ - koordinátor centrálních nákupů oddělení podpory a centrálního nákupu na OPŘPO
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
07.01.2021 11.02.2021 KUOK 2376/2021
SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
07.01.2021 22.01.2021 KUOK 2298/2021
Usnesení - převzetí návrhu.
Kategorie: Správní řízení
07.01.2021 22.01.2021 KUOK 2283/2021
VŘ - referent řízení o přestupcích v silničním provozu oddělení silniční dopravy na ODSH
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
06.01.2021 30.01.2021 KUOK 1692/2021
nabytí právní moci - Xaverov Přemyslovice
Kategorie: IPPC
05.01.2021 04.02.2021 KUOK 756/2021
nabytí právní moci - Mach drůbež
Kategorie: IPPC
05.01.2021 04.02.2021 KUOK 739/2021
nabytí právní moci Xaverov Želatovice
Kategorie: IPPC
05.01.2021 04.02.2021 KUOK 766/2021
Doložka o nabytí PM Rozhodnutí o změně IP - SUEZ CZ a.s. - OH Hradčany
Kategorie: IPPC
05.01.2021 04.02.2021 KUOK 136973/2020
VŘ - referent lesnictví a ochrany zvířat proti týrání oddělení lesnictví na OŽPZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
05.01.2021 23.01.2021 KUOK 925/2021
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
04.01.2021 20.01.2021 KUOK 132947/2020
EIA/MŽP - Oznámení záměru "Rozšíření areálu Remarkplast Bohuslavice"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
04.01.2021 18.01.2021 KUOK 136228/2020
15_Rozhodnutí hejtmana o vykonání péše o děti a mládež
Kategorie: Krizové stavy
31.12.2020 12.01.2021 KUOK 137186/2020
VŘ - zdravotnická dopravní služba - okres Jeseník
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
30.12.2020 15.02.2021 KUOK 136369/2020
Usnesení z 2. zasedání ZOK konaného dne 21-12-20
Kategorie: Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
29.12.2020 23.02.2021 KUOK 136209/2020
Usnesení z 6. schůze ROK konané dne 21-12-20
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
29.12.2020 12.01.2021 KUOK 136208/2020
14_Rozhodnutí hejtmana o vykonání péče o děti a mládež
Kategorie: Krizové stavy
29.12.2020 11.01.2021 KUOK 136280/2020
07_02_1 – Podpora sportovních akcí
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.12.2020 30.09.2021 KUOK 136123/2020
06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.12.2020 30.07.2021 KUOK 136082/2020
07_02_3 PODPORA REPREZENTANTŮ ČR Z OLOMOUCKÉHO KRAJE
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.12.2020 30.06.2021 KUOK 136145/2020
Dotační program pro sociální oblast 2021, Dotační titul č. 09_01_1 Podpora prevence kriminality
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.12.2020 31.03.2021 KUOK 135788/2020
Dotační program pro sociální oblast 2021, Dotační titul č. 09_01_2 Podpora integrace romských komunit
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.12.2020 31.03.2021 KUOK 135946/2020
Dotační program pro sociální oblast 2021, Dotační titul č. 09_01_4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.12.2020 31.03.2021 KUOK 135835/2020
Dotační program pro sociální oblast 2021, Dotační titul č. 09_01_3 Podpora prorodinných aktivit
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.12.2020 31.03.2021 KUOK 135811/2020
06_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.12.2020 24.03.2021 KUOK 136094/2020
Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 - vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
23.12.2020 24.03.2021 KUOK 135918/2020
Aktualizace programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021 - 2027
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 30.06.2021 KUOK 135999/2020
13_01_4 - Podpora rozvoje cestovního ruchu 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 30.04.2021 KUOK 135987/2020
13_01_2 - Podpora rozvoje zahraničních vztahů 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 30.04.2021 KUOK 135979/2020
13_01_3 - Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 30.04.2021 KUOK 135984/2020
13_01_1 - Nadregionální akce cestovního ruchu 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 30.04.2021 KUOK 135972/2020
Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 31.03.2021 KUOK 135660/2020
DP 10 03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 31.03.2021 KUOK 135202/2020
DP 10 02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 31.03.2021 KUOK 135200/2020
DP 10 01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 31.03.2021 KUOK 135201/2020
Program na podporu JSDH 2021 - vyhlášení DT č. 14_02_1
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 24.03.2021 KUOK 135867/2020
Program na podporu JSDH 2021 - vyhlášení DT č. 14_02_2
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 24.03.2021 KUOK 135879/2020
DOTAČNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2021, DT č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 22.03.2021 KUOK 135596/2020
DOTAČNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2021, DT č. 2 Podpora zpracování územně plánovací d
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 22.03.2021 KUOK 135616/2020
DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 2021 - DT č. 1 Podpora regionálního značení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 22.03.2021 KUOK 135633/2020
DOTAČNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2021, DT č. 5 Podpora venkovských prodejen
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 22.03.2021 KUOK 135623/2020
DOTAČNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2021, DT č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 22.03.2021 KUOK 135620/2020
DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 2021, DT č. 2 Podpora farmářských trhů
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 22.03.2021 KUOK 135635/2020
DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU PODNIKÁNÍ 2021, DT č. 1 Podpora soutěží propagujících podnikatele
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 22.03.2021 KUOK 135636/2020
DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU PODNIKÁNÍ 2021, DT č. 2 Podpora poradenství pro podnikatele
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 22.03.2021 KUOK 135638/2020
Usnesení z 5. schůze ROK konané dne 14-12-20
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
22.12.2020 12.01.2021 KUOK 135663/2020
SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Operační program Rybářství 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
22.12.2020 06.01.2021 KUOK 135730/2020
13_01_2 - Podpora rozvoje zahraničních vztahů 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.12.2020 23.12.2020 KUOK 135979/2020
Oznámení o zveřejnění NPP, PDP a PpZPR.
