tel: 585 508 111, email: posta@olkraj.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deskaZveřejňování smluvInformace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Provozní doba pro veřejnost

PO: 08:00 - 17:00
ÚT: 08:00 - 15:00
ST: 08:00 - 17:00
ČT: 08:00 - 14:00
PÁ: 08:00 - 14:00

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Dotační programy Olomouckého kraje

Název dokumentu Zobrazeno od Zobrazeno do Číslo jednací
Seznam programů vyhlašovaných v roce 2023 - akutalizace po ZOK 20. 2. 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2023 10.05.2023 KUOK 28426/2023
DT_11_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní medicína_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
26.02.2023 29.05.2023 KUOK 26819/2023
DT_11_01_03_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní péče
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
26.02.2023 29.05.2023 KUOK 26821/2023
DT_11_01_04_Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
26.02.2023 29.05.2023 KUOK 20840/2023
DT_11_01_05_Podpora specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
26.02.2023 29.05.2023 KUOK 21337/2023
DT_11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče_vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
26.02.2023 29.05.2023 KUOK 26811/2023
10_02_04_ Specifická selektivní a indikovaná primární prevence
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
24.02.2023 05.06.2023 KUOK 25382/2023
10_02_02_ Ambulantní léčba
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
24.02.2023 05.06.2023 KUOK 25380/2023
10_02_03_ Doléčovací programy
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
24.02.2023 05.06.2023 KUOK 25381/2023
10_02_01_ Kontaktní a poradenské služby a terénní programy
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
24.02.2023 05.06.2023 KUOK 25379/2023
DOTAČNÍ PROGRAM SMART REGION OLOMOUCKÝ KRAJ 2023, DT č. 2 Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth2
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
21.02.2023 23.05.2023 KUOK 24669/2023
DOTAČNÍ PROGRAM SMART REGION OLOMOUCKÝ KRAJ 2023, DT č. 1 Podpora realizace SMART opatření
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
21.02.2023 23.05.2023 KUOK 24655/2023
DT_03_01_02-Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
20.02.2023 22.05.2023 KUOK 21803/2023
DT_03_01_01-Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odp. vod vč. kořen. čistíren odp.vod a kanali
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
20.02.2023 22.05.2023 KUOK 21790/2023
DT_03_01_03-Obnova environmnetálních funkcí území
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
20.02.2023 22.05.2023 KUOK 21827/2023
06_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.02.2023 17.05.2023 KUOK 23308/2023
06_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.02.2023 17.05.2023 KUOK 23516/2023
DP_03_02 Dotace obcím na území OK na řešení mimořádných událostí v oblasti VH 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.02.2023 19.05.2023 KUOK 21778/2023
Dotační program Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
02.02.2023 15.05.2023 KUOK 17667/2023
2023 - Podprogram č. 2 - vyhlášení výzvy
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
17.01.2023 31.12.2023 KUOK 7019/2023
Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.01.2023 28.04.2023 KUOK 5403/2023
DT 10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.12.2022 29.03.2023 KUOK 130948/2022
Dotační titul 08_01_02 Podpora prorodinných aktivit
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.12.2022 31.03.2023 KUOK 130132/2022
DP 2023 - Dotační titul 08_01_03_Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.12.2022 31.03.2023 KUOK 129793/2022
DT 10_01_01_Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel - vyhlášení
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
16.12.2022 29.03.2023 KUOK 129231/2022
trvá - Program PK 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
15.12.2022 31.03.2023 KUOK 129824/2022
12_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2022 KUOK 129990/2022
12_01_03_Podpora turistických informačních center 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2022 KUOK 129946/2022
12_01_01_Nadregionální akce cestovního ruchu 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2022 KUOK 129906/2022
12_01_02_Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2022 KUOK 129833/2022
05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2022 30.04.2023 KUOK 130233/2022
05_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2022 30.04.2023 KUOK 130313/2022
05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2022 30.04.2023 KUOK 130273/2022
07_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.12.2022 31.03.2023 KUOK 130090/2022
Vyhlášení DT č.13_01_2 Dotace na činnost spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 31.05.2023 KUOK 129848/2022
Vyhlášení DT č.13_01_1 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 31.05.2023 KUOK 129843/2022
06_02_01_Podpora sportovních akcí
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 28.07.2023 KUOK 129819/2022
06_02_03_Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 31.03.2023 KUOK 129775/2022
Program na podporu JSDH 2023 - vyhlášení DT č. 13_02_2
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 31.03.2023 KUOK 129866/2022
Program na podporu JSDH 2023 - vyhlášení DT č. 13_02_1
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 31.03.2023 KUOK 129855/2022
04_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 31.03.2023 KUOK 129754/2022
09_02 DP Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 31.03.2023 KUOK 129159/2022
09_03 DP Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 31.03.2023 KUOK 129160/2022
09_01 Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
13.12.2022 31.03.2023 KUOK 129158/2022
04_04_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.12.2022 28.04.2023 KUOK 125688/2022
Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.12.2022 31.03.2023 KUOK 124536/2022
04_02_Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2023
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
22.11.2022 30.06.2023 KUOK 122707/2022
2023 - Vyhlášení výzvy - Podprogram č. 1 (řádné kolo DŘ) - doplnění k č. j. KUOK 98335/2022
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
26.10.2022 31.03.2023 KUOK 111128/2022
2023 - Vyhlášení výzvy - Podprogram č. 1 (řádné kolo DŘ)
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
29.09.2022 31.03.2023 KUOK 98335/2022
Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (2022 +) upravená verze
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
29.09.2022 31.12.2023 KUOK 98088/2022
Seznam programů vyhlašovaných v roce 2022 - aktualizace po ZOK 13. 12. 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
27.12.2021 KUOK 127786/2021
Dodatek č. 2 k Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (2021)
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2021 KUOK 26288/2021
Poskytnutí dotace v PFP na rok 2021
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.03.2021 KUOK 26290/2021
Dotační programy OK - vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2020
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
14.10.2019 KUOK 107535/2019
Vyhlášení dotačních programů z rozpočtu Olomouckého kraje 2020
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
02.10.2019 KUOK 102494/2019
SMLOUVA_1_2019.03510
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
01.08.2019 2019/03510/OŽPZ/DSM
Program Individuálních dotací v oblasti památkové péče - tabulka žadatelů IŽ
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
02.07.2019 KUOK 69336/2019
2019 - Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji; Dodatek č. 2
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
02.05.2019 KUOK 45832/2019
Program památkové péče v roce 2019 - zveřejnění žadatelů
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
30.04.2019 KUOK 45210/2019
DT1-Pravidla Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
27.02.2019 KUOK 24219/2019
Dotační programy - vzorové smlouvy 2019
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
20.09.2018 KUOK 99366/2018
Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (od roku 2019)
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
02.07.2018 KUOK 70556/2018
Dotační programy - vzorové smlouvy 2018
Kategorie: Dotační programy Olomouckého kraje
11.10.2017 KUOK 100519/2017


Olomoucký kraj © 2023   ·   statistika