Kategorie: Ostatní
21.12.2020 18.06.2021 KUOK 133431/2020
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (21. 12. 2020 - 21. 1. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
21.12.2020 22.01.2021 KUOK 135134/2020
Návrh_opatření_obecné_povahy
Kategorie: Správní řízení
21.12.2020 05.01.2021 KUOK 135236/2020
Oznámení o zveřejnění NPP, PDP a PpZPR.
Kategorie: Ostatní
18.12.2020 21.12.2020 KUOK 133431/2020
VŘ - zubní lékařství - Hranice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
17.12.2020 04.02.2021 KUOK 133716/2020
Zahájení zjišťovacího řízení - TBG BETONMIX a.s., betonárna Prostějov Sjednocení technické a roční
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
17.12.2020 18.01.2021 KUOK 133865/2020
Závěr ZŘ - Rájec - STRABAG, recyklační dvůr
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
17.12.2020 04.01.2021 KUOK 131545/2020
SEA/MŽP - Návrh koncepce "Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027 s výhledem..."
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
17.12.2020 01.01.2021 KUOK 134362/2020
VŘ - rehabilitační a fyzikální medicína - Olomouc - 5 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
16.12.2020 03.02.2021 KUOK 133236/2020
VŘ - fyzioterapeut - Hranice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
16.12.2020 03.02.2021 KUOK 133254/2020
VŘ - zubní lékařství - Laškov - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
16.12.2020 03.02.2021 KUOK 132405/2020
VŘ - angiologie, kardiologie - okres Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
16.12.2020 03.02.2021 KUOK 132473/2020
EIA/MŽP - Přepracovaná dokumentace záměru "V418/818 - zdvojení vedení"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
16.12.2020 31.12.2020 KUOK 133606/2020
Doložka právní moci
Kategorie: IPPC
15.12.2020 14.01.2021 KUOK 107580/2020
Nabytí právní moci Ondroušek
Kategorie: IPPC
15.12.2020 14.01.2021 KUOK 133002/2020
Nabytí právní moci BROLA
Kategorie: IPPC
15.12.2020 14.01.2021 KUOK 132941/2020
Stanovení PÚP - OOP - I-44_I-11_I-35_Havárie vodovodního a kanalizačního řádu okres Šumperk
Kategorie: Správní řízení
15.12.2020 01.01.2021 KUOK 132974/2020
Návrh programu zasedání ZOK 21-12-20 – úprava návrhu programu po ROK 14-12-20
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
15.12.2020 23.12.2020 KUOK 133723/2020
Doložka o nabytí PM rozhodnutí o změně IP
Kategorie: IPPC
14.12.2020 13.01.2021 KUOK 131027/2020
Doložka o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP
Kategorie: IPPC
14.12.2020 13.01.2021 KUOK 118193/2020
Rozhodnutí o odvolání proti povolení stavby Demlova - nová komunikace, Olomouc
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
14.12.2020 30.12.2020 KUOK 58877/2020
EIA - Závěr zjišťovacího řízení - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY TKO HRANICE - III. ETAPA
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
14.12.2020 29.12.2020 KUOK 127190/2020
SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Doplnění SURPOL dle Usnesení vlády ČR č. 183 ze dne 9.3.2020"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
14.12.2020 28.12.2020 KUOK 133209/2020
Usnesení z 4. schůze ROK konané dne 07-12-20
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
11.12.2020 14.12.2020 KUOK 132675/2020
MUDr. Anna Eyerová_Praktický lékař pro dospělé_Konice_Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
10.12.2020 30.06.2021 KUOK 127104/2020
SEA - Návrh koncepce vč. vyhodnocení "Strategie Olomouckého kraje o vodě"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
10.12.2020 25.12.2020 KUOK 104239/2020
Zahájení ZŘ - Produkční stáj Haňovice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.12.2020 09.01.2021 KUOK 130597/2020
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.12.2020 25.12.2020 KUOK 114764/2020
Výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení o právech a povinnostech, výzva Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci
Kategorie: Územně plánovací dokumentace
09.12.2020 25.12.2020 KUOK 130738/2020
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - Produkční stáj Bukovice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.12.2020 25.12.2020 KUOK 130324/2020
Rozhodnutí
Kategorie: Správní řízení
09.12.2020 24.12.2020 KUOK 130497/2020
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Nestlé Česko - Závod Zora
Kategorie: IPPC
08.12.2020 08.01.2021 KUOK 127281/2020
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Teplárna Přerov - Z18
Kategorie: IPPC
07.12.2020 07.01.2021 KUOK 127283/2020
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Špičková výtopna Olomouc - Z9
Kategorie: IPPC
07.12.2020 07.01.2021 KUOK 127293/2020
Závěr ZŘ - Přístavba výrobní a skladovací haly FENIX solutions, středisko Mohelnice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
07.12.2020 23.12.2020 KUOK 120374/2020
Návrh programu zasedání ZOK 21-12-20
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
07.12.2020 23.12.2020 KUOK 130529/2020
VŘ - kardiologie - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
04.12.2020 22.01.2021 KUOK 128714/2020
VŘ - neurologie, dětská neurologie - okres Šumperk - RBP ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
04.12.2020 22.01.2021 KUOK 128726/2020
Usnesení z 3. schůze ROK konané dne 30-11-20
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
04.12.2020 15.12.2020 KUOK 129794/2020
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (3. 12. 2020 - 5. 1. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
03.12.2020 06.01.2021 KUOK 128798/2020
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (3. 12. 2020 - 5. 1. 2021)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
03.12.2020 06.01.2021 KUOK 128811/2020
Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
02.12.2020 01.07.2021 KUOK 128086/2020
07_05_PROGRAM NA PODPORU HANDICAPOVANÝCH SPORTOVCŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
02.12.2020 30.06.2021 KUOK 128845/2020
PROGRAM NA PODPORU SPORTU V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2021 – DT4 – Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
02.12.2020 30.06.2021 KUOK 128806/2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2022 - 2023
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
02.12.2020 21.12.2020 KUOK 128668/2020
Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
02.12.2020 21.12.2020 KUOK 128585/2020
Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
02.12.2020 21.12.2020 KUOK 128596/2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2022 - 2023 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
02.12.2020 21.12.2020 KUOK 128704/2020
osvědčení NF Život tady a teď
Kategorie: Veřejné sbírky
02.12.2020 16.12.2020 KUOK 127980/2020
Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.12.2020 01.05.2021 KUOK 128108/2020
Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v OK v roce 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.12.2020 16.01.2021 KUOK 128065/2020
Zahájení zjišťovacího řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
01.12.2020 01.01.2021 KUOK 127747/2020
Zahájení zjišťovacího řízení - Nový areál společnosti Démos Trade a.s. v Olomouci (k.ú. Velká Bystři
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
01.12.2020 01.01.2021 KUOK 127798/2020
SEA/MŽP - Návrh koncepce "Program Interreg CENTRAL EUROPE 2021 - 2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
01.12.2020 15.12.2020 KUOK 127905/2020
osvědčení ZO odborového svazu hasičů Olomouc
Kategorie: Veřejné sbírky
01.12.2020 15.12.2020 KUOK 127249/2020
VŘ - zubní lékařství - Tršice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
30.11.2020 18.01.2021 KUOK 126660/2020
VŘ - dětská kardiologie - okres Prostějov - RBP ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
30.11.2020 18.01.2021 KUOK 126766/2020
Stanovení TDZ
Kategorie: Správní řízení
30.11.2020 15.12.2020 KUOK 127520/2020
Uveřejnění - Návrh rozpočtu PO na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu PO na období 2022-2023
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
27.11.2020 24.12.2020 KUOK 124247/2020
rozhodnutí o změně ÚR I/35 Lešná - Palačov
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
27.11.2020 14.12.2020 KUOK 123901/2020
Usnesení z 2. schůze ROK konané dne 23-11-20
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
27.11.2020 03.12.2020 KUOK 123729/2020
rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
26.11.2020 12.12.2020 KUOK 122890/2020
VPS - Šumperk × Olšany
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
26.11.2020 11.12.2020 KUOK 126232/2020
IPPC - vyjádření CENIA - GALVYS - Zdeněk Vysloužil, galvanovna Prostějov
Kategorie: IPPC
25.11.2020 10.12.2020 KUOK 123349/2020
Stanovení záplavového území Hloučela
Kategorie: Správní řízení
25.11.2020 10.12.2020 KUOK 124129/2020
MUDr. Drahoslava Krátká_zubní lékařství_Prostějov_Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
24.11.2020 30.06.2021 KUOK 125148/2020
Vyhlášení konkurzních řízení - Dětský domov a ŠJ Černá Voda a Dětský domov a ŠJ Hranice
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
24.11.2020 16.12.2020 KUOK 122733/2020
Oznámení o zrušení Cen Olomouckého kraje 2021
Kategorie: Ostatní
23.11.2020 31.12.2020 KUOK 124651/2020
Rozhodnutí hejtmana kraje č. 13/2020
Kategorie: Krizové stavy
23.11.2020 30.11.2020 KUOK 124076/2020
Oznámení o zrušení COK 2021
Kategorie: Ostatní
23.11.2020 23.11.2020 KUOK 124651/2020
Rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
20.11.2020 04.12.2020 KUOK 114764/2020
EIA/MŽP - ZZŘ záměru "Modernizace trati Brno-Přerov,4. stavba Nezamyslice-Kojetín(posouzení změn)"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
18.11.2020 02.12.2020 KUOK 122842/2020
Usnesení z 1. schůze ROK konané dne 09-11-20
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
18.11.2020 24.11.2020 KUOK 123334/2020
MUDr. Vilma Vařeková s.r.o_psychiatrie_Mohelnice_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
13.11.2020 30.06.2021 KUOK 122039/2020
MUDr. Svatava Dvořáková_zubní lékařství_Konice_Oznámení o ukončení poskytování zdrav. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
12.11.2020 30.06.2021 KUOK 120972/2020
MUDr. Jindra Zarivná_zubní lékařství_Laškov_Oznámení ukončení poskytování zdravotních služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
12.11.2020 30.06.2021 KUOK 121261/2020
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
12.11.2020 12.12.2020 KUOK 120562/2020
IPPC - oznámení o nabytí právní moci - změna IP - OLMA a.s. Olomouc
Kategorie: IPPC
12.11.2020 12.12.2020 KUOK 121045/2020
IPPC - oznámemí o vydání rozhodnutí o změně IP č. 13 - OP papírna s.r.o.
Kategorie: IPPC
12.11.2020 12.12.2020 KUOK 120676/2020
Výběrové řízení - dokumentátor,výtvarník - Muzeum a galerie Prostějov
Kategorie: Ostatní
12.11.2020 04.12.2020 KUOK 121715/2020
VŘ - referent pro řešení stížností oddělení zdravotní péče na OZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
12.11.2020 01.12.2020 KUOK 121588/2020
rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.11.2020 26.11.2020 KUOK 118261/2020
Usnesení o přerušení řízení WANEMI CZ
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
10.11.2020 26.11.2020 KUOK 119838/2020
VŘ - gynekologie a porodnictví - Olomouc - VZP ČR
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
09.11.2020 28.12.2020 KUOK 119467/2020
VŘ - rozpočtář oddělení financování a účetních dat ve školství na OŠM
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
09.11.2020 01.12.2020 KUOK 120012/2020
osvědčení Klub rodičů a přátel školy Přerov
Kategorie: Veřejné sbírky
09.11.2020 24.11.2020 KUOK 118907/2020
MUDr. Burešová Anna_zubní lékařství_Hranice_Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
06.11.2020 30.06.2021 KUOK 119693/2020
Usnesení z ustavujícího zasedání ZOK konaného dne 30-10-2020
Kategorie: Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
06.11.2020 21.12.2020 KUOK 119891/2020
Závěr zjišťovacího řízení - PTENÍ stáj pro výrkm prasat
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
06.11.2020 21.11.2020 KUOK 114577/2020
MUDr. Jarmila Borýsková_PLDD_Uničov_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
05.11.2020 30.06.2021 KUOK 119157/2020
Seznam dotačních programů vyhlašovaných v r. 2020 - aktualizace po ZOK 21. 9. 2020
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
05.11.2020 21.12.2020 KUOK 119449/2020
VŘ - fyzioterapie - okres Olomouc - RBP ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
03.11.2020 18.12.2020 KUOK 117148/2020
SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Program přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v období 2021+"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
03.11.2020 18.11.2020 KUOK 118235/2020
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BA RYBÁŘSKÝ REVÍR P
Kategorie: Ostatní
02.11.2020 03.12.2020 KUOK 117820/2020
IPPC - oznámení o vydání rozhodnutí - Změna IP - Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
Kategorie: IPPC
02.11.2020 02.12.2020 KUOK 116355/2020
IPPC- oznámení o vydání rozhodnutí - OLMA Zábřeh
Kategorie: IPPC
02.11.2020 02.12.2020 KUOK 116352/2020
12/2020 Rozhodnutí hejtmana Oomouckého kraje
Kategorie: Krizové stavy
02.11.2020 23.11.2020 KUOK 117337/2020
Výběrové řízení na pracovníka vztahů k veřejnosti
Kategorie: Ostatní
02.11.2020 20.11.2020 KUOK 117407/2020
SEA/MŽP - ZZŘ koncepce "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07: Aktualizace
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
02.11.2020 17.11.2020 KUOK 117649/2020
SEA/MŽP - ZZŘ koncepce "Operační program ŽP 2021-2027"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
02.11.2020 17.11.2020 KUOK 117513/2020
Žádost o vyvěšení na úřední desku
Kategorie: Ostatní
02.11.2020 02.11.2020 KUOK 116472/2020
MALÁ BEČVA 3 - ZMĚNA ČÍSLA RYBÁŘSKÉHO REVÍRU - ROZHODNUTÍ
Kategorie: Ostatní
30.10.2020 01.12.2020 KUOK 113342/2020
EIA - Oznámení záměru - Uničov - LAZAM, recyklační centrum
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
30.10.2020 30.11.2020 KUOK 112397/2020
Usnesení o přerušení řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
29.10.2020 16.11.2020 KUOK 115845/2020
ČOV Litovelská cukrovarna-společné územní a stavební povolení souboru staveb.
Kategorie: Ostatní
29.10.2020 14.11.2020 KUOK 110488/2020
ČOV Litovelská cukrovarna-společné územní a stavební povolení souboru staveb.
Kategorie: Ostatní
29.10.2020 29.10.2020 KUOK 110488/2020
ČOV Litovelská cukrovarna-společné územní a stavební povolení souboru staveb.
Kategorie: Ostatní
29.10.2020 29.10.2020 KUOK 110488/2020
VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost - Mohelnice - ZP Škoda
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
27.10.2020 14.12.2020 KUOK 115081/2020
VŘ - oftalmologie - okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
27.10.2020 14.12.2020 KUOK 115104/2020
Návrh programu zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 30-10-2020 - doplněná verze 26-10-2020
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
27.10.2020 16.11.2020 KUOK 116374/2020
osvědčení SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ludéřov
Kategorie: Veřejné sbírky
27.10.2020 11.11.2020 KUOK 115600/2020
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
26.10.2020 11.11.2020 KUOK 115725/2020
nabytí PM Velobel
Kategorie: IPPC
23.10.2020 22.11.2020 KUOK 115149/2020
Zahájení zjišťovacího řízení - Produkční stáj Bukovice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
23.10.2020 22.11.2020 KUOK 114669/2020
Stanovení PÚP_OOP - I/43, I/11 - Rizikové kácení Šula
Kategorie: Správní řízení
23.10.2020 13.11.2020 KUOK 115084/2020
IPPC- Oznámení o vydání rozhodnutí - Veolia Energie ČR, a. s. - Teplárna Přerov - Z17
Kategorie: IPPC
22.10.2020 21.11.2020 KUOK 112495/2020
Rozhodnutí č. 11/2020
Kategorie: Krizové stavy
22.10.2020 02.11.2020 KUOK 114789/2020
rozhodnutí o odvolání
Kategorie: Správní řízení
21.10.2020 06.11.2020 KUOK 112350/2020
nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
19.10.2020 18.11.2020 KUOK 112576/2020
Rozhodnutí ZZŘ - Obchodní centrum Přerov, ul. Lipnická
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.10.2020 03.11.2020 KUOK 112572/2020
SEA/MŽP - Závěr zjišťovacího řízení "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava...
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
19.10.2020 03.11.2020 KUOK 112621/2020
VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost - Uničov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
16.10.2020 03.12.2020 KUOK 110887/2020
VŘ - neurologie - Olomouc - VZP ČR, VoZP ČR, OZP, RBP ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
16.10.2020 03.12.2020 KUOK 110930/2020
IPPC- Oznámení o vydání rozhodnutí - Precheza a.s.
Kategorie: IPPC
16.10.2020 16.11.2020 KUOK 112260/2020
Návrh programu ustavujícího zasedání ZOK 30-10-20
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
16.10.2020 16.11.2020 KUOK 112554/2020
Zahájení ZŘ dle zákona č. 100/01 Sb. - Rájec - STRABAG, recyklační dvůr
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
15.10.2020 15.11.2020 KUOK 110421/2020
IPPC - Oznámení o zahájení řízení - Galvanovna Prostějov
Kategorie: IPPC
15.10.2020 15.11.2020 KUOK 110362/2020
Výběrové řízení na vedoucího útvaru vnějších vztahů
Kategorie: Ostatní
15.10.2020 05.11.2020 KUOK 111552/2020
Usnesení z 103. schůze ROK konané dne 12-10-207
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
15.10.2020 02.11.2020 KUOK 112043/2020
Rozhodnutí o odvolání městyse Protivanov
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.10.2020 31.10.2020 KUOK 110128/2020
Usnesení o přerušení odvolacího řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
15.10.2020 31.10.2020 KUOK 110868/2020
10 - Rozhodnutí hejtmana OK o vykonávání péče o děti a mládež za NS
Kategorie: Krizové stavy
13.10.2020 02.11.2020 KUOK 104237/2020
VŘ - referent pro řešení stížností oddělení zdravotní péče na OZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
13.10.2020 31.10.2020 KUOK 110285/2020
VŘ - ekonom odboru zdravotnictví
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
13.10.2020 31.10.2020 KUOK 110288/2020
MUDr. David Marek_chirurgie_Tovačov_Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
12.10.2020 30.06.2021 KUOK 108997/2020
VŘ - klinická psychologie - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
12.10.2020 27.11.2020 KUOK 108714/2020
VŘ - gastroenterologie, vnitřní lékařství - okres Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
12.10.2020 27.11.2020 KUOK 108554/2020
VŘ - paliativní medicína - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
12.10.2020 27.11.2020 KUOK 108395/2020
Návrh OOP
Kategorie: Správní řízení
12.10.2020 28.10.2020 KUOK 109086/2020
1. Aktualizace ZÚ Hloučela, řkm 9,974-11,925, návrh opatření obecné povahy
Kategorie: Ostatní
12.10.2020 28.10.2020 KUOK 106454/2020
EIA/MŽP - ZZŘ - Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín- Přerov
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
12.10.2020 27.10.2020 KUOK 109546/2020
Seznámení s podklady rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.10.2020 26.10.2020 KUOK 108925/2020
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
08.10.2020 08.11.2020 KUOK 106266/2020
Zahájení ZŘ - Přístavba výrobní a skladovací haly FENIX solutions, středisko Mohelnice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
07.10.2020 08.11.2020 KUOK 106712/2020
Stanovení PÚP - I/44 Bludov - průtah
Kategorie: Správní řízení
07.10.2020 25.10.2020 KUOK 108004/2020
Stanovení PÚP - OOP - I/11 - Terminál Šumperk IV. etapa
Kategorie: Správní řízení
07.10.2020 25.10.2020 KUOK 108008/2020
Návrh OOP
Kategorie: Správní řízení
07.10.2020 23.10.2020 KUOK 107406/2020
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje (jednostranný sken)
Kategorie: Volby
05.10.2020 31.12.2020 KUOK 106265/2020
Zápis o výsledku hlasování - volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Kategorie: Volby
03.10.2020 31.12.2020 KUOK 106264/2020
Vyrozumění účastníků řízení o pokračování odvolacího řízení a o doplnění podkladů pro rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
01.10.2020 17.10.2020 KUOK 103556/2020
Stanovení PÚP - OOP - I/44 - reklamní spot NW Location ČHS
Kategorie: Správní řízení
01.10.2020 16.10.2020 KUOK 105660/2020
Usnesení z 102. schůze ROK konané dne 25-09-20
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
01.10.2020 13.10.2020 KUOK 105503/2020
Program na podporu lesních ekosystémů 2020–2025
Kategorie: Ostatní
28.09.2020 31.12.2020 KUOK 103467/2020
Usnesení z 22. zasedání ZOK konaného dne 21-09-20
Kategorie: Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
24.09.2020 20.12.2020 KUOK 103351/2020
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (24.9. - 23.11.2020)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
24.09.2020 24.11.2020 KUOK 102354/2020
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (24. 9. - 23. 11. 2020)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
24.09.2020 24.11.2020 KUOK 102342/2020
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (24. 9. - 23. 11. 2020)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
24.09.2020 24.11.2020 KUOK 102337/2020
VŘ - zubní lékařství - Staré Město - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.09.2020 11.11.2020 KUOK 101901/2020
VŘ - zubní lékařství - Javorník - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.09.2020 11.11.2020 KUOK 101892/2020
VŘ - zubní lékařství - Hranice - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.09.2020 11.11.2020 KUOK 101889/2020
VŘ - zubní lékařství - Lipník nad Bečvou - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.09.2020 11.11.2020 KUOK 101895/2020
VŘ - zubní lékařství - Velké Losiny - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.09.2020 11.11.2020 KUOK 101904/2020
VŘ - zubní lékařství - okres Jeseník - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
24.09.2020 11.11.2020 KUOK 101898/2020
Usnesení z 101. schůze ROK konané dne 21-09-20
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
24.09.2020 30.09.2020 KUOK 103358/2020
MUDr. Pavelková Věra_zubní lékařství_Soběchleby_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
23.09.2020 30.06.2021 KUOK 102653/2020
SEA - ZZŘ koncepce "Strategie Olomouckého kraje o vodě"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
23.09.2020 08.10.2020 KUOK 96210/2020
PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2021-DT 2 - Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.09.2020 30.06.2021 KUOK 102112/2020
Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2021; DT 1 - Podpora celoroční sportovní činnosti
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.09.2020 22.12.2020 KUOK 102095/2020
VŘ - neurologie - Olomouc - VZP ČR
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
22.09.2020 09.11.2020 KUOK 101171/2020
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (22. 9. - 22. 10. 2020)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
22.09.2020 23.10.2020 KUOK 101669/2020
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (22. 9. - 22. 10. 2020)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
22.09.2020 23.10.2020 KUOK 101677/2020
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření - OP kolem ohniska MVP v obci Vlčice u Javorníka
Kategorie: Ostatní
22.09.2020 22.10.2020 KUOK 100265/2020
(O) Stanovení ZÚ Merty včetně vymezení aktivní zóny
Kategorie: Ostatní
21.09.2020 07.10.2020 KUOK 99234/2020
Usnesení z 100. schůze ROK konané dne 14-09-20
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
18.09.2020 13.10.2020 KUOK 101033/2020
Výběrové řízení - Muzeum a galerie v Prostějově
Kategorie: Ostatní
18.09.2020 30.09.2020 KUOK 100979/2020
MALÁ BEČVA 3 - ZAHÁJENÍ ZMĚNY ČÍSLA RYBÁŘSKÉHO REVÍRU
Kategorie: Ostatní
17.09.2020 19.10.2020 KUOK 97840/2020
VŘ - zubní lékařství - Konice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
16.09.2020 03.11.2020 KUOK 99474/2020
VŘ - klinický psycholog - Olomouc - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
16.09.2020 03.11.2020 KUOK 99457/2020
Nařízení SVS - ukončení MVO 2019 Stará Ves u Rýmařova
Kategorie: Ostatní
16.09.2020 16.10.2020 KUOK 99212/2020
Oznámení o předpokládaném uzavření smlouvy
Kategorie: Ostatní
16.09.2020 02.10.2020 KUOK 100404/2020
Rozhodnutí o odvolání SP Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci Přerov - Žeravice
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
16.09.2020 02.10.2020 KUOK 94597/2020
Stanovení MÚP
Kategorie: Správní řízení
16.09.2020 02.10.2020 KUOK 99958/2020
Návrh programu zasedání ZOK 21-09-20 – úprava návrhu programu po ROK 14-09-20
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
16.09.2020 23.09.2020 KUOK 100043/2020
Doložka o nabytí PM - změna IP - AVELI ECO s.r.o.
Kategorie: IPPC
15.09.2020 15.10.2020 KUOK 95046/2020
SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Operační program životního prostředí
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
15.09.2020 30.09.2020 KUOK 99638/2020
Krajský soud v Ostravě 38A 9/2020-32- výzva ZO
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
11.09.2020 28.09.2020 KUOK 98295/2020
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
11.09.2020 27.09.2020 KUOK 98763/2020
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
11.09.2020 27.09.2020 KUOK 98468/2020
Skládka Žeravice - Nabytí PMR
Kategorie: IPPC
10.09.2020 11.10.2020 KUOK 98283/2020
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
10.09.2020 11.10.2020 KUOK 98252/2020
EIA - Oznámení záměru - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY TKO HRANICE - III. ETAPA
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.09.2020 09.10.2020 KUOK 97419/2020
Zahájení zjišťovacího řízení - PTENÍ - Stáj pro výkrm prasat
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.09.2020 09.10.2020 KUOK 97324/2020
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.09.2020 25.09.2020 KUOK 95990/2020
Litovelská cukrovarna-oznámění o zahájení společného povolení souboru staveb-ČOV.
Kategorie: Ostatní
09.09.2020 25.09.2020 KUOK 97944/2020
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
09.09.2020 24.09.2020 KUOK 97686/2020
Návrh programu zasedání ZOK 21-09-20
Kategorie: Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
09.09.2020 23.09.2020 KUOK 97877/2020
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (8. 9. - 9. 10. 2020)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
08.09.2020 10.10.2020 KUOK 97469/2020
Zastavení řízení.
Kategorie: Ostatní
08.09.2020 24.09.2020 KUOK 97089/2020
Stanovení PÚP_OOP - I/44 - opravy protihlukové stěny Zábřeh
Kategorie: Správní řízení
08.09.2020 24.09.2020 KUOK 97530/2020
SEA/MŽP - Oznámení koncepce "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava-CZ07..."
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.09.2020 22.09.2020 KUOK 96533/2020
VŘ - dětská kardiologie - Olomouc
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
07.09.2020 22.10.2020 KUOK 93802/2020
2021 - Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v OLK (dodatek č. 1)
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
04.09.2020 31.12.2021 KUOK 95975/2020
2020 - Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v OLK (dodatek č. 3)
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
04.09.2020 31.12.2020 KUOK 95988/2020
VŘ - referent pro řešení stížností oddělení zdravotní péče na OZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
04.09.2020 26.09.2020 KUOK 96644/2020
Stanovení PÚP - OOP - I/44H - nakládka cukrové řepy
Kategorie: Správní řízení
04.09.2020 19.09.2020 KUOK 95754/2020
Usnesení z 99. schůze ROK konané dne 31-08-20
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
04.09.2020 15.09.2020 KUOK 96541/2020
VŘ - všeobecné praktické lékařství - Jindřichov v okr. Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
02.09.2020 19.10.2020 KUOK 95310/2020
VŘ - právník odboru životního prostředí a zemědělství
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
02.09.2020 19.09.2020 KUOK 95603/2020
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
02.09.2020 17.09.2020 KUOK 95567/2020
osvědčení P - centrum
Kategorie: Veřejné sbírky
01.09.2020 16.09.2020 KUOK 93078/2020
VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost - Šumvald
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
31.08.2020 15.10.2020 KUOK 94068/2020
VŘ - klinická logopedie - Olomouc - VZP ČR
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
28.08.2020 14.10.2020 KUOK 93819/2020
Stanovení PDZ
Kategorie: Správní řízení
26.08.2020 10.09.2020 KUOK 84981/2020
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
26.08.2020 10.09.2020 KUOK 74609/2020
Oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
25.08.2020 10.09.2020 KUOK 92575/2020
ukončení zjišťovacího řízení
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
25.08.2020 09.09.2020 KUOK 92752/2020
2021 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
24.08.2020 31.12.2020 KUOK 92902/2020
EIA-Oznámení záměru - Cihelna Polom - úpravy terénu DP, k.ú. Polom u Hranic
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
21.08.2020 20.09.2020 KUOK 92124/2020
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
21.08.2020 06.09.2020 KUOK 92396/2020
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
20.08.2020 05.09.2020 KUOK 91383/2020
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 6 -ASSMONT s.r.o., závod Jeseník
Kategorie: IPPC
19.08.2020 19.09.2020 KUOK 89045/2020
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
19.08.2020 03.09.2020 KUOK 86908/2020
Výzva Krajského soudu v Ostravě
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
19.08.2020 02.09.2020 KUOK 91405/2020
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 14 OP papírna, s.r.o., závod Olšany
Kategorie: IPPC
18.08.2020 18.09.2020 KUOK 88925/2020
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 6 DELTACOL CZ s.r.o., závod Litovel
Kategorie: IPPC
18.08.2020 18.09.2020 KUOK 89680/2020
VPS Zábřeh × Jedlí
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
18.08.2020 02.09.2020 KUOK 91497/2020
Oznámení o nabytí právní moci
Kategorie: IPPC
17.08.2020 17.09.2020 KUOK 89232/2020
Výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení o právech a povinnostech - Výzva KS Ostrava, pobočka Olomouc
Kategorie: Územně plánovací dokumentace
17.08.2020 02.09.2020 KUOK 91364/2020
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
17.08.2020 02.09.2020 KUOK 90185/2020
Vyrozumění účastníků o doplnění podkladů rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
17.08.2020 02.09.2020 KUOK 84228/2020
Rozhodnutí o odmítnutí KL - Moravská a Slezská pirátská strana
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90515/2020
Rozhodnutí o registraci - SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90448/2020
Rozhodnutí o registraci - Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90452/2020
Rozhodnutí o registraci - Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90460/2020
Rozhodnutí o registraci KL - Soukromníci a ODA
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90553/2020
Rozhodnutí o registraci - PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90524/2020
Rozhodnutí o registraci - Trikolóra hnutí občanů
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90456/2020
Rozhodnutí o registraci - Komunistická strana Čech a Moravy
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90453/2020
Rozhodnutí o registraci - Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90455/2020
Rozhodnutí o registraci - Občanská demokratická strana
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90461/2020
Rozhodnutí o registraci - ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90576/2020
Rozhodnutí o registraci - Dělnická strana sociální spravedlnosti
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90447/2020
Rozhodnutí o registraci - Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc)
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90443/2020
Rozhodnutí o registraci - ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90454/2020
Rozhodnutí o registraci - ANO 2011
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90459/2020
Rozhodnutí o registraci - Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti
Kategorie: Volby
14.08.2020 17.09.2020 KUOK 90446/2020
Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.-zveřejnění veřejnou vyhláškou
Kategorie: Zákon č.106/1999 Sb.
14.08.2020 30.08.2020 KUOK 89675/2020
Výzva Krajského soudu v Ostravě
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
12.08.2020 31.08.2020 KUOK 89905/2020
Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci - žaloba, výzva
Kategorie: Správní řízení
12.08.2020 27.08.2020 KUOK 90135/2020
Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci - žaloba, výzva
Kategorie: Správní řízení
12.08.2020 12.08.2020 KUOK 90135/2020
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
11.08.2020 27.08.2020 KUOK 86786/2020
VŘ - psychiatrie, okres Olomouc - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
10.08.2020 23.09.2020 KUOK 88626/2020
VŘ - lékařská genetika, okres Šumperk - 6 ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
10.08.2020 23.09.2020 KUOK 88620/2020
Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
10.08.2020 26.08.2020 KUOK 81059/2020
MUDr. Ivana Andrejčuková_všeobecné praktické lékařství_Olomouc_Oznámení o ukončení poskytování zdr. služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
07.08.2020 31.03.2021 KUOK 88825/2020
Rozhodnutí o zrušení IP - VEPASPOL Olomouc, a.s., hospodářství Velký Týnec - chov a šlechtění jatečn
Kategorie: IPPC
07.08.2020 07.09.2020 KUOK 77184/2020
Závěr zjišťovacího řízení - Ski areál Hlubočky.. vize 2025
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
07.08.2020 22.08.2020 KUOK 85164/2020
EIA-Oznámení záměru - Novostavba obchoního centra Přerov, ulice Lipnická
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
06.08.2020 05.09.2020 KUOK 88257/2020
oznámení o pokračování v řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
06.08.2020 01.09.2020 KUOK 87641/2020
FW: Diakonie Broumov
Kategorie: Veřejné sbírky
06.08.2020 17.08.2020 KUOK 86860/2020
Nařízení SVS - ukončení MVO 2019 Stará Ves u Rýmař
Kategorie: Ostatní
05.08.2020 05.09.2020 KUOK 87275/2020
SEA - Stanovisko "SR ÚO OK 2021-2027 s výhledem do r. 2030"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
05.08.2020 20.08.2020 KUOK 86713/2020
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (4. 8. - 2. 10. 2020)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
04.08.2020 03.10.2020 KUOK 87177/2020
VŘ - paliativní medicína - okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
04.08.2020 17.09.2020 KUOK 86792/2020
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (4. 8. - 3. 9. 2020)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
04.08.2020 04.09.2020 KUOK 87216/2020
Záměr Olomouckého kraje směnit nemovitý majetek (4. 8. - 3. 9. 2020)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
04.08.2020 04.09.2020 KUOK 87187/2020
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (4. 8. - 3. 9. 2020)
Kategorie: Nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje
04.08.2020 04.09.2020 KUOK 87172/2020
EIA/MŽP - Oznámení záměru "Modernizace trati Brno-Přerov,4.stavba Nezamyslice-Kojetín"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
04.08.2020 18.08.2020 KUOK 87627/2020
Oznámení návrhu na stanovení ZÚ Merta
Kategorie: Ostatní
03.08.2020 19.08.2020 KUOK 69539/2020
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 6 Papírna Aloisov a.s.
Kategorie: IPPC
31.07.2020 30.08.2020 KUOK 85431/2020
Doručení rozhodnutí účastníkům řízení
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
31.07.2020 16.08.2020 KUOK 86746/2020
Usnesení z 98. schůze ROK konané dne 27-07-20
Kategorie: Usnesení Rady Olomouckého kraje
30.07.2020 01.09.2020 KUOK 86655/2020
Rozhodnutí - stavební povolení - I/11 Petrov nad Desnou – zpracování PD
Kategorie: Stavební řízení
30.07.2020 16.08.2020 KUOK 84979/2020
Stanovení TDZ
Kategorie: Správní řízení
29.07.2020 14.08.2020 KUOK 85651/2020
Dodatek č. 2 k VPS Zábřeh × Nemile
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
28.07.2020 12.08.2020 KUOK 85148/2020
VPS Zábřeh × Kosov
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
28.07.2020 12.08.2020 KUOK 85185/2020
VŘ - všeobecné praktické lékařství - Bělkovice-Lašťany
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
27.07.2020 09.09.2020 KUOK 83829/2020
VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost - Loštice
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
27.07.2020 09.09.2020 KUOK 83832/2020
VŘ - referent agendy STK a AŠS oddělení silniční dopravy na ODSH
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
27.07.2020 20.08.2020 KUOK 84610/2020
Zveřejnění vyhlášení konkurzu - Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov
Kategorie: Výběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizací
27.07.2020 15.08.2020 KUOK 81448/2020
EIA/MŽP - Oznámení záměru "Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů spoluspalováním na..."
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
24.07.2020 09.08.2020 KUOK 84355/2020
SEA/MŽP - ZZŘ koncepce "Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (2021-2027)
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
24.07.2020 09.08.2020 KUOK 84340/2020
MUDr. Marie Novotná_PLDD_Loštice _Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
22.07.2020 30.06.2021 KUOK 83107/2020
Návrh OOP na zrušení přechodu ve Stříbrnicích
Kategorie: Správní řízení
21.07.2020 06.08.2020 KUOK 81251/2020
VŘ - kontrolní pracovník finanční kontroly PO oddělení kontroly PO a daňového řízení na OKo
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
20.07.2020 22.08.2020 KUOK 81721/2020
VPS Zábřeh x Hynčina
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
20.07.2020 10.08.2020 KUOK 81707/2020
VPS Zářeh x Horní Studénky
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
20.07.2020 10.08.2020 KUOK 81709/2020
VPS Zábřeh x Hoštejn
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
20.07.2020 10.08.2020 KUOK 81705/2020
Výzva k vyjádření se k podanému odvolání
Kategorie: Správní řízení
20.07.2020 06.08.2020 KUOK 78736/2020
VPS Zábřeh x Postřelmov
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
20.07.2020 04.08.2020 KUOK 75378/2020
VPS Zábřeh x Štíty
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
20.07.2020 04.08.2020 KUOK 75387/2020
SEA - Oznámení koncepce "Strategie Olomouckého kraje o vodě"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
16.07.2020 31.07.2020 KUOK 78872/2020
Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Správní řízení
15.07.2020 31.07.2020 KUOK 78786/2020
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
15.07.2020 30.07.2020 KUOK 78141/2020
VPS Zábřeh - Hrabová
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
14.07.2020 30.07.2020 KUOK 72914/2020
VŘ - urgentní medicína - okres Prostějov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
13.07.2020 26.08.2020 KUOK 76471/2020
VŘ - všeobecné praktické lékařství - Jindřichov v okr. Šumperk
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
13.07.2020 26.08.2020 KUOK 76688/2020
VŘ - urgentní medicína - okres Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
13.07.2020 26.08.2020 KUOK 76479/2020
VŘ - fyzioterapeut - okresy Prostějov, Olomouc, Přerov
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
13.07.2020 26.08.2020 KUOK 76482/2020
VŘ - zubní lékařství - okres Olomouc - RBP ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
13.07.2020 26.08.2020 KUOK 76461/2020
VŘ - psychiatrie - okres Šumperk - RBP ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
13.07.2020 26.08.2020 KUOK 76469/2020
VŘ - zdravotnická dopravní služba - okres Prostějov - RBP ZP
Kategorie: Výběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.
13.07.2020 26.08.2020 KUOK 76456/2020
VŘ - vedoucí oddělení ochrany životního prostředí na OŽPZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
13.07.2020 08.08.2020 KUOK 78266/2020
MUDr. Marie Novotná_zubní lékařství_Loštice_Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
10.07.2020 31.03.2021 KUOK 77527/2020
Zahájení zjišťovacího řízení - Modernizace mléčné farmy Všechovice
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
10.07.2020 10.08.2020 KUOK 76371/2020
Stavební povolení I/44 Bludov - obchvat
Kategorie: Stavební řád / Územní rozhodování
09.07.2020 25.07.2020 KUOK 68807/2020
SEA/MŽP - ZZŘ "Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.07.2020 24.07.2020 KUOK 77276/2020
SEA/MŽP - Oznámení záměru "Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.07.2020 24.07.2020 KUOK 76744/2020
SEA/MŽP - ZZŘ "Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
09.07.2020 24.07.2020 KUOK 77258/2020
EIA - ZZŘ "Morava, km 230,728 - 231,934 - PBPPO na pravém břehu a napojení levobř.ramene"
Kategorie: Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
08.07.2020 23.07.2020 KUOK 59086/2020
MUDr. Jarmila Davidová_zubní lékařství_Přerov_Oznámení o ukomčení poskytování zdravotních služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
07.07.2020 31.03.2021 KUOK 73993/2020
MUDr. Karel Michálka_zubní lékařství_Javorník_Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
Kategorie: Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
07.07.2020 31.03.2021 KUOK 74459/2020
VŘ - referent finančních úhrad oddělení zdravotní péče na OZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
07.07.2020 14.08.2020 KUOK 76062/2020
VŘ - referent pro Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb odd. spr. činn. ve zdrav. na OZ
Kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
07.07.2020 14.08.2020 KUOK 76066/2020
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
07.07.2020 23.07.2020 KUOK 74071/2020
Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2019 - oznámení o zveřejnění
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
03.07.2020 31.07.2021 KUOK 75107/2020
IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP 2f) - Skládka Mrsklesy stavba VIII
Kategorie: IPPC
03.07.2020 03.08.2020 KUOK 70202/2020
VPS Zábřeh x Vyšehoří
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupky
03.07.2020 22.07.2020 KUOK 75188/2020
Stanovení PÚP
Kategorie: Správní řízení
03.07.2020 19.07.2020 KUOK 74443/2020
Závazné s